Object structure

Title:

Czym jest antropologia literatury? Pytanie o początek literatury. Z Danielem Fabre rozmawia Paweł Rodak

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Creator:

Rodak, Paweł

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

literary anthropology ; literary institutions ; history of literature ; literary theory ; Fabre, Daniel

References:

1. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997. ; 2. W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, przeł. J. Sikorski, w: tegoż, Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wyb. i oprac. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996, s. 201-239. ; 3. P. Bénichou, Le sacre de l'écrivain 1750-1830. Essai sur l'avènement d’un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne, J. Corti, Paris 1973. ; 4. P. Bénichou, Romantismes français, t. I, Gallimard, Paris 2004, s. 19-441. ; 5. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001. ; 6. L. Goldmann, Le Dieu caché. Etude sur la vision tragique dans la Pensées de Pascal et dans le théatre de Racine, Gallimard, Paris 1955. ; 7. R. Jakobson, C. Lévi-Strauss, "Koty" Baudelaire'a, w: Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, t. I., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971. ; 8. Ch. Jouhaud, Les pouvoirs de la littérature. Histoire d'un paradoxe, Gallimard, Paris 2000. ; 9. E. Kantorowicz, Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski i A. Krawiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. ; 10. E. Kantorowicz, The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton 1957. ; 11. M. de Montaige, Próby. Księga pierwsza, przeł. T. Żeleński (Boy), oprac., wstęp i kom. Z. Gierczyński, Warszawa 1985, s. 139.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

245

End page:

258

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: