Object structure

Title:

Wietrzenie polonistyki

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2009)

Creator:

Zawodniak, Mariusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Smulski, Jerzy ; literaturoznawstwo polskie - 20 w. ; historia nauki ; stalinizm

References:

1. A. Biernacki, Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Od Michała Bobrzyńskiego do Stefana Żółkiewskiego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1997.
2. W. Bolecki, Czym stała się dziś historia literatury, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1996, s. 52.
3. T. Drewnowskiego, Tyle hałasu - o nic? Wspomnienia, Warszawa 1982.
4. Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
5. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1999.
6. Jeden dzień w socrealizmie i inne szkice, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych-"Para", Katowice 2006, s. 67-92.
7. J. Kott, Zoil albo o powieści współczesnej, w: tegoż, Postęp i głupstwo, t. 2: Krytyka literacka. Wspomnienia 1945-1956, PIW, Warszawa 1956, s. 158-159.
8. E. Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza biografia polityczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
9. H. Markiewicz, Mój życiorys polonistyczny z historią w tle. Rozmową z autorem uzupełniła B.N. Łopieńska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 83-84.
10. M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, przeł. M. Szuster, Świat Książki, Warszawa 2008.
11. Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Universitas, Kraków 2004.
12. J. Smulski, "Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów". Wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
13. J. Smulski, Symptomy "odwilży" w życiu literackim pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, w: tegoż, Pękanie lodów (Krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954-1955), Wydawnictwo UMK, Toruń 1995, s. 11-26.
14. K. Wyka, Historia literatury polskiej dla klasy X, cz. 1: Romantyzm, PZWS, Warszawa 1953.
15. K. Wyka, Pod znakiem Prusa i Sienkiewicza, "Odrodzenie" 1946 nr 43, s. 10.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

79

End page:

89

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego