Object structure

Title:

Niemożliwa katharsis. Roman Ingarden i Paul Ricoeur czytają "Poetykę" Arystotelesa

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Zalewski, Cezary

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Roman Ingarden; Paul Ricoeur; Aristotle; Poetics; Aesthetics ; Ricoeur, Paul ; Aristotle ; Poetics ; estetyka

References:

1. Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Kraków 1983.
2. Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo-Arystotelesowskiej Ekonomiki, przekł. i przyp. L. Piotrowicz, wstęp K. Grzybowski, Warszawa 1964, s. 6.
3. C. Bandera, The Sacred Game. The Role of the Sacred in the Genesis of Modern Literary Fiction, Pennsylvania State University Press, Pennsylvania 1994, s. 112.
4. K. Burke, Language as Symbolic Action. Essays on life, literature, and method, University of California Press, Berkeley 1966, s. 81.
5. W. Galewicz, O nikczemności, błędzie i bohaterze tragicznym, w: tegoż Z Arystotelesem przez tragedie greckie, cz. 2: O błądzeniu, przymusie i dobrowolności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002, s. 226.
6. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa 1988, s. 373, przyp. 2.
7. R. Ingarden, Uwagi na marginesie „Poetyki” Arystotelesa, w: tegoż Studia z estetyki, t. 1, PWN, Warszawa 1957.
8. E.F. Kaelin, Paul Ricoeur’s Aesthetics. On How to Read a Metaphor, w: The Philosophy of Paul Ricoeur, ed. by L.E. Hahn, Open Court, Chicago 1995, s. 242-243.
9. P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 1: Intryga i historyczna opowieść, przeł. M. Frankiewicz, Universitas, Kraków 2008.
10. P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 3: Czas opowiadany, przeł. U. Zbrzeźniak, Universitas, Kraków 2008.
11. P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, oprac. nauk. i wstęp M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
12. P. Ricoeur, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Pax, Warszawa 1986, s. 217-218.
13. W. Tatrkiewicz, Roman Ingarden, „Ruch Filozoficzny” 1972 nr 1, s. 3.
14. D. Ulicka, Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Wydawnictwo WP UW, Warszawa 1999, s. 107.
15. E. Webb, Philosophers of Consciousness Polanyi, Longeran, Voegelin, Ricoeur, Girard, Kierkegaard, University of Washington Press, Seatle–London 1990, s. 166-170.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

207

End page:

220

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: