Object

Title: Homo loquens. O różnicy antropologicznej

Creator:

Żychliński, Arkadiusz

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. G. Agamben, Das Offene. Der Mensch und das Tier, przeł. D. Giuriato, Suhrkamp, Frankfurt/M. 2003, s. 54-56.
2. J. Aitchison, Ziarna mowy. Początki i rozwój języka, przeł. M. Sykulska-Derwojed, PIW, Warszawa 2000, s. 26-30 i 83-89.
3. S.R. Anderson, Doctor Dolittle's Delusion. Animals and the Uniqueness of Human Language, Yale University Press, New Haven-London 2004.
4. K. Armstrong, Krótka historia mitu, przeł. I. Kania, Znak, Kraków 2005, s. 6.
5. Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 27 [1253a, 9-20].
6. M. Calarco, Zoographies. The Question of the Animal from Heidegger to Derrida, Columbia University Press, New York 2008.
7. D. Casacuberta, Umysł. Czym jest i jak działa, przeł. J. Krzyżanowski, Świat Książki, Warszawa 2007, s. 128-132.
8. N. Chomsky, Forma i znaczenie w języku naturalnym, przeł. K. Biskupski, w: Znak, styl, konwencja, red. M. Głowiński, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 102.
9. N. Chomsky, Rules and Representations, Columbia University Press, New York 1980.
10. P.M. Churchland, Mechanizm rozumu, siedlisko duszy. Filozoficzna podróż w głąb umysłu, przeł. Z. Karaœ, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002, s. 286.
11. D. Davidson, Widzieć poprzez język, przeł. A. Żychliński, w: "Teksty Drugie" 2007 nr 3, s. 139.
12. D. Davidson, Zwierzęta racjonalne, przeł. C. Cieœliński, w: tegoż, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, wyb. i wstęp B. Stanosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 234.
13. D. Dennett, Naprawdę przekonani. Strategia intencjonalna i dlaczego ona działa, przeł. M. Miłkowski, "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2003 nr 4, s. 90.
14. D. Dennett, Out of the Armchair and Into the Field, w: tegoż, Brainchildren. Essays on Designing Minds, MIT Press, Cambridge, MA 1998, s. 289-306.
15. D. Dennett, Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości, przekł. i wstęp M. Miłkowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, s. 93.
16. J. Derrida, Béliers. Le dialogue ininterrompu: entre deux infinis, le poème, Galilée, Paris 2003, s. 79.
17. J. Derrida, L'animal que donc je suis, Galilée, Paris 2006.
18. J. Dupré, Gespräche mit Affen. Reflexionen über die wissenschaftliche Erforschung der Sprache, przeł. D. Perler, w: Der Geist der Tiere, s. 295-322.
19. Encyklopedia Powszechna PWN, wydanie CD, Warszawa 2003.
20. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, przekł. i wstęp B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 637.
21. H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Gründzüge einer philosophischen Hermeneutik, Mohr, Tübingen 1999, s. 478.
22. H.-J. Glock, Begriffliche Probleme und das Problem des Begrifflichen, w: Der Geist der Tiere, s. 153-187.
23. W. Gombrowicz, Bakakaj i inne opowiadania, Kraków 2001, s. 138.
24. W. Gombrowicz, Bestiarium, wyb. i układ W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 11.
25. D.R. Griffin, Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość?, przeł. M. Ślósarska, A. Tabaczyńska, GWP, Gdańsk 2004, s. 195.
26. M. Hauser, Wild Minds. What Animals Really Think, Henry Holt, New York 2001.
27. M. Heidegger, Brief über den „Humanismus”, w: tegoż, Wegmarken, Klostermann, Frankfurt/M. 1996, s. 333.
28. M. Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit, Klostermann, Frankfurt/M. 2004, s. 273.
29. M. Heidegger, List o "humanizmie", przeł. J. Tischner, w: tegoż, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wyb., oprac i wstęp K. Michalski, przeł. K. Michalski i in., Czytelnik, Warszawa 1977, s. 76-127, tu s. 96.
30. M. Heidegger, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen 2001, s. 149.
31. J.G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka, przeł. B. Płaczkowska, w: tegoż, Wybór pism, wyb. i oprac. T. Naumowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 76.
32. Ch. Hockett, Zagadnienie uniwersaliów w języku, w: Językoznawstwo strukturalne. Wybór tekstów, red. H. Kurkowska i A. Weinsberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1979, s. 209-228.
33. D. Jamieson, Animal Language and Thought, w: Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. by E. Craig, Routledge, London 1998, t. 1, s. 269-273.
34. G. Keil, Sprache, w: Philosophie. Ein Grundkurs, Bd. 2, hrsg. von E. Martens, H. Schnädelbach, Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, Reinbek bei Hamburg 1998, s. 552.
35. S. Krämer, Sprache, Sprechakt, Kommunikation. Sprachtheoretische Positionen des 20. Jahrhunderts, Suhrkamp, Frankfurt/M. 2001, s. 19.
36. L. Lawlor, This Is Not Sufficient. An Essay on Animality and Human Nature in Derrida, Columbia University Press, New York 2007.
37. S. Lem, Sex Wars, posł. J. Jarzebski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 48.
38. Lexikon der Sprachwissenschaft, hrsg. von H. Bußmann, Kröner, Stuttgart 1990, s. 699.
39. W. van Orman Quine, Słowo i przedmiot, przeł. C. Cieśliński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 39 nn.
40. D. Perler, M. Wild, Der Geist der Tiere - eine Einführung, w: Der Geist der Tiere. Philosophische Texte zu einer aktuellen Diskussion, hrsg. von D. Perler, M. Wild, Suhrkamp, Frankfurt/M. 2005, s. 12.
41. R. Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, Cambridge– New York 1989, s. 6.
42. J.R. Searle, Animal Minds, w: tegoż, Consciousness and Language, Cambridge University Press, New York 2002, s. 61-76.
43. B. Skarga, Po wyzwoleniu... (1944-1956), Fundacja Aletheia, Warszawa 2000, s. 267.
44. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, wydanie CD-ROM, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
45. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 313.
46. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, przekł. i wstęp B. Wolniewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
47. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen, w: tegoż, Werkausgabe in 8 Bänden, Bd. 1, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1999, s. 568.
48. Zoontologies. The Question of the Animal, ed. by C. Wolfe, University of Minnesota Press, Minnesota 2003.
49. A. Żychliński, Zeichen und Geräusche. Richard Rortys sprachtheoretischer Ansatz, w: Terra grammatica. Ideen - Methoden - Modelle, hrsg. von B. Mikołajczyk, M.L. Kotin, Lang, Frankfurt/M. 2007, s. 475-483.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

56

End page:

84

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50646 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Dec 22, 2014

Number of object content hits:

759

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66400

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information