Object structure

Title:

Konfiguracje i rekonfiguracje doświadczenia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Wolska, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Jay, Martin ; philosophy ; history of ideas ; experience

References:

1. F.R. Ankersmit, Sublime Historical Experience, Stanford University Press, Stanford, Calif. 2005.
2. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
3. C. Ireland, The Subaltern Appeal to Experience. Self-Identity, Late Modernity, and the Politics of Immediacy, McGill-Queen's University Press, Montreal-Ithaca 2004.
4. M. Jay, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, przeł. A. Rejniak-Majewska, Universitas, Kraków 2008.
5. M. Kuszyk, Floriana Znanieckiego koncepcja rzeczywistości konkretnej. Przyczynek do nie-Husserlowskiej teorii doświadczenia, w: Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939, red. L. Gawor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.
6. J. Lears, Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, University of California Press, Berkeley 1993.
7. J. Lears, Keeping it Real, "The Nation" 2006, June.
8. J. Lears, Marxism and Totality. The Adventures of Concept from Lukács to Habermas, University of California Press, Berkeley 1984.
9. Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007.
10. H. Mach, The Predicament of Experience, "Modern Intellectual History" 2008 no 1.
11. K. Michalski, Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, PIW, Warszawa 1988.
12. Nowoczesność jako doświadczenie, wstęp R. Nycz, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006.
13. Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 2004.
14. Radykalizacja doświadczenia jako podstawa fenomenologii, "Fenomenologia" 2003 nr 1.
15. K. Sauerland, Od „wyobraźni” do „przeżycia”, czyli droga do Diltheya, w: tegoż, Od Diltheya do Adorna. Studia z esetyki niemieckiej, PIW, Warszawa 1986.
16. J.W. Scott, The Evidence of Experience, "Critical Inquiry" 1991 vol. 17 no 4.
click here to follow the link
17. B. Skarga, Kwartet metafizyczny, Universitas, Kraków 2005.
18. D. Wolska, Doświadczanie rzeczywistości jako doświadczenie wartości w świetle kulturalizmu Floriana Znanieckiego, w: Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, red. K. Łukasiewicz, Arboretum, Wrocław 2008.
19. C. Woźniak, Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii, Wydawnictwo A, Kraków 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

91

End page:

101

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund