Object

Title: Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, w: tejże, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Rebis, Poznań 1995, s. 5-33. ; 2. J. Antas, Gesty - obrazy pojęć i schematy myśli, w: Ikoniczność znaku. Słowo-przedmiot-obraz-gest, red. E. Tabakowska, Universitas, Kraków 2006, s. 181-211. ; 3. R. Arnheim, Visual Thinking, Faber, London 1970. ; 4. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004. ; 5. M. Bortolussi, P. Dixon, Psychonarratology, Cambridge University Press, Cambridge 2003. ; 6. N. Carroll, Toward a Theory of Pointof-View Editing. Communication, Emotion, and the Movies, "Poetics Today" 1993 vol. 14 no. 1. ; click here to follow the link ; 7. N. Carroll, The Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart, Routledge, New York-New York 1990. ; 8. G. Cohen, Visual Imagery in Thought, "New Literary History" 1976 vol. 7 no. 3. ; click here to follow the link ; 9. Ch. Collins, The Poetics of the Mind’s Eye. Literature and the Psychology of Imagination, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1991. ; 10. P. Colm Hogan, Cognitive Science, Literature, and the Arts. A Guide for Humanists, Routledge, New York-London 2003. ; 11. P. Colm Hogan, The Mind and its Stories. Narrative Universals and Human Emotion, Cambridge University Press, Cambridge 2003. ; click here to follow the link ; 12. M.C. Courtland, M.E. French, S. Owston, Literary Text, the Reader, and the Power of Shared Response, "Canadian Journal of Education" 1998 vol. 23 no. 3. ; click here to follow the link ; 13. A. Damasio, Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, przeł. M. Karpiński, Rebis, Poznań 1999. ; 14. M. Denis, M. Cocude, Scanning Visual Images Generated from Verbal Descriptions, "The European Journal of Cognitive Psychology" 1989 vol. 1 issue 4. ; 15. Development of Mental Representation. Theories an Applications, ed. by I.E. Sigel, L. Erlbaum Associates, Hillsdale-London 1999. ; 16. C. Emmott, Narrative Comprehension, Clarendon Press, Oxford 1997. ; 17. E. Esrock, The Reader’s Eye. Visual Imaging as Reader Response, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1994. ; 18. J. Fish, S. Scrivener, Amplifying the Mind’s Eye. Sketching and Visual Cognition, "Leonardo" 1990 vol. 23 no. 1. ; click here to follow the link ; 19. Formy reprezentacji umysłowych, red. M. Piłat, M. Walczak, Sz. Wróbel, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006. ; 20. P. Gardenforsa, Evolutionary and Developmental Aspects of Intersubjectivity, w: Consciousness Transitions. Phylogenetic, Ontogenetic and Physiological Aspects, ed. by H. Liljenström, P. Ärhem, Elsevier, Amsterdam-London 2007, s. 281-305. ; 21. R. Gerrig, Experiencing Narrative Worlds. On the Psychological Activities of Reading, Yale University Press, New Haven-London 1993. ; 22. M. Głowiński, O konkretyzacji, w: tegoż, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977, s. 93-115. ; 23. A. Huyssen, The Disturbance of Vision in Vienna Modernism, "Modernism/Modernity" 1998 vol. 5 no 3. ; click here to follow the link ; 24. Imagery in Language, ed. by B. Lewandowska-Tomaszczyk, A. Kwiatkowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004. ; 25. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa 1960, s. 338. ; 26. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, w: tegoż, Studia z estetyki, t. 1, PWN, Warszawa 1966, s. 94. ; 27. W. Iser, Apelatywna struktura tekstów: nieokreœloność jako warunek oddziaływania prozy literackiej, przeł. M. Kłańska, "Pamiętnik Literacki" 1980 z. 1. ; 28. W. Iser, The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1991. ; 29. M. Johnson, The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason, University of Chicago Press, Chicago 1987. ; 30. G. Kaufmann, The Many Faces of Mental Imagery, w: C. Cornoldi, R. Logie i in. Stretching the Imagination. Representation and Transformation in Mental Imagery, Oxford University Press, Oxford 1996, s. 77-119. ; 31. S.M. Kosslyn, Image and Brain. The Resolution of the Imagery Debate, MIT Press, Cambridge, MA-London 1994. ; 32. G. Lakoff, M. Turner, More than Cool Reason, University of Chicago Press, Chicago-London 1989. ; click here to follow the link ; 33. Y. Leffler, The Horror as Pleasure, trans. by. S. Death, Almqvist and Wiksell, Stockholm 2000. ; 34. K. Littau, Theories of Reading. Books, Bodies and Bibliomania, Polity, Cambridge 2006. ; 35. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 54-66. ; 36. P.M. Matthews, J. MacQuain, The Bard on the Brain. Understanding the Brain through the Art of Shakespeare and the Science of Brain Imaging, Dana-University Presses Marketing, New York-Bristol 2003. ; 37. D. Miall, Anticipations and Feelings in Literary Response, "Poetics" 1995 vol. 23 no 4. ; click here to follow the link ; 38. D. Miall, D. Kuiken, The Form of Reading. Empirical Studies of Literariness, "Poetics" 1998 vol. 25 no. 6. ; click here to follow the link ; 39. D. Miall, Poetic Rhythm. Structure and Performance, Peter Lang, Berne-New York 1998. ; 40. D. Miall, Toward a Theory of Cognitive Poetics, North-Holland, Amsterdam 1992. ; 41. D. Miall, What Makes Sound Patterns Expressive? The Poetic Mode of Speech Perception, Duke University Press, Durham N.C.-London 1992. ; 42. W.J.T. Michell, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation, University of Chicago Press, Chicago and London 1994. ; 43. V. Nell, Lost in a Book. The Psychology of Reading for Pleasure, Yale University Press, New Haven-London 1988, s. 1. ; 44. W. Odojewski, Zasypie wszystko, zawieje..., Czytelnik, Warszawa 1990, s. 144. ; 45. K. Opdahl, Emotion as Meaning, Bucknell University Press-Associated University Presses, London– Cranbury, NJ 2002. ; 46. A. Paivio, Imagery and Verbal Processes, Holt, Rinehart and Winston, New York-Chicago 1971. ; 47. A. Paivio, Images In Mind. The Evolution of a Theory, Harvester Wheatsheaf, New York-London 1991. ; 48. A. Paivio, Mind and Its Evolution. A Dual Coding Theoretical Approach, L. Erlbaum Associates, Mahwah-London 2007. ; 49. A. Palmer, The Fictional Minds, University of Nebraska Press, Lincoln-London 2004. ; 50. J. Płuciennik, Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka i empatia, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002, s. 42-45. ; 51. F. Poyatos, Nonverbal Communication across Disciplines, vol. 1-3, Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 2002. ; 52. Reader Response to Literature. The Empirical Dimension, ed. by E.F. Nardocchio, Mouton de Gruyter, Berlin-New York 1992. ; 53. D. Reisberg, M. Wilson, J. D. Smith, Auditory Imagery and Inner Speech, w: Mental Images in Human Cognition, ed. by R. Logie and M. Denis, North-Holland, Amsterdam-New York 1991, s. 59-81. ; 54. T.B. Rogersa, Emotion, Imagery and Verbal Codes. A Closer Look at an Increasingly Complex Interaction, w: Imagery, Memory and Cognition, ed. by J. Yuille, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale 1983, s. 286-307. ; 55. M.-L. Ryan, Narrative as Virtual Reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media, Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 2001. ; 56. J.-P. Sartre, Literatura w czytelniku: stylistyka afektywna, przeł. M.B. Fedewicz, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 4, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s.148-200. ; 57. E. Scarry, Dreaming by the Book, Farrar, Straus and Giroux, New York 1999. ; 58. B. Schulz, Karakony, w: tegoż, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J Jarzębski, BN I 264, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998, s. 89. ; 59. E. Spolsky, Elaborated Knowledge. Reading Kinesis in Pictures, "Poetics Today" 1996 vol. 17 no. 2. ; click here to follow the link ; 60. A. Szczepańska, Estetyka Romana Ingardena, PWN, Warszawa 1989. ; 61. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą, wyb. i wstęp. S. Skwarczyńska, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 10-28. ; 62. J.R. Taylor, Linguistic Categorization, Clarendon, Oxford 1995. ; 63. D. Ulicka, Co nam zostało z fenomenologii? Roman Ingarden a rozwój teorii badań literackich w Polsce i za granicą w latach 1980-2000, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002, s. 41-59. ; 64. D. Ulicka, Obraz i słowo, w: tejże, Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 1999, s. 208-212. ; 65. Ut pictura poesis, red. S. Wysłouch, M. Skwara, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 5-17. ; 66. L. Wijsen, Cognition and Image Formation in Literature, Lang, Frankfurt am Main-Cirencester 1980. ; 67. F. Yates, Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, posł. L. Szczucki, PIW, Warszawa 1977. ; 68. L. Zunshine, Why We Read Fiction?, Ohio State University Press, Columbus 2006. ; 69. R.A. Zwann, Aspects of Literary Comprehension. A Cognitive Approach, John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia 1993. ; click here to follow the link

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

120

End page:

134

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50733 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Dec 29, 2014

Number of object content hits:

1 182

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66425

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information