Object structure

Title:

Teoria tekstu kultury - niedokończony projekt

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2009)

Creator:

Maryl, Maciej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Szczęsna, Ewa ; media poetics ; cultural text ; intersemiotics ; intermediality

References:

1. E.J. Aarseth, Cybertext. Perspectives on Ergodic Literature, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1997.
2. M. Bal, Reading „Rembrandt”. Beyond the Word-Image Opposition, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
3. E. Balcerzan, Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska i R. Cudak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 280.
4. J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding New Media, MIT, Cambridge 2000: N.K. Hayles, Writing Machines, MIT, Cambridge 2002.
5. J.D. Bolter, Writing Space. Computers, Hypertext, and the Remediation of Print, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 2000.
6. K. Chmielecki, Estetyka intermedialności, Wydawnictwo RABID, Kraków 2008, s. 92.
7. M. Z. Danielewski, House of Leaves, Pantheon Books-Random House, New York 2000.
8. R. Escarpit, Literatura a społeczeństwo, przeł. J. Lalewicz, w: W kręgu socjologii literatury, t. 1, red. A. Mencwel, PIW, Warszawa 1977, s. 210-252.
9. G. Godlewski, Słowo - pismo - sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008, 277-278.
10. G. Grochowski, Na styku kodów. O literackich użyciach znaków ikonicznych, "Teksty Drugie" 2006 nr 4, s. 70.
11. http://cojestgrane.pl/wydarzenia/miasto/Warszawa/
12. Hyper / Text / Theory, ed. by G. Landow, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1994.
13. Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź i S. Krzemień-Ojak, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998.
14. Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. S. Balbus, A. Hejmej i J. Niedźwiedź, wstęp S. Balbus, Universitas, Kraków 2004.
15. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
16. J. McGann, Radiant Textuality. Literature after the World Wide Web, Palgrave, New York 2001.
17. E. Szczęsna, Poetyka mediów. Polisemiotyczność - digitalizacja - reklama, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007.
18. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
19. A. Zeidler-Janiszewska, "Visual Culture Studies" czy antropologicznie zorientowana "Bildwisseschaft"? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, "Teksty Drugie" 2006 nr 4, s. 10.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

103

End page:

110

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund