Object structure

Title:

Uwagi do biografii Maryli w świetle odnalezionego dokumentu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Creator:

Samborska-Kukuć, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Puttkamer, Maria ; Polish literature (19 c.) ; biography

References:

1. 108. Maria z Wereszczaków Puttkamerowa do Onufrego Pietraszkiewicza, w: Korespondencja Filomatów. Wybór, oprac. Z. Sudolski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 297. ; 2. Archiwum Filomatów, cz. 1. Korespondencja 1815-1823, wyd. J. Czubek, Kraków 1913, t. 1-5. ; 3. Archiwum Filomatów. Na zesłaniu, red. C. Zgorzelski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, t. 1, 143-145. ; 4. J. Bartoszewicz, Kościół Świętego Andrzeja i kanoniczki w Warszawie, "Biblioteka Warszawska" 1850 t. 37, s. 242. ; 5. A. Bełcikowski, Kobiety w życiu Mickiewicza, "Tygodnik Ilustrowany" 1891 t. 2, nr 82-88. ; 6. W. Bełza, Maryla i jej stosunek do Mickiewicza, Złoczów [1927], s. 56. ; 7. H. Biegeleisen, Improwizacja Mickiewicza pt. "Basza", "Kłosy" 1884 nr 1010, s. 309. ; 8. M. Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, posł. E. Kiœlak, Rytm, Warszawa 1999, s. 53. ; 9. M. Danilewiczowa, S. Pigoń, Dialog korespondencyjny (1958-1968), oprac., wstęp i kom. Cz. Kłak, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1996, s. 163. ; 10. M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798-1824, PIW, Warszawa 1957, s. 474-475. ; 11. K. Estreicher, O Wawrzyńcu Puttkamerze (1794-1850), Lwów 1880. ; 12. Do Franciszka Malewskiego, w: Korespondencja Adama Mickiewicza, Księgarnia Luxemburska, Paryż 1871, t. 1, s. 5. ; 13. I. Domeyko, Maryla Wereszczakówna, "Ognisko Domowe" 1885 nr 57-59. ; 14. I. Domeyko, List Ignacego Domeyki do Bohdana Zaleskiego (O młodości Mickiewicza), w: Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza (1798-1855), t. 1, Wydawnictwo Bronisław Natanson, Warszawa 1898. ; 15. I. Domeyko, Wyjątki z nie wydanych pamiętników Ignacego Domeyki, w: Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych. Książka zbiorowa poświęcona pamięci A. Mickiewicza w 100-letnią rocznicę jego urodzin, Gebethner i Wolff, Warszawa 1899. ; 16. J.C. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz człowiek. Studium psychologiczne, przeł. A. Kuryś, K. Rytel, PIW, Warszawa 1987. ; 17. M. Jastrun, Mickiewicz, PIW, Warszawa 1956, s. 70. ; 18. J. Kallenbach, Czasy i ludzie, Warszawa 1905, s. 24. ; 19. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1, Dzieje Gustawa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995, s. 360. ; 20. St. Kolbuszewski, Mickiewicz i Maryla, a IV. Część "Dziadów", Księgarnia J. Dippel, Poznań 1932, s. 18-19. ; 21. Sz. Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952. ; 22. J. Ławski, Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz - Malczewski - Krasiński, IFP UB, Białystok 2003, s. 482. ; 23. A. Mickiewicz, Dzieła, t. 14, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 199. ; 24. H. Mościcki, Wilno i Warszawa w "Dziadach" Mickiewicza. Tło historyczne trzeciej części "Dziadów", Warszawa 1908, s. 72. ; 25. Z.J. Nowak, Puttkamer Wawrzyniec, hasło w: Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-IH PAN, Wrocław-Kraków 1986, s. 476. ; 26. A.E. Odyniec, Listy z podrózy, t. 1-2, oprac. M. Toporowski i M. Dernałowicz, PIW, Warszawa 1961. ; 27. A.E. Odyniec, Puttkamer i Maryla. Ze wspomnień, "Przegląd Polski" 1881 z. 10. ; 28. A.E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1884. ; 29. W. Owczarski, "Uciec z duszą na Litwę". O Mickiewiczowskiej obsesji ucieczki i schronienia, w: "Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo. Poemat, red. B. Dopart, F. Ziejka, Universitas, Kraków 1999. ; 30. T. Pini, O „białym małżeństwie” Maryli, "Ruch Literacki" 1934 nr 3. ; 31. L. Podhorski-Okołów, Realia Mickiewiczowskie, Rytm, Warszawa 1999, s. 182. ; 32. S. Puttkamer, Biografia Wawrzyńca Puttkamera, pisana przez jego syna, w: K. Grzybowska, Wspomnienia o mężu Maryli, "Twórczość" 1947 nr 3. ; 33. J.M. Rymkiewicza, Puttkamerowa Maria, hasło w: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz. Encyklopedia, Świat Książki, Warszawa 2001, s. 449. ; 34. J.M. Rymkiewicz, Żmut, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 290. ; 35. J. Saloni, Kompozycja "Dziadów" wileńskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961, s. 26. ; 36. Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Ancher, Warszawa 1995, s. 132. ; 37. Z. Sudolski, Miłość w życiu Mickiewicza w świetle legendy i prawdy (Maryla - Karolina - Konstancja - Ksawera), w: Księga w 170 rocznicę wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, red. J. Kolbuszewski, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1993, s. 23-24. ; 38. Z. Sudolski, Zagadkowe meandry biografii Mickiewicza, w: Mickiewicz w 190-lecie urodzin, red. H. Krukowska, Dział Wydawniczy Filii UW, Białystok 1993, s. 13-15. ; 39. Z. Sułek, Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego, Wydawnictwo MON, Warszawa 1982, s. 152. ; 40. E. Szymanis, Adam Mickiewicz. Kreacja autolegendy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, zwłaszcza s. 9-26. ; 41. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Adam i Maryla. Dzieje romantycznej miłości Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny, Instytut Związków Zawodowych, Warszawa 1990. ; 42. Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1884. ; 43. M. Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli czyli teatr, życie i literatura, PIW, Warszawa 1989. ; 44. J. Żółtowska z Puttkamerów, Inne czasy, inni ludzie, Alma Book, Londyn 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

218

End page:

233

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: