Object structure

Title:

Literatura, głupcze?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Marzec, Grzegorz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Płuciennik, Jarosław ; studia literackie ; metodologia ; dyskurs nieliteracki

References:

1. S. Fish, Why Milton Matters; or, Against Historicism, w: „Milton Studies” 2005 no 44(2005), ed. by A.C. Labriola, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2005.
2. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, przeł. A. Kaniowski, PWN, Warszawa 1999, s. 629.
3. J. Płuciennik, Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2002.
4. J. Płuciennik, Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.
5. J. Płuciennik, Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej, Universitas, Kraków 2009. Cytaty i odniesienia lokalizuję w tekście.
6. J. Płuciennik, Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga, Universitas, Kraków 2006.
7. J. Płuciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Universitas, Kraków 2000.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

126

End page:

135

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego