RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Uwagi do biografii Maryli w świetle odnalezionego dokumentu

Creator:

Samborska-Kukuć, Dorota

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. 108. Maria z Wereszczaków Puttkamerowa do Onufrego Pietraszkiewicza, w: Korespondencja Filomatów. Wybór, oprac. Z. Sudolski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 297.
2. Archiwum Filomatów, cz. 1. Korespondencja 1815-1823, wyd. J. Czubek, Kraków 1913, t. 1-5.
3. Archiwum Filomatów. Na zesłaniu, red. C. Zgorzelski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, t. 1, 143-145.
4. J. Bartoszewicz, Kościół Świętego Andrzeja i kanoniczki w Warszawie, "Biblioteka Warszawska" 1850 t. 37, s. 242.
5. A. Bełcikowski, Kobiety w życiu Mickiewicza, "Tygodnik Ilustrowany" 1891 t. 2, nr 82-88.
6. W. Bełza, Maryla i jej stosunek do Mickiewicza, Złoczów [1927], s. 56.
7. H. Biegeleisen, Improwizacja Mickiewicza pt. "Basza", "Kłosy" 1884 nr 1010, s. 309.
8. M. Czapska, Szkice Mickiewiczowskie, posł. E. Kiœlak, Rytm, Warszawa 1999, s. 53.
9. M. Danilewiczowa, S. Pigoń, Dialog korespondencyjny (1958-1968), oprac., wstęp i kom. Cz. Kłak, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1996, s. 163.
10. M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798-1824, PIW, Warszawa 1957, s. 474-475.
11. K. Estreicher, O Wawrzyńcu Puttkamerze (1794-1850), Lwów 1880.
12. Do Franciszka Malewskiego, w: Korespondencja Adama Mickiewicza, Księgarnia Luxemburska, Paryż 1871, t. 1, s. 5.
13. I. Domeyko, Maryla Wereszczakówna, "Ognisko Domowe" 1885 nr 57-59.
14. I. Domeyko, List Ignacego Domeyki do Bohdana Zaleskiego (O młodości Mickiewicza), w: Księga pamiątkowa na uczczenie setnej rocznicy urodzin A. Mickiewicza (1798-1855), t. 1, Wydawnictwo Bronisław Natanson, Warszawa 1898.
15. I. Domeyko, Wyjątki z nie wydanych pamiętników Ignacego Domeyki, w: Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych. Książka zbiorowa poświęcona pamięci A. Mickiewicza w 100-letnią rocznicę jego urodzin, Gebethner i Wolff, Warszawa 1899.
16. J.C. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz człowiek. Studium psychologiczne, przeł. A. Kuryś, K. Rytel, PIW, Warszawa 1987.
17. M. Jastrun, Mickiewicz, PIW, Warszawa 1956, s. 70.
18. J. Kallenbach, Czasy i ludzie, Warszawa 1905, s. 24.
19. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1, Dzieje Gustawa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995, s. 360.
20. St. Kolbuszewski, Mickiewicz i Maryla, a IV. Część "Dziadów", Księgarnia J. Dippel, Poznań 1932, s. 18-19.
21. Sz. Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952.
22. J. Ławski, Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz - Malczewski - Krasiński, IFP UB, Białystok 2003, s. 482.
23. A. Mickiewicz, Dzieła, t. 14, Czytelnik, Warszawa 1998, s. 199.
24. H. Mościcki, Wilno i Warszawa w "Dziadach" Mickiewicza. Tło historyczne trzeciej części "Dziadów", Warszawa 1908, s. 72.
25. Z.J. Nowak, Puttkamer Wawrzyniec, hasło w: Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-IH PAN, Wrocław-Kraków 1986, s. 476.
26. A.E. Odyniec, Listy z podrózy, t. 1-2, oprac. M. Toporowski i M. Dernałowicz, PIW, Warszawa 1961.
27. A.E. Odyniec, Puttkamer i Maryla. Ze wspomnień, "Przegląd Polski" 1881 z. 10.
28. A.E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1884.
29. W. Owczarski, "Uciec z duszą na Litwę". O Mickiewiczowskiej obsesji ucieczki i schronienia, w: "Pan Tadeusz" i jego dziedzictwo. Poemat, red. B. Dopart, F. Ziejka, Universitas, Kraków 1999.
30. T. Pini, O „białym małżeństwie” Maryli, "Ruch Literacki" 1934 nr 3.
31. L. Podhorski-Okołów, Realia Mickiewiczowskie, Rytm, Warszawa 1999, s. 182.
32. S. Puttkamer, Biografia Wawrzyńca Puttkamera, pisana przez jego syna, w: K. Grzybowska, Wspomnienia o mężu Maryli, "Twórczość" 1947 nr 3.
33. J.M. Rymkiewicza, Puttkamerowa Maria, hasło w: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska, Mickiewicz. Encyklopedia, Świat Książki, Warszawa 2001, s. 449.
34. J.M. Rymkiewicz, Żmut, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 290.
35. J. Saloni, Kompozycja "Dziadów" wileńskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1961, s. 26.
36. Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Ancher, Warszawa 1995, s. 132.
37. Z. Sudolski, Miłość w życiu Mickiewicza w świetle legendy i prawdy (Maryla - Karolina - Konstancja - Ksawera), w: Księga w 170 rocznicę wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, red. J. Kolbuszewski, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1993, s. 23-24.
38. Z. Sudolski, Zagadkowe meandry biografii Mickiewicza, w: Mickiewicz w 190-lecie urodzin, red. H. Krukowska, Dział Wydawniczy Filii UW, Białystok 1993, s. 13-15.
39. Z. Sułek, Sprzysiężenie Jakuba Jasińskiego, Wydawnictwo MON, Warszawa 1982, s. 152.
40. E. Szymanis, Adam Mickiewicz. Kreacja autolegendy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992, zwłaszcza s. 9-26.
41. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Adam i Maryla. Dzieje romantycznej miłości Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny, Instytut Związków Zawodowych, Warszawa 1990.
42. Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1884.
43. M. Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli czyli teatr, życie i literatura, PIW, Warszawa 1989.
44. J. Żółtowska z Puttkamerów, Inne czasy, inni ludzie, Alma Book, Londyn 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

218

End page:

233

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50036 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 21, 2014

Number of object content hits:

1 762

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66362

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information