Object structure

Title:

Literatura jako pretekst dla literaturoznawcy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2009)

Creator:

Śniecikowska, Beata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Mrugalski, Michał ; Różewicz, Tadeusz ; Polish poetry 20c. ; history of art

References:

1. R. Cieślak, Oko poety. Poezja Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999.
2. R. Cieślak, Poezja wobec kryzysu władzy wzroku. Studia o słowie, obrazie i percepcji, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 2006.
3. M. Czermińska, Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.
4. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2004.
5. J. Gage, Kolor i kultura, przeł. J. Holzman, Universitas, Kraków 2008.
6. P. Gloger, Kłopoty z ekfrazą, "Przestrzenie Teorii" 2004 z. 3/4, s. 137-152.
7. I. Jokiel, Poeta w szarej strefie - Tadeusz Różewicz, "Teksty Drugie" 2005 nr 6, s. 111-116.
8. J. Łukasiewicz, Niesfałszowany sens słów, "Więź" 2003 nr 2, s. 155.
9. M.P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza, "Pamiętnik Literacki" 1999 z. 2, s. 228-236.
10. M. Mrugalski, Teoria barw Tadeusza Różewicza, Universitas, Kraków 2007.
11. Platon, Timaios. Kritias, przekł., wstęp. i kom. W. Witwicki, Antyk, Kęty 2002, s. 69.
12. A. Skrenda, Przekraczanie granic literatury, w: tegoż, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Universitas, Kraków 2002.
13. D. Szczukowski, Tajemnica filozofa. Różewicz a Wittgenstein, w: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej, red. M. Skwara, K. Krasoń, J. Kazimierski, wstęp M. Skwara, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 2008, s. 187 i nast.
14. L. Wittgenstein, Uwagi o kolorach, przeł. R. Reszke, Spacja, Warszawa 1998.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

90

End page:

102

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund