Object

Title: Odmiany wiktymizacji w pisarstwie Andrzeja Kuśniewicza

Creator:

Wojda, Dorota

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. B. Banasiak, Integralna potworność. Markiz de Sade. Filozofia libertynizmu czyli konsekwencje "śmierci Boga", Wydawnictwo Thesaurus, Łódź-Wrocław 2006, s. 243. ; 2. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, KR, Warszawa 1996, s. 47. ; 3. G. Bataille, Suwerenny człowiek Sade'a, w: tegoż, Erotyzm, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999. ; 4. W. Benjamin, O kilku motywach u Baudelaire'a, cz. I i II, przeł. B. Surowska, "Przegląd Humanistyczny" 1970 nr 5 i 6. ; 5. E. Bieńkowska, Wiktymologia (koncepcje - kierunki badań - perspektywy), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992. ; 6. L. Bugajski, Wstęp do tanatologii, "Odra" 1978 nr 3. ; 7. T. Burek, Powieść w stadium żartu, "Twórczość" 1962 nr 2, s. 125. ; 8. T. Burek, Twarz wroga, "Twórczość" 1964 nr 4, s. 77-78. ; 9. J. Culler, Nowoczesna liryka. Ciągłość gatunku a praktyka krytyczna, przeł. T. Kunz, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 235. ; 10. M. Dąbrowski, Mit Fausta, w: tegoż, Nierzeczywista rzeczywistość. Twórczość Andrzeja Kuśniewicza na tle epoki, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1987, s. 58. ; 11. M. Delaperrière, Polifonie i fugi Andrzeja Kuśniewicza, w: tejże, Dialog z dystansu. Studia i szkice, Universitas, Kraków 1998, s. 157. ; 12. E. Domańska, O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary. (Uwagi metodologiczne), w: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 19. ; 13. E. Dutka, Lekcje i kolekcje. O „Lekcji martwego języka” Andrzeja Kuśniewicza, w: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje, t. 1, red. M. Kisiel przy współpr. G. Maroszczuk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2005. ; 14. E. Dutka, Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2008, s. 13. ; 15. R. Elias, The Politics of Victimization. Victims, Victimology, and Human Rights, Oxford University Press, New York 1986. ; 16. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przekł. i posł. T. Komendant, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998, s. 191. ; 17. M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, przeł. M. Kozłowski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 8. ; 18. M. Foucault, Proza Akteona, przeł. T. Komendant, w: tegoż, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, wyb. i oprac. T. Komendant, posłowie M.P. Markowski, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 142. ; 19. E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. J. Karłowski, wstęp M. Chałubiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998. ; 20. J. Gilligan, Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią, przeł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2001, s. 164-165. ; 21. R. Girard, Kozioł ofiarny, przeł. M. Goszczyńska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991, s. 113. ; 22. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1991, s. 21. ; 23. W. Gombrowicz, Dzieła, t. 4: Pornografia, red. nauk. J. Błoński, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1986, s. 151. ; 24. B. Hołys, Wiktymologia, PIW, Warszawa 1990. ; 25. J. Jarzębski, Andrzej Kuśniewicz - historia Fausta, w: tegoż, Powieść jako autokreacja, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1984. ; 26. J. Jarzębski, Milka, Bittra, Velma, "Teksty" 1973 nr 4, s. 42. ; 27. J. Jarzębski, Zmagania z diabłem na ruinach świata, w: tegoż, Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, s. 144. ; 28. B. Kazimierczyk, Wskrzeszanie umarłych królestw, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 58. ; 29. E. Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, Columbia University Press, New York 1985. ; 30. A. Kuśniewicz, Czas prywatny, PIW, Warszawa 1962. ; 31. A. Kuśniewicz, Korupcja. Kryminał heroiczny, wyd. III, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975. ; 32. A. Kuśniewicz, Piraterie. Wybór wierszy, Czytelnik, Warszawa 1975. ; 33. A. Kuśniewicz, Lekcja martwego języka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977. ; 34. A. Kuśniewicz, Moja historia literatury, PIW, Warszawa 1980. ; 35. A. Kuśniewicz, Witraż, PIW, Warszawa 1980. ; 36. M. Legierski, Modernizm Witolda Gombrowicza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1999, s. 102. ; 37. B. Leśmian, Akteon, w: tegoż, Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstęp M. Jakitowicz, Algo, Toruń 2000, s. 373. ; 38. A. Łebkowska, Andrzej Kuśniewicz - palimpsesty pamięci, w: tejże, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Universitas, Kraków 1998. ; 39. J. Margański, Flirt z Dianą. Paryski epizod Gombrowicza, "Pamiętnik Literacki" 2004 z. 4. ; 40. M.P. Markowski, O kolekcjach, w: tegoż, Anatomia ciekawości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999. ; 41. A. Mickiewicz, Do mego cziczerona, w: tegoż, Dzieła, t. 1, Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, wstęp S. Treugutt, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 323. ; 42. T.D. Miethe, R.F. Meier, Crime and its Social Context. Toward in an Integrated Theory of Offenders, Victims, and Situations, State University of New York Press, New York 1994. ; 43. Niespieszna rozmowa, [z A. Kuśniewiczem rozm. K. Meloch], "Argumenty" 1974 nr 33, s. 8. ; 44. K. Nowicki, Heroizm i korupcja. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza, "Współczesność" 1969 nr 1, s. 11. ; 45. R. Nycz, Sylwy współczesne, Universitas, Kraków 1996, s. 183. ; 46. J. Culler, Nowoczesna liryka. Ciągłość gatunku a praktyka krytyczna, przeł. T. Kunz, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. i wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 235. ; 47. I. Opacki, Pomnik i wiersz, w: tegoż, "W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów, Agencja Artystyczna Para, Katowice 1995. ; 48. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż - Wenecja XVI-XVIII wiek, przeł. A. Pieńkos, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 13. ; 49. J. Pieszczachowicz, Lekcja śmierci, "Kultura" 1977, nr 50. ; 50. Puzzle pamięci. Z Andrzejem Kuśniewiczem w marcu i kwietniu 1991 rozmawiała Grażyna Szczeœniak, Wydawnictwo Eureka, Kraków 1992, s. 34-35. ; 51. G. Ritz, Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przekład B. Drąg i in., Wiedza Powszechna, Warszawa 2002, s. 54. ; 52. R. Rogatko, Smakowanie śmierci, czyli w sidłach estetyzmu, "Życie Literackie" 1978 nr 12. ; 53. K. Rutkowski, Martwy język, "Miesięcznik Literacki" 1978 nr 11. ; 54. J. Siedlecka, Andrzej Kuśniewicz, pisarz i agent w świetle dokumentów IPN. Oporów moralnych nie zdradzał, "Plus. Rzecz o Książkach", dodatek do: "Rzeczpospolita" 2007 nr 83, s. A 22. ; 55. M. Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia, przeł. J. Merecki, wstęp A. Zeidler-Janiszewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003, s. 9. ; 56. M. Sprusiński, Lekcja literatury żywej, "Literatura" 1977 nr 47. ; 57. E. Tesauro, Luneta Arystotelesowska, [w wersji łacińskiej]: Zasady ciętej i pomysłowej wymowy, przeł. W. Nowicka, w: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze - Renesans - Barok, wstęp, wyb. i oprac. M. Cytowska, T. Michałowska, PWN, Warszawa 1999, s. 462-463. ; 58. H. Zaworska, Przewrotna radość, "Twórczość" 1978 nr 6, s. 120.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

144

End page:

162

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50633 ; oai:rcin.org.pl:50633 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Dec 22, 2014

Number of object content hits:

623

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66406

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information