Object

Title: Czy istnieje jakaś literacka kategoryzacja świata?

Creator:

Płuciennik, Jarosław

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, Trzy poetyki klasyczne, przekł. wstęp i objaśn. T. Sinko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1951, s. 134.
2. W. Bolecki, Literaturoznawstwo i kognitywizm. Rekonesans, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002.
3. H. Buczyńska, Peirce, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
4. R.M.J. Byrne, The Rational Imagination. How People Create Alternatives to Reality, MIT, Cambridge MA–London 2007.
5. J. Coates The Claims of Common Sense. Moore, Wittgenstein, Keynes and the Social Sciences, Cambridge University Press, New York–Cambridge 1996.
6. D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton 1978.
7. M. Donald, Art And Cognitive Evolution, w: The Artful Mind. Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity, ed. by Mark Turner, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 5.
8. G. Flaubert, Pani Bovary, przeł. A. Micińska, Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 49.
9. P. Gärdenfors, Den meningssökande människan, Natur och kultur, Stockholm 2006.
10. D.R. Hiley, Doubt and the Demands of Democratic Citizenship, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
11. K. Holmqvist, J. Płuciennik, Infinity in Language. Conceptualization of the Experience of the Sublime, Cambridge Scholars, Newcastle 2008.
12. M. Johnson The Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding, University of Chicago Press, Chicago–London 2007. Książka ta wyjdzie niedługo w Krakowie pod tytułem Znaczenie ciała. Estetyka ludzkiego rozumienia, przeł. J. Płuciennik.
13. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycza, Universitas, Kraków 2006.
14. G. Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind, University of Chicago Press, Chicago 1987.
15. A. Łebkowska, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2009.
16. G. Malinowski, Logiki wielowartościowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006.
17. M.P. Markowski, Antropologia i literatura, „Teksty Drugie” 2007 nr 6.
18. M.P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, „Teksty Drugie” 2005 nr 5.
19. B. McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1997.
20. A. Melberg, Learning from Montaigne, w: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A.R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt/M.–New York 2009.
21. A. Melberg, Ucząc się od Montaigne’a, w Literatura,kultura, tolerancja, red. G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik, Universitas, Kraków 2008.
22. J. Płuciennik, Kognitywizm w badaniach literackich, w: Literatura. Teoria. Metodologia, wyd. 3, zm. i rozsz., red. D. Ulicka, Wydawnictwa UW, Warszawa 2006.
23. J. Płuciennik, L. Karczewski, Prawda w literaturze to może być tylko prawda pragmatyczna, w: Prawda w literaturze. Studia, red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009.
24. M. Rembowska-Płuciennik, Intersubiektywność i literatura, „Teksty Drugie” 2009 nr 1-2.
25. R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Universitas, Kraków 2006.
26. B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, wyd. 8, zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
27. L. Sterne, Życie i myśli JW. Pana Tristrama Shandy, przeł. K. Tarnowska, posł. W. Chwalebnik, Czytelnik, Warszawa 2001, s. 565.
28. J.R. Taylora, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków 2001.
29. M. Turner, The Literary Mind. The Origins of Thought and Language, Oxford University Press, Oxford 1997.
30. L. Zadeh, Fuzzy Sets, „Information and Content” 1965 no 8(3). Dostępny na stronie: http://www-bisc.cs.berkeley.edu/Zadeh-1965.pdf (14.08.2008).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

62

End page:

72

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49058 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 20, 2014

Number of object content hits:

298

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66246

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information