Object

Title: O etycznym wymiarze kulturocentryzmu

Creator:

Kaczmarek, Przemysław

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. A. Bator, Wspólnota kulturowa jako element integracji prawa, w: Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, red. A. Sulikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 17. ; 2. P.L. Berger, Zaproszenie do socjologii, przeł. J. Stawiński, PWN, Warszawa 1999, rozdz. IV i V. ; 3. E. Bińczyk, Interpretacja poza dualizmem - monizm interpretacyjny Stanleya Fisha, w: Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Universitas, Kraków 2007, s. 85. ; 4. M. Dąbrowski, Etyczny wygłos interpretacji. Rozumienie, warunki, sens, w: Filozofia i etyka interpretacji, s. 231-232. ; 5. P. Dehnel, Dekonstrukcja - rozumienie - interpretacja. Studia z filozofii współczesnej i nie tylko, Universitas, Kraków 2006, rozdz. IV, zwł. s. 259-260. ; 6. E. Ehrlich, Grundlegung der Sozologie des Rechts, Duncker Humbold, Berlin 1989. ; 7. J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Znak, Kraków 2003, s. 5-8. ; 8. H.-G. Gadamer, Hermeneutyka a filozofia praktyczna, przeł. W. Wypych, "Studia Filozoficzne" 1985 nr 1, s. 17. ; 9. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 2004, s. 427-443. ; 10. T. Gałkowski, Etyczne i teologiczne implikacje dla teorii prawa i praktyki prawniczej, w: Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, red. Z. Tobor, współred. I. Bogucka, Wydawnictwo UŒ, Katowice 2002, s. 278-283. ; 11. C. Geertz, Wiedza lokalna. Fakt i prawo w perspektywie porównawczej, w: tegoż, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, zwł. s. 211-215. ; 12. J. Hudzik, Rozum - wolność - odpowiedzialność. Studium z historii idei nowożytnej i współczesnej myśli filozoficznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, cz. 3, zwł. rozdz. IX. ; 13. H. Jonas, Etyka odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, przeł. M. Klimowicz, Wydawnictwo Platan, Kraków 1996, s. 196. ; 14. P. Kaczmarek, Pojęcie kultury zawodowej jako wiedzy lokalnej, "Kultura Współczesna" 2008 nr 1, s. 177. ; 15. A.F. Kola, Nie-klasyczna komparastyka. W stronę nowego paradygmatu, "Teksty Drugie" 2008 nr 1/2, s. 56. ; 16. A. Kozak, Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Kolonia Limited, Wrocław 2002, s. 162-172. ; 17. A. Kozak, Kryzys podstawności prawa, w: System prawny a porządek prawny, red. O. Bogucki, S. Czepita, Wydawnictwo USz, Szczecin 2008, s. 29. ; 18. J. Mitterer, Przedmowa, do: tegoż, Tamta strona filozofii. Przeciwko dualistycznej zasadzie poznania, przeł. M. Łukaszewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1996, s. 6-9. ; 19. R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.M. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006. ; 20. K. Opałek, J. Wróblewski, Niemiecka szkoła historyczna w teorii prawa, "Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych" 1954 t. 5, s. 279. ; 21. A. Pałubicka, Praktyczny i teoretyczny aspekt pojmowania realności świata w perspektywie filozofii humanistyki, w: Konstruktywizm w humanistyce, red. A. Pałubicka, A.P. Kowalski, Oficyna Naukowa Epigram, Bydgoszcz 2003, s. 36 ; 22. M. Pażdziora, Uprzywilejowanie praktyki, czyli o tzw. zwrocie praktycznym w teorii i jego konsekwencjach, w: Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, red. M. Błachut, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 195-198. ; 23. M. Piechowiak, W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości, INP PAN, Warszawa-Poznań 1992, rozdz. II. ; 24. R. Piotrowski, Broń konstytucyjna, "Słowo Polskie - Gazeta Wrocławska" 10.10.2007. ; 25. A. Przyłębski, Hermeneutyczny zwrot teorii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, rozdz. X. ; 26. R. Sobański, Uwagi o etyce zawodów prawniczych, "Palestra" 2003 nr 7-8, s. 45. ; 27. K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskursem a kulturą masową, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 193-195. ; 28. A. Turska, Wprowadzenie, do: Kultura prawna i dysfunkcjonalności prawa, Wydawnictwa UW, Warszawa 1988, s. 8-10. ; 29. P. Winczorek, Odwołanie i powołanie ministrów, "Rzeczpospolita" 11.09.2007. ; 30. R. Zippelius, Rechtsphilosophie, C.B. Beck, München 2003, kapitel III. ; 31. M. Zirk-Sadowski, Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania, w: Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001, s. 83. ; 32. M. Zirk-Sadowski, Uczestniczenie prawników w kulturze, "Państwo i Prawo" 2002 nr 9. ; 33. M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, Zakamycze, Kraków 2000, s. 8. ; 34. F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa, w: Pisma filozoficzne, t. 2, przeł. J. Wocial, PWN, Warszawa 1991, s. 492-502.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

259

End page:

268

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50251 ; oai:rcin.org.pl:50251 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 27, 2014

Number of object content hits:

236

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66391

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Kaczmarek P. O etycznym wymiarze kulturocentryzmu Dec 20, 2018

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information