Object structure

Title:

Trauma jako estetyczne, afektywne doświadczenie. Próba analizy "empatycznej wizji"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2010)

Creator:

Tabaszewska, Justyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

trauma ; Bennett, Jill ; affect ; empathy ; aethetics

References:

1. J. Bennett, Empathic Vision. Affect, Trauma and Contemporary Art, Stanford University Press, Stanford, California 2005. ; 2. H. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie, Universitas, Kraków, s. 73. ; 3. M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholec, wstęp J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2007. ; 4. H. Foster, The Return of Real. The Avant Garde at the End of the Century, MIT Press, Cambridge, Mass. 1996. ; 5. S. Freud, Remembering, Repeating and Working-through (1914), w: The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud, vol. 12, Hogarth Press and The Institute of Psycho-Analysis, London 1958. ; 6. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007. ; 7. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków 2006, s. 67. ; 8. R. Shusterman, Myślenie poprzez ciało. Rozwinięcie nauk humanistycznych – uzasadnienie dla somaestetyki, w: Wizje i re-wizje. Wielka księga estetyki w Polsce, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2007, s. 47. ; 9. The Point of Theory. Practices of Cultural Analysis, ed. by M. Bal i I.E. Boer, Continuum, New York 1994.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

221

End page:

234

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: