Object

Title: Prawda w dzienniku osobistym

Creator:

Rodak, Paweł

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. M. Czermińska, Autor - Podmiot - Osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004, t. 1, red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A.Z. Makowiecki, R. Nycz, Universitas, Kraków 2005, s. 212. ; 2. E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, "Teksty Drugie" 2007 nr 5, s. 53-56. ; 3. A. Foltyniak, Między "pisać Nałkowską" a Nałkowskiej "czytaniem siebie". Narracyjna tożsamość podmiotu w "Dziennikach", Universitas, Kraków 2004. ; 4. M. Głowiński, Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej, w: tegoż, Prace wybrane, red. R. Nycz, t. 2: Narracje literackie i nieliterackie, Universitas, Kraków 1997, s. 5-18. ; 5. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, WL, Kraków 2004, s. 10. ; 6. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, WL, Kraków 2004, s. 101. ; 7. W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1969, WL, Kraków 2004, s. 9-10. ; 8. Ch.A. Kapłan, Księga życia (fragmenty dziennika), przeł. A. Rutkowski, A. Wein, "Biuletyn ŻIH" 1963 nr 45-46, s. 207. ; 9. V. Klemperer, Chcę dawać świadectwo aż do końca. Dzienniki 1939-1942, przeł. A. i A. Klubowie, Znak, Kraków 2000, s. 435. ; 10. B. Lang, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, przeł. A. Ziębińska-Witek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 141. ; 11. Ph. Lejeune, Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów, przeł. M. i P. Rodakowie, "Pamiętnik Literacki" 2006 z. 4, s. 17-27. ; 12. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z warszawskiego getta), Leopoldinum, Wrocław 1997, s. 101. ; 13. J. Lis, Le Journal d'écrivain en France dans la Ière moitié du XXe siècle. À la recherche d'un code générique, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, s. 40. ; 14. M.P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, WL, Kraków 2004. ; 15. M. Marszałek, "Życie i papier". Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: "Dzienniki" 1899-1954, wstęp G. Ritz, Universitas, Kraków 2004, s. 7. ; 16. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 4: 1939-1939, cz. 2: 1935-1939, oprac., wstęp i kom. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 334-335, 340 (zapisy z 12 IX 1938 i 23 X 1938). ; 17. Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zajdler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006. ; 18. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001, s. 50-87. ; 19. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków 2006, s. 221. ; 20. P. Rodak, Dziennik pisarza. Między codzienną praktyką piśmienną a literaturą, "Pamiętnik Literacki" 2006 z. 4. ; 21. S. Żeromski, Dzienniki, t. 1, oprac. J. Kądziela, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 2006, s. 137-138.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

23

End page:

38

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50234 ; oai:rcin.org.pl:50234 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 27, 2014

Number of object content hits:

1 374

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66374

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Rodak P. - Prawda w dzienniku osobistym Dec 20, 2018
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information