Object structure

Title:

Czy istnieje jakaś literacka kategoryzacja świata?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Płuciennik, Jarosław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Turner, Mark ; literary mind ; categorisation ; mind ; pragmatism

References:

1. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, Trzy poetyki klasyczne, przekł. wstęp i objaśn. T. Sinko, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1951, s. 134. ; 2. W. Bolecki, Literaturoznawstwo i kognitywizm. Rekonesans, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002. ; 3. H. Buczyńska, Peirce, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965. ; 4. R.M.J. Byrne, The Rational Imagination. How People Create Alternatives to Reality, MIT, Cambridge MA–London 2007. ; 5. J. Coates The Claims of Common Sense. Moore, Wittgenstein, Keynes and the Social Sciences, Cambridge University Press, New York–Cambridge 1996. ; 6. D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton 1978. ; 7. M. Donald, Art And Cognitive Evolution, w: The Artful Mind. Cognitive Science and the Riddle of Human Creativity, ed. by Mark Turner, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 5. ; 8. G. Flaubert, Pani Bovary, przeł. A. Micińska, Zielona Sowa, Kraków 2003, s. 49. ; 9. P. Gärdenfors, Den meningssökande människan, Natur och kultur, Stockholm 2006. ; 10. D.R. Hiley, Doubt and the Demands of Democratic Citizenship, Cambridge University Press, Cambridge 2006. ; 11. K. Holmqvist, J. Płuciennik, Infinity in Language. Conceptualization of the Experience of the Sublime, Cambridge Scholars, Newcastle 2008. ; 12. M. Johnson The Meaning of the Body. Aesthetics of Human Understanding, University of Chicago Press, Chicago–London 2007. Książka ta wyjdzie niedługo w Krakowie pod tytułem Znaczenie ciała. Estetyka ludzkiego rozumienia, przeł. J. Płuciennik. ; 13. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycza, Universitas, Kraków 2006. ; 14. G. Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind, University of Chicago Press, Chicago 1987. ; 15. A. Łebkowska, Empatia. O literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2009. ; 16. G. Malinowski, Logiki wielowartościowe, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2006. ; 17. M.P. Markowski, Antropologia i literatura, „Teksty Drugie” 2007 nr 6. ; 18. M.P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, „Teksty Drugie” 2005 nr 5. ; 19. B. McHale, Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1997. ; 20. A. Melberg, Learning from Montaigne, w: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A.R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt/M.–New York 2009. ; 21. A. Melberg, Ucząc się od Montaigne’a, w Literatura,kultura, tolerancja, red. G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik, Universitas, Kraków 2008. ; 22. J. Płuciennik, Kognitywizm w badaniach literackich, w: Literatura. Teoria. Metodologia, wyd. 3, zm. i rozsz., red. D. Ulicka, Wydawnictwa UW, Warszawa 2006. ; 23. J. Płuciennik, L. Karczewski, Prawda w literaturze to może być tylko prawda pragmatyczna, w: Prawda w literaturze. Studia, red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2009. ; 24. M. Rembowska-Płuciennik, Intersubiektywność i literatura, „Teksty Drugie” 2009 nr 1-2. ; 25. R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Universitas, Kraków 2006. ; 26. B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, wyd. 8, zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. ; 27. L. Sterne, Życie i myśli JW. Pana Tristrama Shandy, przeł. K. Tarnowska, posł. W. Chwalebnik, Czytelnik, Warszawa 2001, s. 565. ; 28. J.R. Taylora, Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej, przeł. A. Skucińska, Universitas, Kraków 2001. ; 29. M. Turner, The Literary Mind. The Origins of Thought and Language, Oxford University Press, Oxford 1997. ; 30. L. Zadeh, Fuzzy Sets, „Information and Content” 1965 no 8(3). Dostępny na stronie: http://www-bisc.cs.berkeley.edu/Zadeh-1965.pdf (14.08.2008).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

62

End page:

72

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: