Object structure

Title:

Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2010)

Creator:

Borkowska, Grażyna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

postcolonialism ; Poland ; colonialism ; communism

References:

1. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki), „Teksty Drugie” 2006 nr 6.
2. H. Bhabha, Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego, przeł. T. Dobrogoszcz, „Literatura na Świecie” 2008 nr 1-2.
3. G. Borkowska, Daleko od mitu. Kresy według Obrębskiego, „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza” 2008.
4. C. Cavanagh, Postkolonialna polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii, przeł. T. Kunz, „Teksty Drugie” 2003 nr 2/3, s. 63.
5. J. Conrad, Listy, oprac. Z. Najder, przeł. H. Carroll-Najder, PIW, Warszawa 1968, s. 223.
6. E. Domańska, Obrazy PRL-u w perspektywie postkolonialnej, w: Obrazy PRL-u, red. K. Brzechczyn, IPN, Poznań 2008.
7. A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja? „Teksty Drugie” 2003 nr 6.
8. L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, posł. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, s. 157-165.
9. M. Klimowicz, w artykule Retoryczność polskiego dyskursu postkolonialnego (w: Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik i D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 63-70.
10. Z. Najder, Życie Conrada-Korzeniowskiego, t. 2, Alfa, Warszawa 1980, s. 143.
11. J. Obrębski, Studia etnosocjologiczne, t. 1: Polesie, red. nauk. i wstęp A. Engelking, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
12. E.W. Said, Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
13. E.W. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Zysk i Sk-a, Poznań 2005, s. 54-55.
14. E.M. Thompson, Said a sprawa polska. Przeciw kulturowej bezsilności peryferii, „Europa – Tygodnik Idei” 2005 nr 26(65), s.11.
15. E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000.
16. E.M. Thompson, W kolejce po aprobatę. Kolonialna mentalność polskich elit, „Europa – Tygodnik Idei” 2007 nr 38(180).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

40

End page:

52

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund