Object structure
Title:

Trauma jako estetyczne, afektywne doświadczenie. Próba analizy "empatycznej wizji"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Tabaszewska, Justyna ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

trauma ; Bennett, Jill ; oddziaływanie ; estetyka

References:

1. J. Bennett, Empathic Vision. Affect, Trauma and Contemporary Art, Stanford University Press, Stanford, California 2005.
2. H. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie, Universitas, Kraków, s. 73.
3. M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholec, wstęp J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2007.
4. H. Foster, The Return of Real. The Avant Garde at the End of the Century, MIT Press, Cambridge, Mass. 1996.
5. S. Freud, Remembering, Repeating and Working-through (1914), w: The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud, vol. 12, Hogarth Press and The Institute of Psycho-Analysis, London 1958.
6. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
7. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków 2006, s. 67.
8. R. Shusterman, Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych – uzasadnienie dla somaestetyki, w: Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2007, s. 47.
9. The Point of Theory. Practices of Cultural Analysis, ed. by M. Bal i I.E. Boer, Continuum, New York 1994.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

221

End page:

234

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: