Object structure

Title:

Narracyjne modele intersubiektywności

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

intersubjectivity ; narrativism ; narrative markers ; cognitive science ; literature

References:

1. Z. Bieńkowski, Modelunki. Szkice literackie, Czytelnik, Warszawa 1966.
2. Z. Bieńkowski, Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Czytelnik, Warszawa 1960.
3. W. Bolecki, Punkt widzenia i konsekwencje stylu nominalnego w powieści „Duże litery” Adama Ciompy, w: tegoż Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni, Universitas, Kraków 1996, s. 195-217.
4. T. Borowski, Proszę państwa do gazu, w: tegoż Pożegnanie z Marią. Kamienny świat, PIW, Warszawa 1972, s. 73.
5. T. Breza, Adam Grywałd, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 32.
6. L. Brinton, Percepcja uobecniona, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, „Pamiętnik Literacki” 1990 z. 4.
7. J. Brzękowski, Psychoanalityk w podróży, F. Hoesick, Warszawa 1929, s. 29.
8. B. Cerquiglini, Mowa pozornie zależna i nowoczesność, przeł. M. Abramowicz, „Pamiętnik Literacki” 1990 z. 4.
9. B. Chamot, Stereotypowe elementy struktury monologu wewnętrznego w świetle komunikacji literackiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” no 240.
10. M. Choromański, Biali bracia. Powieść, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1990, s. 7.
11. T. Cieślikowska, Niektóre funkcje kompozycyjne monologu wewnętrznego we współczesnej prozie narracyjnej, w: tejże W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1995, s. 262-280.
12. A. Ciompa, Duże litery, Wydawnictwo Literacko-Naukowe, Kraków 1933, s. 57, 68.
13. D. Cohn, w Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction (Princeton University Press, Princeton, N.J. 1978.
14. M. Cornis-Pope, From Cultural Provocation to Narrative Cooperation: Innovative Uses of the Second Person in Raymond Federman’s Fiction, „Style” 1994 vol. 28 no 3.
15. M. Czermińska, Czas w powieściach Parnickiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972; Z. Lewicki Czas w prozie strumienia świadomości. Analiza „Ulissesa” Jamesa Joyce’a oraz „Wściekłości i wrzasku” i „Kiedy umieram” Williama Faulknera, PWN, Warszawa 1975.
16. M. Fludernik, Towards a „Natural” Narratology, Routledge, London 1996.
17. Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne, t. 1: Emocje, percepcja, świadomość, t. 2: Ewolucja i złożone struktury poznawcze, red. A. Klawiter, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008-2009.
18. P. Gärdenfors, Evolutionary and Developmental Aspects of Intersubjectivity, w: Consciousness Transitions. Phylogenetic, Ontogenetic and Physiological Aspects, ed. by H. Liljenström, P. Ärhem, Elsevier, London–Amsterdam 2008, s. 281-305.
19. M. Głowiński, Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, PIW, Warszawa 1968.
20. Z. Grabiński, Ciszy lasu i twojej ciszy…, Wydawnictwo Literacko-Naukowe, Kraków 1931, s. 193.
21. A. Graesser, K. Millis, R. Zwaan, Discourse Comprehension, „Annual Review of Psychology” 1997 vol. 48; M. Gernsbacher. B. Hallada How Automatically Do Readers Infer Fictional Characters’ Emotional States, „Scientific Studies of Reading” 1998 vol. 2 iss. 3.
22. A. Gruszecka, Przygoda w nieznanym kraju, Kobieta Współczesna, Warszawa 1933, s. 108-109.
23. D. Hopensztand, Mowa pozornie zależna w kontekście „Czarnych skrzydeł”, w : Stylistyka teoretyczna w Polsce, red. K. Budzyk, Książka, Warszawa 1946, s. 299-330.
24. R. Humphrey, Strumień świadomości – techniki, przeł. S. Amsterdamski, „Pamiętnik Literacki” 1970 z. 4.
25. B. Jasieński, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory, wyb. i wst. G. Lasota, Czytelnik, Warszawa 1966, s. 17.
26. A. Łebkowskiej, Empatia. O literackich narracjach końca XX i początku XXI wieku, Universitas, Kraków 2008.
27. D. Masłowska, Paw królowej, Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2005, s. 31.
28. Mindreading. An Integrated Account of Pretence, Self-Awareness and Understanding Other Minds, ed. by S. Nichols, Clarendon Press, Oxford 2003.
29. Z. Nałkowska, Romans Teresy Hennert, w: tejże Romans Teresy Hennert. Granica, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Warszawa 1995, s. 128.
30. Natural Theories of Mind. Evolution, Development and Simulation of Everyday Mindreading, ed. by A. Whiten, Basil Balckwell, Oxford 1991.
31. D.R. Olson, The World on Paper. The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1994, s. 234-256.
32. Other Intentions. Cultural Contexts and the Attribution of Inner States, ed. by L. Rosen, School of American Research Press, Santa Fe 1995.
33. D. Raabe, Hemingway’s Anatomical Metonymies, „Journal of Modern Literature” 1999 vol. 23 iss. 1.
34. M. Rembowska-Płuciennik, Powieść strumienia świadomości, hasło do Słownika rodzajów i gatunków literackich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2008 t. 51 z. 1-2.
35. M. Rembowska-Płuciennik, W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych, „Ruch Literacki” 2006 z. 6.
36. B. Richardson, I etcetera. On the Poetics and Ideology of Multipersoned Narratives, „Style” vol. 28 no 3.
37. T. Różewicz, Pragnienie, w: tegoż Utwory zebrane. Proza, t. 1, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003, s. 42-43.
38. E. Szary-Matywiecka, Monolog wewnętrzny, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1995, s. 666-669.
39. W. Tomasik, Od Bally’ego do Banfield (i dalej). Sześć rozpraw o „mowie pozornie zależnej”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1992; M. Ron Mowa pozornie zależna, mimetyczne gry językowe i podmiot fikcji, przeł. M.B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1989, z. 4.
40. W. Tomasik, w recenzji ze wspomnianej książki Cohn („Pamiętnik Literacki” 1986 z. 4).
41. Understanding Other Minds. Perspective from Developmental Cognitive Neuroscience, ed. by S. Baron-Cohen, Oxford University Press, Oxford–New York 2000.
42. A. Verhagen, Constructions of Intersubjectivity. Discourse, Syntax, and Cognition, Oxford University Press, Oxford 2005.
43. E. Wiegandt, Tożsamość w strumieniu świadomości, w: Narracja i tożsamość, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, t. 2, s. 350-359.
44. L. Wiśniewska, Świat. Twórca. Tekst. Z problematyki nowej powieści, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1993.
45. A. Woźny, Relacje komunikacyjne w świecie przedstawionym powieści Witolda Gombrowicza, w: tegoż Wprowadzenie do semiotyki bohatera powieściowego, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1988, s. 7-38.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

73

End page:

87

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund