Object structure

Title:

Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2008)

Creator:

Rybicka, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

space ; history ; literature ; memory ; geo-poetics ; Norry, Pierre

References:

1. J. Assman, Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, przeł. S. Dyroff, R. Żytyniec,"Borussia" 2003 nr 29, s. 16.
2. R. Barthes Proust: nazwy i nazwiska, przeł. M.P. Markowski, w: Lektury, Warszawa 2001, s. 46.
3. W. Berent, Do Dyrekcji Biblioteki Narodowej, w: W. Berent Pisma rozproszone. Listy, wstęp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny R. Nycz, W. Bolecki, Kraków 1992, s. 583.
4. W. Berent, Ozimina, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1974, s. 153.
5. M. Czermińska, Świadectwo, ślad i milczenie wobec doświadczeń Historii, w: Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk i A. Zieniewicz, wstęp H. Gosk,Warszawa 2006.
6. M. Czermińska, Gotyk i pisarze, Gdańsk 2005.
7. M. Delaperrière, Świadectwo jako problem literacki, "Teksty Drugie” 2006 nr 3.
8. E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006, s. 15.
9. E. Domańska, Wprowadzenie: pamięć, etyka i historia, w: Pamięć, etyka i historia. Angloamerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (antologia przekładów),red. E. Domańska, Poznań 2000, s. 16.
10. M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, "Teksty Drugie" 2005 nr 6, s. 122.
11. G. Grochowski, Poetics of Memory, w: Memory and Text.Cognitive and Cultural Aspects, ed. T. Dobrzyńska, R. Kuncheva, Sofia 2005.
12. Historia kontaktu z kamienicą. Rozmowa z Hanną Krall, "Scriptores" 2007 nr 30 (pierwodruk: „Gazeta Wyborcza” 2005, 12 września).
13. W. Iser, Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjaśniającymi a odkrywającymi, przeł. J. Kowalcze-Pawlik, "Teksty Drugie" 2006 nr 5.
14. A.D. Liskowacki, Ulica Niemiecka, Ulica Miedziana, w: Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci, Szczecin 2002, s. 63.
15. M. Kaczmarek, Narratologia pamięci. Casus Stanisława Vincenza, "Teksty Drugie" 2006 nr 5.
16. M. Kaczmarek, Wokół prozy pamięci (zarys problematyki), w zbiorze: Człowiek i czas.Studia i szkice o literaturze współczesnej, red. E. Dąbrowska i A. Pryszczewska-Kozołub, Opole 2002.
17. J. Kałążny, Kategoria pamięci zbiorowej w badaniach literaturoznawczych, „Kultura Współczesna” 2007 nr 3, s. 87.
18. K.L. Klein, O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym, przeł. M. Bańkowski, "Konteksty” 2003 nr 3/4.
19. J. Kleiner, Rola pamięci w recepcji dzieła literackiego i jego strukturze, w: Studia z zakresu teorii literatury, Lublin 1961, s. 79.
20. B. Korzeniewski, Medializacja i mediatyzacja pamięci – nośniki pamięci i ich rola w kształtowaniu pamięci przeszłoci, „Kultura Współczesna” 2007 nr 3.
21. H. Krall, Wyjątkowo długa linia, Kraków 2004, s. 121.
22. J. Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy. Kantata na jedną ulicę, siedem gwiazd i dwa głosy, Warszawa 1999, s. 116, 117.
23. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, Kraków 1998, s. 143-170.
24. P. Nora, Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, "Res Publica Nowa" 2001 nr 7, s. 37.
25. M. Rembowska-Płuciennik, Pamięć versus tożsamość. Na przykładzie prozy psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego, w: Narracja i tożsamość (II).
26. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka i antropologia. Cykl podolski Włodzimierza Odojewskiego, Kraków 2004.
27. E. Rybicka, Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku, Kraków 2000.
28. E. Rybicka, Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.
29. J.M. Rymkiewicz, Umschlagplatz, Paryż 1988, s. 11.
30. A. Stasiuk, Dukla, w: Dukla, rysunki K. Targosz, Czarne 1997, s. 42.
31. A. Stasiuk, Fado, Wołowiec 2006, s. 114, 117.
32. A. Szpociński, Miejsca pamięci, "Borussia" 2003 nr 29, s. 21.
33. J.E. Young, Pamięć i kontr-pamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holokaustu, przeł. G. Dąbrowski, "Literatura na świecie" 2004 nr 1-2.
34. M. Zaleski, Formy pamięci.O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

19

End page:

32

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund