Object

Title: Narracyjne modele intersubiektywności

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. Z. Bieńkowski, Modelunki. Szkice literackie, Czytelnik, Warszawa 1966. ; 2. Z. Bieńkowski, Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Czytelnik, Warszawa 1960. ; 3. W. Bolecki, Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści „Duże litery” Adama Ciompy, w: tegoż Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni, Universitas, Kraków 1996, s. 195-217. ; 4. T. Borowski, Proszę państwa do gazu, w: tegoż Pożegnanie z Marią. Kamienny świat, PIW, Warszawa 1972, s. 73. ; 5. T. Breza, Adam Grywałd, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 32. ; 6. L. Brinton, Percepcja uobecniona, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, „Pamiętnik Literacki” 1990 z. 4. ; 7. J. Brzękowski, Psychoanalityk w podróży, F. Hoesick, Warszawa 1929, s. 29. ; 8. B. Cerquiglini, Mowa pozornie zależna i nowoczesność, przeł. M. Abramowicz, „Pamiętnik Literacki” 1990 z. 4. ; 9. B. Chamot, Stereotypowe elementy struktury monologu wewnętrznego w świetle komunikacji literackiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” no 240. ; 10. M. Choromański, Biali bracia. Powieść, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 7. ; 11. T. Cieślikowska, Niektóre funkcje kompozycyjne monologu wewnętrznego we współczesnej prozie narracyjnej, w: tejże W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1995, s. 262-280. ; 12. A. Ciompa, Duże litery, Wydawnictwo Literacko-Naukowe, Kraków 1933, s. 57, 68. ; 13. D. Cohn, w Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction (Princeton University Press, Princeton, N.J. 1978. ; 14. M. Cornis-Pope, From Cultural Provocation to Narrative Cooperation: Innovative Uses of the Second Person in Raymond Federman’s Fiction, „Style” 1994 vol. 28 no 3. ; 15. M. Czermińska, Czas w powieściach Parnickiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972; Z. Lewicki Czas w prozie strumienia świadomości. Analiza „Ulissesa” Jamesa Joyce’a oraz „Wściekłości i wrzasku” i „Kiedy umieram” Williama Faulknera, PWN, Warszawa 1975. ; 16. M. Fludernik, Towards a „Natural” Narratology, Routledge, London 1996. ; 17. Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne, t. 1: Emocje, percepcja, świadomość, t. 2: Ewolucja i złożone struktury poznawcze, red. A. Klawiter, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008-2009. ; 18. P. Gärdenfors, Evolutionary and Developmental Aspects of Intersubjectivity, w: Consciousness Transitions. Phylogenetic, Ontogenetic and Physiological Aspects, ed. by H. Liljenström, P. Ärhem, Elsevier, London–Amsterdam 2008, s. 281-305. ; 19. M. Głowiński, Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, PIW, Warszawa 1968. ; 20. Z. Grabiński, Ciszy lasu i twojej ciszy…, Wydawnictwo Literacko-Naukowe, Kraków 1931, s. 193. ; 21. A. Graesser, K. Millis, R. Zwaan, Discourse Comprehension, „Annual Review of Psychology” 1997 vol. 48; M. Gernsbacher. B. Hallada How Automatically Do Readers Infer Fictional Characters’ Emotional States, „Scientific Studies of Reading” 1998 vol. 2 iss. 3. ; 22. A. Gruszecka, Przygoda w nieznanym kraju, Kobieta Współczesna, Warszawa 1933, s. 108-109. ; 23. D. Hopensztand, Mowa pozornie zależna w kontekście „Czarnych skrzydeł”, w : Stylistyka teoretyczna w Polsce, red. K. Budzyk, Książka, Warszawa 1946, s. 299-330. ; 24. R. Humphrey, Strumień świadomości – techniki, przeł. S. Amsterdamski, „Pamiętnik Literacki” 1970 z. 4. ; 25. B. Jasieński, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory, wyb. i wst. G. Lasota, Czytelnik, Warszawa 1966, s. 17. ; 26. A. Łebkowskiej, Empatia. O literackich narracjach końca XX i początku XXI wieku, Universitas, Kraków 2008. ; 27. D. Masłowska, Paw królowej, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2005, s. 31. ; 28. Mindreading. An Integrated Account of Pretence, Self-Awareness and Understanding Other Minds, ed. by S. Nichols, Clarendon Press, Oxford 2003. ; 29. Z. Nałkowska, Romans Teresy Hennert, w: tejże Romans Teresy Hennert. Granica, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Warszawa 1995, s. 128. ; 30. Natural Theories of Mind. Evolution, Development and Simulation of Everyday Mindreading, ed. by A. Whiten, Basil Balckwell, Oxford 1991. ; 31. D.R. Olson, The World on Paper. The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1994, s. 234-256. ; 32. Other Intentions. Cultural Contexts and the Attribution of Inner States, ed. by L. Rosen, School of American Research Press, Santa Fe 1995. ; 33. D. Raabe, Hemingway’s Anatomical Metonymies, „Journal of Modern Literature” 1999 vol. 23 iss. 1. ; 34. M. Rembowska-Płuciennik, Powieść strumienia świadomości, hasło do Słownika rodzajów i gatunków literackich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2008 t. 51 z. 1-2. ; 35. M. Rembowska-Płuciennik, W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, „Ruch Literacki” 2006 z. 6. ; 36. B. Richardson, I etcetera. On the Poetics and Ideology of Multipersoned Narratives, „Style” vol. 28 no 3. ; 37. T. Różewicz, Pragnienie, w: tegoż Utwory zebrane. Proza, t. 1, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 42-43. ; 38. E. Szary-Matywiecka, Monolog wewnętrzny, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995, s. 666-669. ; 39. W. Tomasik, Od Bally’ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o „mowie pozornie zależnej”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1992; M. Ron Mowa pozornie zależna, mimetyczne gry językowe i podmiot fikcji, przeł. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 4. ; 40. W. Tomasik, w recenzji ze wspomnianej książki Cohn („Pamiętnik Literacki” 1986 z. 4). ; 41. Understanding Other Minds. Perspective from Developmental Cognitive Neuroscience, ed. by S. Baron-Cohen, Oxford University Press, Oxford–New York 2000. ; 42. A. Verhagen, Constructions of Intersubjectivity. Discourse, Syntax, and Cognition, Oxford University Press, Oxford 2005. ; 43. E. Wiegandt, Tożsamość w strumieniu świadomości, w: Narracja i tożsamość, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, t. 2, s. 350-359. ; 44. L. Wiśniewska, Świat. Twórca. Tekst. Z problematyki nowej powieści, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1993. ; 45. A. Woźny, Relacje komunikacyjne w świecie przedstawionym powieści Witolda Gombrowicza, w: tegoż Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1988, s. 7-38.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

73

End page:

87

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49071 ; oai:rcin.org.pl:49071 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 20, 2014

Number of object content hits:

1 484

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66247

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information