Object structure

Title:

Prawda w dzienniku osobistym

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Rodak, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

autobiography ; diaries ; diaristic truth

References:

1. M. Czermińska, Autor - Podmiot - Osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004, t. 1, red. M. Czermińska, S. Gajda, K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A.Z. Makowiecki, R. Nycz, Universitas, Kraków 2005, s. 212.
2. E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, "Teksty Drugie" 2007 nr 5, s. 53-56.
3. A. Foltyniak, Między "pisać Nałkowską" a Nałkowskiej "czytaniem siebie". Narracyjna tożsamość podmiotu w "Dziennikach", Universitas, Kraków 2004.
4. M. Głowiński, Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej, w: tegoż, Prace wybrane, red. R. Nycz, t. 2: Narracje literackie i nieliterackie, Universitas, Kraków 1997, s. 5-18.
5. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, WL, Kraków 2004, s. 10.
6. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, WL, Kraków 2004, s. 101.
7. W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1969, WL, Kraków 2004, s. 9-10.
8. Ch.A. Kapłan, Księga życia (fragmenty dziennika), przeł. A. Rutkowski, A. Wein, "Biuletyn ŻIH" 1963 nr 45-46, s. 207.
9. V. Klemperer, Chcę dawać świadectwo aż do końca. Dzienniki 1939-1942, przeł. A. i A. Klubowie, Znak, Kraków 2000, s. 435.
10. B. Lang, Nazistowskie ludobójstwo. Akt i idea, przeł. A. Ziębińska-Witek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 141.
11. Ph. Lejeune, Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów, przeł. M. i P. Rodakowie, "Pamiętnik Literacki" 2006 z. 4, s. 17-27.
12. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z warszawskiego getta), Leopoldinum, Wrocław 1997, s. 101.
13. J. Lis, Le Journal d'écrivain en France dans la Ière moitié du XXe siècle. À la recherche d'un code générique, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, s. 40.
14. M.P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, WL, Kraków 2004.
15. M. Marszałek, "Życie i papier". Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: "Dzienniki" 1899-1954, wstęp G. Ritz, Universitas, Kraków 2004, s. 7.
16. Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 4: 1939-1939, cz. 2: 1935-1939, oprac., wstęp i kom. H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 334-335, 340 (zapisy z 12 IX 1938 i 23 X 1938).
17. Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zajdler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006.
18. R. Nycz, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001, s. 50-87.
19. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków 2006, s. 221.
20. P. Rodak, Dziennik pisarza. Między codzienną praktyką piśmienną a literaturą, "Pamiętnik Literacki" 2006 z. 4.
21. S. Żeromski, Dzienniki, t. 1, oprac. J. Kądziela, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 2006, s. 137-138.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

23

End page:

38

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund