Object structure

Title:

O domniemanych pseudonimach Józefa Czechowicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2009)

Creator:

Kruszewski, Wojciech

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Czechowicz, Józef ; pseudonym ; Polish literature (20 c.).

References:

1. J. Czechowicz, Listy, zeb. i oprac. T. Kłak, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1977, s. 53, przyp. 1. ; 2. J. Czechowicz, Poezje, wyb. i wstęp. B. Zadura, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1982. ; 3. J. Czechowicz, Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstęp M. Jakitowicz, Alkgo, Toruń 1997. ; 4. J. Czechowicz, Przez kresy. Wybór wierszy i przekładów, wyb. P. Szewc, przedm. Cz. Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994. ; 5. J. Czechowicz, Wiersze, wstęp R. Rosiak, Lublin 1963. ; 6. J. Czechowicz, Wiersze, wyb. i przedm. Cz. Miłosz, PIW, Warszawa 1997. ; 7. J. Czechowicz, Wiersze wybrane, oprac. i wstęp S. Pollak, J. Śpiewak, Czytelnik, Warszawa 1955. ; 8. J. Czechowicz, Wiersze wybrane, wyb. i wstęp T. Różewicz, PIW, Warszawa 1967. ; 9. J. Czechowicz, Wiersze wybrane, wyb., wstęp i noty T. Kłak, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986. ; 10. J. Czechowicz, Wybór poezji, oprac. T. Kłak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985. ; 11. J. Czechowicz, Wybór wierszy, wyb. i oprac. J. Zięba, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1974. ; 12. W. Kaliszewski, Lublin Józefa Czechowicza, "Nowe Książki" 2009 nr 3, s. 49-50. ; 13. J. Kłak, Nieznana twarz Czechowicza, "Scriptores" 2008 nr 32, s. 237-239. ; 14. J. Łobodowski, Prawda i nieprawda o literaturze proletarjackiej, "Kurier Lubelski" 1932 nr 91, 3 kwietnia, s. 4. ; 15. E. Łoś, Siostra poety, "Kresy" 2005 nr 3, s. 211. ; 16. O należytą ochronę zabytków. Zebranie Lub. Tow. Op. nad Zabytkami Przeszłości, "Głos Lubelski" 1927 nr 353, 24 grudnia, s. 7. ; 17. Opowieść o papierowej koronie, "Reflektor" 1923, czerwiec, s. 4-28. ; 18. T. Pietrasiewicz, Pseudonimy Józefa Czechowicza, "Scriptores" 2008 nr 32, s. 241-255. ; 19. Polskie przekłady G. Apollinaire'a, "Ziemia Lubelska" 1930 nr 292, 28 października, s. 3. ; 20. A. Rekwirewicz, O nieznanym widoku Krasnegostawu z XVII stulecia, "Kronika Powiatu Zamojskiego" 1918 nr 1-2, s. 8-10. ; 21. Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice, zeb. i oprac. S. Pollak, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1971. ; 22. D. Świerczyńska, Polski pseudonim literacki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 198. ; 23. J. Zięba, Rozmowy o Józefie Czechowiczu, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Lublin 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

85

End page:

99

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: