Object structure

Title:

Jak spostrzegawczy jest "beobachter"? "Metateoretyczne problemy literaturoznawcze" Międzyinstytutowego Koła Naukowego Teoretyków Literatury "obserwator/beobachter" jako przykład polskiego konstruktywizmu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Wolski, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

konstruktywizm ; beobachter ; studia literackie w Polsce ; teoria literatury

References:

1. O. Amsterdamska, Odmiany konstruktywizmu w socjologii nauki, w: Pogranicza epistemologii, red. J. Niżnik, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1992, s. 136-154.
2. Anatomia dyskursu. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora III, red. B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław 2008.
3. E. Balcerzan, I ty zostaniesz strukturalistą, w: tegoż Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik – Badacz – Tłumacz – Pisarz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 94.
4. E. Bińczyk, Josef Mitterer na tropie dualizujacych technik argumentacji, w: tejże Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Universitas, Kraków 2007.
5. J. Derrida, List do japońskiego przyjaciela, cyt. za: M.P. Markowski Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Homini, Kraków 2003, s. 121-122.
6. M. Juda-Mieloch, Na ramionach gigantów. Figura autorytetu w polskich współczesnych tekstach literaturoznawczych, Universitas, Kraków 2008.
7. B. Krupa, Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego, Universitas, Kraków 2006.
8. E. Kuźma, Perswazyjność wypowiedzi teoretycznoliterackiej, w: tegoż Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1994, s. 177.
9. D. Lewiński, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Universitas, Kraków 2004.
10. N. Luhmann, Deconstruction as Second-Order Observing, „New Literary History” 1993 no 24, p. 773.
11. Metateoretyczne problemy literaturoznawcze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora, red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław 2005.
12. J. Mitterer, Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996.
13. F. Moretti, Conjectures on World Literature, w: Debating World Literature, ed. by Ch. Prendergast, Verso, London–New York 2005, s. 148-162.
14. R. Nycz, Tekstowy świat, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1993, np. s. 89-90.
15. Obserwacja systemu i badania empiryczne. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora II, red. B. Balicki, D. Lewiński, B. Ryż, E. Szczerbuk, Wrocław 2006.
16. K. Rosner, Dwie odmiany konstruktywizmu, w: Byt i sens. Księga pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie, red. R. i I. Ziemińscy, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005.
17. S.J. Schmidt, Od tekstu do systemu. Zarys konstruktywistycznego (empirycznego) modelu nauki o literaturze, przeł. P. Wolski, przekład przejrzał A. Skrendo, w: Konstruktywizm w badaniach literackich, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 201.
18. R. Schützeichel, Sinn als Grundbegriff bei Niklas Luhmann, Campus Verlag, Frankfurt/M.–New York 2003, s. 53.
19. A. Skrendo, Siegfried J. Schmidt. Konstruktywizm i literaturoznawstwo, w: Konstruktywizm w badaniach literackich, s. 193-194.
20. A. Skrendo, Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu, „Teksty Drugie” 2004 nr 1/2, s. 67, s. 66-67.
21. J. Sławiński, Co nam zostało ze strukturalizmu?, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz , Warszawa 2002, s. 11.
22. A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

101

End page:

112

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego