Object structure

Title:

Okupacyjna codzienność w pisanych po polsku dziennikach dzieci Holokaustu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Kowalska-Leder, Justyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Holocaust studies ; diaries ; children ; autobiography ; World War (1939-1945)

References:

1. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa 1986.
2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa 1970, s. 103.
3. Children in the Holocaust and World War II. Their Secret Diaries, ed. and introd. by L. Holliday, Washington Square Press Publication, New York 1995.
4. A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
5. The Diary of Dawid Sierakowiak. Five Notebooks from the Łódź Getto, ed. and introd. by A. Adelson, transl. by K. Turowski, Oxford Univerity Press, New York-Oxford 1996.
6. B. Engelking, "Czas przestał dla mnie istnieć...". Analiza doświadczenia czasu w sytuacji ostatecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996 , s. 236.
7. M. Głowiński, Gry powieściowe, PIW, Warszawa 1973, s. 82.
8. E.T. Hall, Poza kulturą, przeł. E. GoŸdziak, PWN, Warszawa 1984, rozdz.: Kontekst i znaczenie.
9. R. Hilberg, Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933-1945, przeł. J. Giebułtowski, Cyklady, Warszawa 2007, s. 192.
10. "I'm not even a grown-up". The Diary of Jerzy Feliks Urman, transl. by A. Rudolf and J. Voit, ed. and introd. by A. Rudolf, Menard Press/King’s College, London 1991.
11. M. Janczewska, Między fizjologią a kulturą. Jak zapisać głód?... Na podstawie dzienników Ireny Hauser i Jury Riabinkina, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaryk, Universitas, Kraków 2005, s. 77.
12. Kronika getta łódzkiego, red. D. Dąbrowska, L. Dobroszycki, t. 1, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1965, s. 427.
13. R. Laskier, Pamiętnik, oprac. I. Tumas, M.Z. Szczepka, A.Szydłowski, Wydawnictwo Polskapresse, Katowice 2006.
14. Ph. Lejeune, W jaki sposób Anne Frank napisała na nowo dziennik Anne Frank, przeł. P. i M. Rodakowie, "Pamiętnik Literacki" 2002 z. 2.
15. C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, PWN, Warszawa 1969, rozdz.: Wiedza konkretu.
16. D. Rubinowicz, Pamiętnik, Książka i Wiedza, Warszawa 1960.
17. D. Sierakowiak, Dziennik, oprac. L. Dobroszycki, Iskry, Warszawa 1960.
18. R. Sulima, Słowo i etos, Zakład Wydawniczy FA ZMW "Galicja", Kraków 1992, s. 81.
19. N. Tec, Resilience and courage: women, men, and the Holocaust, Yale University Press, New Haven, London 2003.
20. J.F. Urman, Kartki z pamiętnika: wrzesień 1943 - listopad 1943, Archiwum Yad Vashem, sygn. 03/2730.
21. F. Znaniecki, Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, Polski Instytut Socjologiczny, Poznań 1931.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

39

End page:

61

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund