Object structure

Title:

Norwid perspektywiczny

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Creator:

Kuziak, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) ; Polish literature (19 c.) ; romanticism ; poetry ; Nieukerken van, Arent

References:

1. M. Kalinowska, Mowa i milczenie: romantyczne antynomie samotności, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1989. ; 2. Z. Łapiński, Norwid, Znak, Kraków 1971, s. 12. ; 3. J. Maciejewski, Cyprian Norwid, PEN–KOS, Warszawa 1992. ; 4. A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Universitas, Kraków 1998. ; 5. A. van Nieukerken, Perspektywiczność sacrum. Szkice o Norwidowskim romantyzmie¸ Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007. ; 6. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości, Universitas, Kraków 2001, s. 95. ; 7. W. Rzońca, Norwid a romantyzm, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2005. ; 8. Z. Stefanowska, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, w: tejże, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, TN KUL, Lublin 1993. ; 9. P. Śniedziewski, Mallarmé – Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008. ; 10. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekł. zbior., red. nauk. T. Gadacz, wstęp A. Bielik-Robson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 788. ; 11. K. Trybuś, Stary poeta. Studia o Norwidzie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000, s. 35. ; 12. J. Trznadel, Czytanie Norwida. Próby, PIW, Warszawa 1978, s. 92 i nn.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

129

End page:

139

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: