Object

Title: Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika

Creator:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, w: tejże, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Rebis, Poznań 1995, s. 5-33.
2. J. Antas, Gesty - obrazy pojęć i schematy myśli, w: Ikoniczność znaku. Słowo-przedmiot-obraz-gest, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2006, s. 181-211.
3. R. Arnheim, Visual Thinking, Faber, London 1970.
4. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
5. M. Bortolussi, P. Dixon, Psychonarratology, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
6. N. Carroll, Toward a Theory of Pointof-View Editing. Communication, Emotion, and the Movies, "Poetics Today" 1993 vol. 14 no. 1.
click here to follow the link
7. N. Carroll, The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart, Routledge, New York-New York 1990.
8. G. Cohen, Visual Imagery in Thought, "New Literary History" 1976 vol. 7 no. 3.
click here to follow the link
9. Ch. Collins, The Poetics of the Mind’s Eye. Literature and the Psychology of Imagination, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1991.
10. P. Colm Hogan, Cognitive Science, Literature, and the Arts. A Guide for Humanists, Routledge, New York-London 2003.
11. P. Colm Hogan, The Mind and its Stories. Narrative Universals and Human Emotion, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
click here to follow the link
12. M.C. Courtland, M.E. French, S. Owston, Literary Text, the Reader, and the Power of Shared Response, "Canadian Journal of Education" 1998 vol. 23 no. 3.
click here to follow the link
13. A. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, przeł. M. Karpiński, Rebis, Poznań 1999.
14. M. Denis, M. Cocude, Scanning Visual Images Generated from Verbal Descriptions, "The European Journal of Cognitive Psychology" 1989 vol. 1 issue 4.
15. Development of Mental Representation. Theories an Applications, ed. by I.E. Sigel, L. Erlbaum Associates, Hillsdale-London 1999.
16. C. Emmott, Narrative Comprehension, Clarendon Press, Oxford 1997.
17. E. Esrock, The Reader’s Eye. Visual Imaging as Reader Response, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1994.
18. J. Fish, S. Scrivener, Amplifying the Mind’s Eye. Sketching and Visual Cognition, "Leonardo" 1990 vol. 23 no. 1.
click here to follow the link
19. Formy reprezentacji umysłowych, red. M. Piłat, M. Walczak, Sz. Wróbel, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
20. P. Gardenforsa, Evolutionary and Developmental Aspects of Intersubjectivity, w: Consciousness Transitions. Phylogenetic, Ontogenetic and Physiological Aspects, ed. by H. Liljenström, P. Ärhem, Elsevier, Amsterdam-London 2007, s. 281-305.
21. R. Gerrig, Experiencing Narrative Worlds. On the Psychological Activities of Reading, Yale University Press, New Haven-London 1993.
22. M. Głowiński, O konkretyzacji, w: tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 93-115.
23. A. Huyssen, The Disturbance of Vision in Vienna Modernism, "Modernism/Modernity" 1998 vol. 5 no 3.
click here to follow the link
24. Imagery in Language, ed. by B. Lewandowska-Tomaszczyk, A. Kwiatkowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.
25. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa 1960, s. 338.
26. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, w: tegoż, Studia z estetyki, t. 1, PWN, Warszawa 1966, s. 94.
27. W. Iser, Apelatywna struktura tekstów: nieokreœloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej, przeł. M. Kłańska, "Pamiętnik Literacki" 1980 z. 1.
28. W. Iser, The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1991.
29. M. Johnson, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason, University of Chicago Press, Chicago 1987.
30. G. Kaufmann, The Many Faces of Mental Imagery, w: C. Cornoldi, R. Logie i in. Stretching the Imagination. Representation and Transformation in Mental Imagery, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 77-119.
31. S.M. Kosslyn, Image and Brain. The Resolution of the Imagery Debate, MIT Press, Cambridge, MA-London 1994.
32. G. Lakoff, M. Turner, More than Cool Reason, University of Chicago Press, Chicago-London 1989.
click here to follow the link
33. Y. Leffler, The Horror as Pleasure, trans. by. S. Death, Almqvist and Wiksell, Stockholm 2000.
34. K. Littau, Theories of Reading. Books, Bodies and Bibliomania, Polity, Cambridge 2006.
35. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 54-66.
36. P.M. Matthews, J. MacQuain, The Bard on the Brain. Understanding the Brain through the Art of Shakespeare and the Science of Brain Imaging, Dana-University Presses Marketing, New York-Bristol 2003.
37. D. Miall, Anticipations and Feelings in Literary Response, "Poetics" 1995 vol. 23 no 4.
click here to follow the link
38. D. Miall, D. Kuiken, The Form of Reading. Empirical Studies of Literariness, "Poetics" 1998 vol. 25 no. 6.
click here to follow the link
39. D. Miall, Poetic Rhythm. Structure and Performance, Peter Lang, Berne-New York 1998.
40. D. Miall, Toward a Theory of Cognitive Poetics, North-Holland, Amsterdam 1992.
41. D. Miall, What Makes Sound Patterns Expressive? The Poetic Mode of Speech Perception, Duke University Press, Durham N.C.-London 1992.
42. W.J.T. Michell, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, University of Chicago Press, Chicago and London 1994.
43. V. Nell, Lost in a Book. The Psychology of Reading for Pleasure, Yale University Press, New Haven-London 1988, s. 1.
44. W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje..., Czytelnik, Warszawa 1990, s. 144.
45. K. Opdahl, Emotion as Meaning, Bucknell University Press-Associated University Presses, London– Cranbury, NJ 2002.
46. A. Paivio, Imagery and Verbal Processes, Holt, Rinehart and Winston, New York-Chicago 1971.
47. A. Paivio, Images In Mind. The Evolution of a Theory, Harvester Wheatsheaf, New York-London 1991.
48. A. Paivio, Mind and Its Evolution. A Dual Coding Theoretical Approach, L. Erlbaum Associates, Mahwah-London 2007.
49. A. Palmer, The Fictional Minds, University of Nebraska Press, Lincoln-London 2004.
50. J. Płuciennik, Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka i empatia, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002, s. 42-45.
51. F. Poyatos, Nonverbal Communication across Disciplines, vol. 1-3, Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 2002.
52. Reader Response to Literature. The Empirical Dimension, ed. by E.F. Nardocchio, Mouton de Gruyter, Berlin-New York 1992.
53. D. Reisberg, M. Wilson, J. D. Smith, Auditory Imagery and Inner Speech, w: Mental Images in Human Cognition, ed. by R. Logie and M. Denis, North-Holland, Amsterdam-New York 1991, s. 59-81.
54. T.B. Rogersa, Emotion, Imagery and Verbal Codes. A Closer Look at an Increasingly Complex Interaction, w: Imagery, Memory and Cognition, ed. by J. Yuille, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale 1983, s. 286-307.
55. M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 2001.
56. J.-P. Sartre, Literatura w czytelniku: stylistyka afektywna, przeł. M.B. Fedewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 4, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s.148-200.
57. E. Scarry, Dreaming by the Book, Farrar, Straus and Giroux, New York 1999.
58. B. Schulz, Karakony, w: tegoż, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J Jarzębski, BN I 264, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998, s. 89.
59. E. Spolsky, Elaborated Knowledge. Reading Kinesis in Pictures, "Poetics Today" 1996 vol. 17 no. 2.
click here to follow the link
60. A. Szczepańska, Estetyka Romana Ingardena, PWN, Warszawa 1989.
61. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą, wyb. i wstęp. S. Skwarczyńska, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 10-28.
62. J.R. Taylor, Linguistic Categorization, Clarendon, Oxford 1995.
63. D. Ulicka, Co nam zostało z fenomenologii? Roman Ingarden a rozwój teorii badań literackich w Polsce i za granicą w latach 1980-2000, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002, s. 41-59.
64. D. Ulicka, Obraz i słowo, w: tejże, Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1999, s. 208-212.
65. Ut pictura poesis, red. S. Wysłouch, M. Skwara, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 5-17.
66. L. Wijsen, Cognition and Image Formation in Literature, Lang, Frankfurt am Main-Cirencester 1980.
67. F. Yates, Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, posł. L. Szczucki, PIW, Warszawa 1977.
68. L. Zunshine, Why We Read Fiction?, Ohio State University Press, Columbus 2006.
69. R.A. Zwann, Aspects of Literary Comprehension. A Cognitive Approach, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 1993.
click here to follow the link

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

120

End page:

134

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50733 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Dec 29, 2014

Number of object content hits:

1 127

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66425

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information