Object structure

Title:

Blaski i cienie globalizacji, czyli problemy polonistyki w badaniach komparatystycznych. Przyczynek do dalszych badań

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2009)

Creator:

Grossman, Elwira M.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

globalisation ; Polish studies ; humanities

References:

1. M. Bérubé, Cultural Studies and Comparative Literature?, "Comparative Literature Studies" 2005 no 2.
2. A. Brewster, Literary Formations. Post-colonialism, Nationalism, Globalism, Melbourne University Press, Melbourne 1995.
3. Comparartive Literature in an Age of Globalization, ed. by H. Saussy, The John Hopkins University Press, Baltimore 2006.
4. Comparartive Literature in the Age of Multiculturalism, ed. by Ch. Bernheimer, The John Hopkins University Press, Baltimore 1995.
5. I. de Courtivron, Lives in Translation. Bilingual Writers on Identity and Creativity, Palgrave Macmillan, London 2003.
6. D. Damrosch, What is World Literature?, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2003.
7. W.Ch. Dimock, A Theory of Resonance, "PMLA" 1997 no 6, s. 1060-1071.
8. W.Ch. Dimock, Literature for the Planet, "PMLA" 2001 no 1, s. 173-188.
9. H. Filipowicz, Beginning to Theorize "Polish Émigré Literature", w: Between Lvov, New York and Ulysses' Ithaca. Józef Wittlin. Poet, Essayist, Novelist, ed. by A. Frajlich, Nicholas Copernicus University, New York-Toruń 2001, s. 225-242.
10. H. Filipowicz, Gender in Polish Drama, or, What’s Good Polish Women like Queen Wanda Doing in Plays like These?, "Indiana Slavic Studies" 2003 vol. 14: The Other in Polish Drama and Theatre, ed. by K. Cioffi, B. Johnston, s. 93-125.
11. H. Filipowicz, Othering the Kościuszko Uprising. Women as Problem in Polish Insurgent Discourse, w: Studies in Language, Literature and Cultural Mythology in Poland. Investigating "The Other", ed. by E.M. Grossman, Edwin Mellen Press, Lewiston-Queenston-Lampeter 2002, s. 55-83.
12. H. Filipowicz, Przeciwko literaturze kobiecej, w: Ciało i tekst, red. A. Nasiłowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2001, s. 222-234.
13. H. Filipowicz, The Wound of History. Gender Studies and Polish Particulars, "Indiana Slavic Studies" 2005 vol. 15: Poles Apart. Women in Modern Polish Culture, red. H. Goscilo, B. Holmgren, s. 147-167.
14. H. Filipowicz, What Good are Polish Literary Studies in the United States?, "Slavonic and East European Journal" 2006 no 1, s. 117-134.
15. E.M. Grossman, Navigating the New Landscape for Slavonic/Polish Studies, w: Perspectives on Slavic Literatures, ed. by D.S. Danaher, K. van Heuckelom, Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 2007, s. 1-25.
16. E.M. Grossman, Studies in Language, Literature and Cultural Mythology in Poland. Investigating "The Other", Edwin Mellen Press, Lewiston-Queenston-Lampeter 2002.
17. Inny Inna Inne, red. M. Janion, C. Snochowskiej-Gonzalez i K. Szczuki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004.
18. M. Jakubczak, Między tożsamością lokalną i globalną - rzecz o pluralizmie kultur i kulturze ogólnoludzkiej, w: Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans, red. i wstęp L. Wiśniewska, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2002, s. 269-277.
19. M. Janion, Niesmowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
20. J. Kostkowska, "The Sense of Taking Part". Feminist Environmental Ethics in the Poetry of Wisława Szymborska, "Slavonica" 2006 no 2.
21. J. Kostkowska, "To persistently not know something very important" Feminist science and the poetry of Wisława Szymborska, "Feminist Theory" 2004 no 2.
22. K. Marciniak, Alienhood. Citizenship, Exile, and the Logic of Difference, University of Minnesota Press, Minneapolis 2006.
23. W. Ong, Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, Routledge, London 1982.
click here to follow the link
24. O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach rozmawiają Bogdan Czaykowski i Adam Czerniawski, red. M. Rabizo-Birek, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie-Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Toronto-Rzeszów 2006, s. 148.
25. M.A. Packalén, The Polish Mother Figure on Trial, w: The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts, ed. by E. Witt-Brattstrom, Sodertorns hogskola, Huddinge 2004, s. 205-214.
26. D. Riemenschneider, Global Fantasy - Glocal imagination, "Journal of Postcolonial Writing" 2005 no 1, s. 14-25.
27. A. Seyhan, Writing Outside the Nation, Princeton University Press, Princeton, NY 2001.
28. D. Skórczewski, Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm może zaoferować poloniście, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska, K. Meller, O. Fliciński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 683-694.
29. P. Skrzyneckiego, Joseph’s Coat. An Anthology of Multicultural Writing, Hale and Iremonger, Sydney 1985.
30. The Norton Anthology of World Literature, ed. by S. Lawall, Norton, New York 2001-2002.
31. E. Thompson, Trubadurzy Imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, Universitas, Kraków 2000.
32. D. Ugresić, Nobody’s Home, trans. by E. Elias-Bursać, Telegram, London-San Francisco-Beirut 2007, s. 172-176.
33. R.L. Walkowitz, Cosmopolitan Style. Modernism Beyond the Nation, Columbia University Press, New York 2006.
34. N. Wang, Comparative Literature and Globalism. A Chinese Culture and Literary Strategy, "Comparative Literature Studies" 2004 no 4, s. 584-602.
35. K. Ziemba, Projekt komparatystyki wewnętrznej, "Teksty Drugie" 2005 nr 1/2, s. 79.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

66

End page:

78

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund