Object structure

Title:

Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu. O niektórych problemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2008)

Creator:

Skórczewski, Dariusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

postkolonializm ; postmodernizm ; literatura polska ; dyskurs publiczny

References:

1. A. Ahmad, The Politics of Literary Postcoloniality, "Race and Class" 1995 no. 3 vol. 36.
click here to follow the link
2. D. Bahri, Once More with Feeling. What is Postcolonialism?, "ARIEL" 1995 no. 1 vol. 26, s. 52.
3. B. Bakuła, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego.(Zarys problematyki), "Teksty Drugie" 2006 nr 6.
4. W. Bolecki, Myśśli różne o postkolonializmie. Wstęp do tekstów nienapisanych, "Teksty Drugie" 2007 nr 4.
5. G. Borkowska, (Polskie doœświadczenie kolonialne, "Teksty Drugie" 2007 nr 4).
6. D. Brydon, The White Inuit Speaks. Contamination as Literary Strategy, w: Past the Last Post. Theorizing Post-Colonialism and Post-Modernism, ed. by I. Adam, H. Tiffin,Harverster Wheatsheaf, New York 1991, s. 192.
7. A. Burzyński , M.P. Markowski, Teoria literatury XX wieku Znak, Kraków 2006, s. 549-565.
8. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie teorii, "Teksty Drugie" 2003 nr 2-3.
9. D. Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, Princeton 2000, s. 28.
10. D. Chioni Moore, Is the Post- in Post-colonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique, "PMLA: Publications of the Modern Language Association of America" 2001 no. 1 vol. 116, s. 121.
11. A. Dirlik, The Postcolonial Aura. Third World Criticism in the Age of Global Capitalism, "Critical Inquiry" 1994 vol. 20, s. 331, 336.
12. S. During, Postmodernism or Post-Colonialism Today, w: Postmodern Conditions,ed. by A. Milner, P. Thompson, Ch. Worth, St. Martin’s P, New York 1990, s. 114.
13. J.V. Emberley, Thresholds of Difference. Feminist Critique, Native Women’s Writings, Postcolonial Theory, University of Toronto Press, Toronto 1993, s. 5.
14. A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja? "Teksty Drugie" 2003 nr 6.
15. R. Frankenberg, L. Mani, Crosscurrents, Crosstalk. Race, "Postcoloniality" and the Politics of Location, "Cultural Studies" 1993 no. 2 vol. 7.
click here to follow the link
16. S.V. Gallagher, The Backward Glance. History and the Novel in Post-Apartheid South Africa, "Studies in the Novel" 1997 no. 3 vol. 29, s. 377.
17. G. Griffiths, Imitation, Abrogation and Appropriation. The Production of the Post-Colonial Text, "Kunapipi" 1987 no. 1 vol. 9, s. 13.
18. S. Hall, Cultural Composition. Stuart Hall on Ethnicity and the Discursive Turn (wywiad przeprowadzony przez J. Drew) w: Race, Rhetoric, and the Postcolonial, ed. by G.A. Olson, L. Worsham, State Univesristy of New York P, Albany 1999, s. 230.
19. S. Hall, When Was the "Post-Colonial"? Thinking at the Limit, w: The Post-Colonial Question. Common Skies, Divided Horizons, ed. by I. Chambers, L. Curti, Routledge, London 1996, s. 254.
20. P. Hulme, Including America, "ARIEL" 1995 no. 1 vol. 26, s. 121.
21. L. Hutcheon, "Circling the Downspout of Empire", w: Past the Last Post. Theorizing Post-Colonialism and Post-Modernism, ed. by I. Adam, H. Tiffin, Harverster Wheatsheaf, New York 1991, s. 168.
22. L. Hutcheon, Splitting Images. Contemporary Canadian Ironies, Oxford University Press, Toronto 1991, s. 73.
23. F. Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Durham 1991, s. 27.
24. D. Kadir, The Posts of Coloniality, "Canadian Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature Comparée CRCL/RCLC" 1995 no. 3 vol. 23, s. 432.
25. K. Kopp, "Ich stehe jetzt hier als einer von den Eroberern". "Soll und Haben" als Kolonialroman, w: 150 Jahre "Soll und Haben". Studien zu Gustav Freytags kontroversem Roman, herausg. von F. Krobb, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, s. 225-237.
26. R. Krishnaswamy, Mythologies of Migrancy. Postcolonialism, Postmodernism and the Politics of (Dis)location, "ARIEL" 1995 no. 1 vol. 26, s. 128-129.
27. A. Loomba, Colonialism / Postcolonialism, Routledge, London 1998, s. 7.
28. J.-F. Lyotard, The Postmodern Condition. A Report on Knowledge, trans. by G. Bennington, B. Massumi, foreword by F. Jameson, Manchester University Press, Manchester 1986, przekł. polski: Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, Warszawa 1997.
29. S. Malpas, The Postmodern,Routledge, London 2004.
30. A. McClintock, The Angel of Progress. Pitfalls of the Terms "Postcolonialism", "Social Text" 1992 no. 31/32, s. 88.
31. V. Mishra, B. Hodge, What is post(-)colonialism?, "Textual Practice" 1991 no. 3 vol. 5.
click here to follow the link
32. T. Olaniyan, On „Post-Colonial Discourse”, "Callaloo" 1993 no. 4 vol. 16, s. 745.
33. M. Paranjape, The End of Post-Colonialism, <http://www.makarand.com/acad/TheEndofPost-Colonialism.htm>.
34. K. Parker, "Home is Where the Heart… ... Lies". The Mythology of Exile, "Transition" 1993 no. 59, s. 75.
35. Postcolonial Studies and Beyond, ed. by A. Loomba, S. Kaul et al., Duke University Press, Durham 2005, s. 3.
36. Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1996.
37. Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturowej, red. A. Zeidler-Janiszewska, IFiS PAN,Warszawa 1991.
38. R. Radhakrishnan, Postcoloniality and the Boundaries of Identity, "Callaloo" vol. 16 no. 4, s. 750.
39. C. Richards, Postmodernism or Postcolonialism Tomorrow. The Relevance of a Dialogical Framework for Postcolonial Criticism, <http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/litserv/SPAN/36/Richards.html>.
40. E.W. Said, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jr., PIW, Warszawa 1991, s. 39.
41. E.W. Said, Representing the Colonized. Anthropology’s Interlocutors, "Critical Inquiry" 1989 no. 2 vol. 15, s. 209.
42. K. Sangari, The Politics of the Possible, w: The Nature and Context of Minority Discourse, ed. by A. JanMohamed, D. Lloyd, Oxford University Press, New York 1990, s. 243.
43. M. Sarup, An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism, University of Georgia Press, Atlanta 1993.
44. K. Seshadri-Crooks, At the Margins of Postcolonial Studies, "ARIEL – A Review of International English Literature" 1995 no. 3 vol. 26, s. 47.
45. A. Sharman, Semicolonial Times. Vallejo and the Discourse of Modernity, "Romance Quarterly" 2002 no. 3 vol. 49, s. 193.
46. E. Shohat, Notes on the Postcolonial, "Social Text" 1992 no. 31-32, s. 99.
47. D. Skórczewski, Dlaczego Polska powinna się upomnieć o swoją postkolonialność "Znak" 2007 nr 9 (628).
48. D. Skórczewski, Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki, w: Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szachaj, Universitas, Kraków 2007, s. 305-316.
49. D. Skórczewski, Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm może zaoferować poloniście, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Poznań 2007, s. 683-693.
50. D. Skórczewski, Postkolonialna Polska – projekt (nie) możliwy, "Teksty Drugie" 2006 nr 1/2.
51. S. Slemon, Modernism’s Last Post, w: Past the Last Post. Theorizing Post-Colonialism and Post-Modernism, ed. by I. Adam, H. Tiffin, Harverster Wheatsheaf, New York 1991, s. 3.
52. G.Ch. Spivak, Krytyka postkolonialnego rozumu. W stronę historii zanikającej współczesności, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Znak, Kraków 2006, s. 652.
53. G. Spivak, Neocolonialism and the Secret Agent of Knowledge, "Literature" 1989 vol. 20, s. 221.
54. G. Spivak, Neocolonialism and the Secret Agent of Knowledge. Interview with Robert Young, "Oxford Literary Review" 1991, s. 237.
55. G. Spivak, Outside in the Teaching Machine, Routledge, New York 1993, s. 55.
56. I. Surynt, Badania postkolonialne a "Drugi świat". Niemieckie konstrukcje narodowo-kolonialne XIX wieku, "Teksty Drugie" 2007 nr 4, s. 25.
57. I. Talib, The Language of Postcolonial Literatures. An Introduction, Routledge, London 2002, s. 19.
58. E.M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przeł. A. Sierszulska, Universitas, Kraków 2000, s. 62.
59. H. Tiffin, Post-Colonialism, Post-Modernism, and the Rehabilitation of Post-Colonial History, "Journal of Commonwealth Literature" 1988 no. 2 vol. 23, s. 171.
60. The Routledge Companion to Postmodernism, ed. by S. Sim, Routledge, London 2001.
61. D. Vogel, Historia a postkolonializm. Pisanie historii narodowej i jej obecność w krytyce i literaturze postkolonialnej, PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2007.
62. S. Xie, Rethinking the Problem of Postcolonialism, "New Literary History" 1997 vol. 28 no. 1, s. 8.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

33

End page:

55

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego