Object

Title: Wielojęzyczność jako chwyt

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. W. Ałpatow, 150 jazykow i politika 1917-2000 Socjolingwisticzeskije problemy SSSR i postsowietskogo prostranstwa, Moskwa 2000. ; 2. W. Ałpatow, Istorija odnogo mifa. Marr i marrizm, Moskwa 1991, s. 31. ; 3. W. Ałpatow, Marr, marrizm i stalinizm, "Fiłosofskije Issledowanija" 1993 no 4. ; 4. B. Arwatow, Rieczetworczestwo (Po powodu „zaumnoj” poezii), "Lef" 1923 no 2. ; 5. S. Awierincew, Słowiańskie słowo a tradycja hellenizmu, w: tegoż, Na skrzyżowaniu tradycji (szkice o literaturze i kulturze wczesnobizantyjskiej), przekł., wstęp i noty biograficzne D. Ulicka, PIW, Warszawa 1988, s. 365. ; 6. M. Bachtin, Słowo w powieści, w: tegoż, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Czytelnik, Warszawa 1982. ; 7. J. Baudouin de Courtenay, O smieszannom charakterie wsiech jazykow, w: tegoż, Izbrannyje trudy po obszczemu jazykoznaniju, sostaw. W. Grigorjew, A. Leontjew, t. 1, Moskwa 1963. ; 8. D. Burluk, Fragmienty iz wospominanij futurista. Pisma. Stichotworienija, publ., priedisł. i primiecz. N. Zubkowoj, Sankt Petersburg 1994, s. 41-43. ; 9. W. Chlebnikow, Nasze założenia, w: tegoż, Rybak nad morzem śmierci. Wiersze i teksty 1917-1922, wyb., przekł. i przyp. A. Pomorski, Open, Warszawa 2005, s. 78. ; 10. A. Czaczikow, Czaj-Chane, Moskwa 1927. ; 11. A. Czaczikow, Siem’ riespublik, Moskwa 1933, s. 74. ; 12. W. Czaplenko, Jawlenije skreszczenija w jazykach, SPFA RAN f. 77, op. 7, jed. chr. 194. ; 13. K. Czukowskij, Kubofuturisty, w: tegoż, Sobranije soczinienij, t. 8: Iz knigi "Futuristy", Moskwa 2004. ; 14. Futuryzm na Ukrainie. Manifesty i teksty literackie, wyb., wstęp, noty o autorach B. Nazaruk, Wydawnictwo UW, Warszawa 1995. ; 15. B. Gasparow, Łamark, Szelling, Marr (stichotworienije „Łamark” w kontiekstie "pieriełomnoj epochi"), w: Litieraturnyje lejtmotiwy. Oczerki russkoj litieratury XX wieka, Moskwa 1994. ; 16. O.S. Ilnytzkyj, Ukrainian Futurism. 1914-1930. A Historical and Critical Study, Harvard University Press, Cambridge Mass. 1977, s. 324. ; 17. M. Isajew, Jazykowoje stroitielstwo w SSSR, Moskwa 1979. ; 18. A. Kruczonych, Diekłaracyja zaumnogo jazyka, w: Manifiesty i programmy russkich futuristow / Die Manifeste und Programmschriften der Russischen Futuristen, hrsg. von V. Markov, W. Fink Verlag, München 1967, s. 180. ; 19. A. Kruczonych, Priedisłowije, w: A. Czaczikow, Kriepkij grom, Moskwa 1919, s. 1. ; 20. O. Mandelsztam, O naturze słowa, w: tegoż, Słowo i kultura. Szkice literackie, wyb, przekł. i koment. R. Przybylski, Czytelnik, Warszawa 1972, s. 28. ; 21. N. Marr, Abchazskij analiticzeskij ałfawit, "Trudy Jafieticzeskogo Sieminarija", t. I, Leningrad 1926. ; 22. J. Marr, I. Megrelidze, K. Czajkin, Pieriepiska po woprosam iranistiki i gruzinowiedienija, podgot. k pieczati, ried. tieksta, priedisł. i primiecz. I. Megrelidze, Tbilisi 1980, s. 57-58. ; 23. N. Marr, Iz jafieticzeskich pierieżytkow w russkom jazykie, w: tegoż, Izbrannyje raboty, t. 5: Etno- i głottogonija Wostocznoj Jewropy, Moskwa-Leningrad 1935. ; 24. N. Marr, Jafieticzeskije jazyki, w: tegoż, Izbrannyje raboty, t. 3: Jazyk i obszczestwo, Moskwa-Leningrad 1934, s. 303-304. ; 25. N. Marr, K proischożdieniju jazykow, w: tegoż, Izbrannyje raboty, t. 1: Etapy razwitija jafieticzeskoj teorii, Moskwa-Leningrad 1933, s. 218. ; 26. N. Marr, K woprosu ob jedinom jazykie, w: E. Drezen, Za wsieobszczim jazykom. Tri wieka iskanij, Moskwa-Leningrad 1928, s. 7. ; 27. I. Megrelidze, Ju. N. Marr. (Jego żyzn' i diejatielnost), w: J. Marr Stati, soobszczenija i reziume dokładow, t. 1, Moskwa-Leningrad 1936. ; 28. S. Mokulskij, Makaroniczeskaja poezija, w: Litieraturnaja encikłopiedija, gław. ried. A. Łunaczarskij, t. 6. Moskwa 1932, s. 713. ; 29. T. Nikolskaja, Nowator-archaist ("Uszkujniki" Aleksandra Tufanowa), w: tejże, Awangard i okriestnosti, Sankt Petersburg 2002, s. 241, 244. ; 30. T. Nikolskaja, "Ja ptica sam...". O żyzni i stichach Jurija Marra, publ. i priedisł. T. Nikolskoj, "Pamir" 1989 no 12. ; 31. T. Nikolskaja, T. Winogradowa, Kitajskaja „zaum’ - Aleksandra Czaczikowa, "Wiestnik Wostocznogo Instituta" 2001 no 1 (t. 7). ; 32. N. Pańkow, M.M. Bachtin i tieorija romana, "Woprosy Litieratury" 2007 no 3. ; 33. J. Poliwanow, Gibridizacija, w: tegoż, Trudy po wostocznomu i obszczemu jazykoznaniju, sostaw., poslesł., kommient. L. Koncewicz, Moskwa 1991, s. 353-354. ; 34. J. Poliwanow, Krug oczerednych problem sowriemiennoj lingwistiki, w: tegoż, Stati po obszczemu jazykoznaniju, sost. A. Leontjew, Moskwa 1968. ; 35. L. Spitzer, "Wielojęzyczność" jako środek stylistyczny i wyraz wyobraźni fonetycznej, przeł. R. Handke, w: K. Vossler, L. Spitzer, Studia stylistyczne, wyb. i oprac. M.R. Mayenowa, R. Handke, Warszawa 1972, s. 236-237. ; 36. L. Szczerba, O ponjatii smieszczenija jazykow, w: tegoż, Jazykowaja sistiema i rieczewaja diejatielnost’, Leningrad 1974. ; 37. W. Szkłowski, O poezii i zaumnom jazykie, "Sborniki po Tieorii Poeticzeskogo Jazyka" t. 1, Pietrograd 1916, s. 13. ; 38. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2, cz. 3, wyb., wstęp i kom. S. Skwarczyńska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. ; 39. G. Szkurupij, Psychotezy. Witrina trietja, Kyjiw 1922. ; 40. I. Terentjew, Traktat o spłosznom niepriliczii, w: tegoż, Sobranije soczinienij, sost., podgotow. tieksta, biogr. sprawka, wstup. statja i kommient. M. Marcaduri i T. Nikolskoj, Bologna 1988. ; 41. L.L. Thomas, The Linguistic Theories of N. Ja. Marr, University of California Press, Berkeley-Los Angeles 1957. ; 42. I. Tierientjew, LEF Zakawkazja, "Lef" 1923 no 2, s. 283. ; 43. B. Tomaszewski, Teorja literatury. Poetyka, przekł. pod red. T. Grabowskiego, Poznań 1935, s. 5. ; 44. S. Trietiakow, Buka russkoj litieratury (Ob Aleksieje Kruczonych), w: A. Kruczonych, K istorii russkogo futurizma. Wospominanija i dokumenty, wstup. statja, podgot. tieksta i kommient. N. Gurianowoj, Moskwa 2006, s. 335. ; 45. A. Tufanow, Awtobiografija Priedsiedatiela Ziemnogo Szara Zaumi Aleksandra Tufanowa, w: tegoż, Uszkujniki, sostaw. Ż.-F. Żakkar i T. Nikolskaja, Berkeley 1991, s. 169. ; 46. G. Winokur, Majakowskij - nowator języka, priedisł. K. Fatiejewoj, Moskwa 2009, s. 11. ; 47. I. Zdaniewicz [Iljazd], Janko krUl' AłbAnskaj, w: tegoż, Fiłosofija futurista. Romany i zaumnyje dramy. S priłożenijem dokłada I. Zdaniewicza "Iljazda" i "Żytija Ili Zdaniewicza" I. Terentjewa, Moskwa 2008, s. 483. ; 48. W. Żyrmunski, W sprawie "metody formalnej", przeł. S. Knisplówna, "Życie Literackie" 1947 z. 3-4, s. 66.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

48

End page:

65

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50726 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Dec 29, 2014

Number of object content hits:

466

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66419

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information