Object structure

Title:

Okupacyjna codzienność w pisanych po polsku dziennikach dzieci Holokaustu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Kowalska-Leder, Justyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Holocaust studies ; diaries ; children ; autobiography ; World War (1939-1945)

References:

1. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, PIW, Warszawa 1986. ; 2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, PIW, Warszawa 1970, s. 103. ; 3. Children in the Holocaust and World War II. Their Secret Diaries, ed. and introd. by L. Holliday, Washington Square Press Publication, New York 1995. ; 4. A. Cieński, Pamiętniki i autobiografie światowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992. ; 5. The Diary of Dawid Sierakowiak. Five Notebooks from the Łódź Getto, ed. and introd. by A. Adelson, transl. by K. Turowski, Oxford Univerity Press, New York-Oxford 1996. ; 6. B. Engelking, "Czas przestał dla mnie istnieć...". Analiza doświadczenia czasu w sytuacji ostatecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996 , s. 236. ; 7. M. Głowiński, Gry powieściowe, PIW, Warszawa 1973, s. 82. ; 8. E.T. Hall, Poza kulturą, przeł. E. GoŸdziak, PWN, Warszawa 1984, rozdz.: Kontekst i znaczenie. ; 9. R. Hilberg, Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933-1945, przeł. J. Giebułtowski, Cyklady, Warszawa 2007, s. 192. ; 10. "I'm not even a grown-up". The Diary of Jerzy Feliks Urman, transl. by A. Rudolf and J. Voit, ed. and introd. by A. Rudolf, Menard Press/King’s College, London 1991. ; 11. M. Janczewska, Między fizjologią a kulturą. Jak zapisać głód?... Na podstawie dzienników Ireny Hauser i Jury Riabinkina, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaryk, Universitas, Kraków 2005, s. 77. ; 12. Kronika getta łódzkiego, red. D. Dąbrowska, L. Dobroszycki, t. 1, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1965, s. 427. ; 13. R. Laskier, Pamiętnik, oprac. I. Tumas, M.Z. Szczepka, A.Szydłowski, Wydawnictwo Polskapresse, Katowice 2006. ; 14. Ph. Lejeune, W jaki sposób Anne Frank napisała na nowo dziennik Anne Frank, przeł. P. i M. Rodakowie, "Pamiętnik Literacki" 2002 z. 2. ; 15. C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, PWN, Warszawa 1969, rozdz.: Wiedza konkretu. ; 16. D. Rubinowicz, Pamiętnik, Książka i Wiedza, Warszawa 1960. ; 17. D. Sierakowiak, Dziennik, oprac. L. Dobroszycki, Iskry, Warszawa 1960. ; 18. R. Sulima, Słowo i etos, Zakład Wydawniczy FA ZMW "Galicja", Kraków 1992, s. 81. ; 19. N. Tec, Resilience and courage: women, men, and the Holocaust, Yale University Press, New Haven, London 2003. ; 20. J.F. Urman, Kartki z pamiętnika: wrzesień 1943 - listopad 1943, Archiwum Yad Vashem, sygn. 03/2730. ; 21. F. Znaniecki, Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego nad miastem Poznaniem, Polski Instytut Socjologiczny, Poznań 1931.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

39

End page:

61

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: