Object structure

Title:

Granica literaturoznawstwa. Analiza systemowa

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Ryż, Bartosz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Luhman, Niklas ; studia literackie w Polsce ; teoria systemu ; teoria literatury

References:

1. M. Fleischer, Ogólna teoria komunikacji, przeł. M. Burnecka i M. Fleischer, Wydawnictwa UWr, Wrocław 2007, s. 191-193.
2. J. Kmita, Problematyka terminów teoretycznych w odniesieniu do pojęć literaturoznawczych, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Poznań 1967, s. 5.
3. D. Lewiński, Funkcje PR. Wstęp do analizy konstruktywistyczno-systemowej, „2K. Kultura i komunikacja” 2003 nr 2, s. 13.
4. D. Lewiński, M. Graszewicz Kompetencja komunikacyjna a edukacja, w: Aspekty kompetencji komunikacyjnej, red. B. Sierocka, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Wrocław 2005, s. 68.
5. N. Luhmann, Die Realität der Massenmedien, Westdt. Verlag, Opladen 1996, s. 17.
6. N. Luhmann, Funkcja religii, przeł. D. Motak, Nomos, Kraków 1998, s. 56-57.
7. N. Luhmann, Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, przeł. J. Łoziński, Scholar, Warszawa 2003, s. 20.
8. N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, przekł. i wstęp G. Skąpska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 36-37.
9. Mały słownik cybernetyczny, red. M. Kempisty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 90.
10. J. Metallmann, Determinizm w biologii, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2000 nr 26.
11. S.J. Schmidt, Diskurs und Literatursystem. Konstruktivistische Alternativen zu diskurstheoretischen Alternativen, w: Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, hrsg. von J. Fohrmann, H. Müller, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1988, s. 136.
12. S.J. Schmidt, System literacki końca XVIII wieku jako samoorganizujący się system społeczny, przeł. P. Wolski, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 221-232.
13. J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, WL, Kraków 1976.
14. J. Topolski, Teoria wiedzy historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1983, s. 124.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

51

End page:

61

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego