Object structure

Title:

Konfiguracje i rekonfiguracje doświadczenia

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Wolska, Dorota

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Jay, Martin ; philosophy ; history of ideas ; experience

References:

1. F.R. Ankersmit, Sublime Historical Experience, Stanford University Press, Stanford, Calif. 2005. ; 2. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008. ; 3. C. Ireland, The Subaltern Appeal to Experience. Self-Identity, Late Modernity, and the Politics of Immediacy, McGill-Queen's University Press, Montreal-Ithaca 2004. ; 4. M. Jay, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny temat, przeł. A. Rejniak-Majewska, Universitas, Kraków 2008. ; 5. M. Kuszyk, Floriana Znanieckiego koncepcja rzeczywistości konkretnej. Przyczynek do nie-Husserlowskiej teorii doświadczenia, w: Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939, red. L. Gawor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997. ; 6. J. Lears, Downcast Eyes. The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought, University of California Press, Berkeley 1993. ; 7. J. Lears, Keeping it Real, "The Nation" 2006, June. ; 8. J. Lears, Marxism and Totality. The Adventures of Concept from Lukács to Habermas, University of California Press, Berkeley 1984. ; 9. Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007. ; 10. H. Mach, The Predicament of Experience, "Modern Intellectual History" 2008 no 1. ; 11. K. Michalski, Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, PIW, Warszawa 1988. ; 12. Nowoczesność jako doświadczenie, wstęp R. Nycz, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006. ; 13. Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 2004. ; 14. Radykalizacja doświadczenia jako podstawa fenomenologii, "Fenomenologia" 2003 nr 1. ; 15. K. Sauerland, Od „wyobraźni” do „przeżycia”, czyli droga do Diltheya, w: tegoż, Od Diltheya do Adorna. Studia z esetyki niemieckiej, PIW, Warszawa 1986. ; 16. J.W. Scott, The Evidence of Experience, "Critical Inquiry" 1991 vol. 17 no 4. ; click here to follow the link ; 17. B. Skarga, Kwartet metafizyczny, Universitas, Kraków 2005. ; 18. D. Wolska, Doświadczanie rzeczywistości jako doświadczenie wartości w świetle kulturalizmu Floriana Znanieckiego, w: Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego, red. K. Łukasiewicz, Arboretum, Wrocław 2008. ; 19. C. Woźniak, Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii, Wydawnictwo A, Kraków 2008.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

91

End page:

101

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: