Object structure

Title:

Estetyka "Verfall", pokusa przezroczystości. O pisarstwie Jeana Améry'ego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Creator:

Ubertowska, Aleksandra

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Améry, Jean ; Holocaust studies ; survivors

References:

1. G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008.
2. J. Améry, Michel Foucault und sein „Diskurs” der Gegen-Aufklärung. Atemnot, w: tegoż Der integrale Humanismus. Zwischen Philosophie und Literatur. Aufsätze und Kritiken eines Lesers 1966-1978, Klett-Cotta, Stuttgart 1985.
3. J. Améry, O starzeniu się: bunt i rezygnacja. Podnieść na siebie rękę: dyskurs o dobrowolnej śmierci, przekł. i przedm. B. Baran, Czytelnik, Warszawa 2007.
4. J. Améry, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, przeł. R. Turczyn, posł. P. Weiser, Homini, Kraków 2007. 14 J. Améry Lefeu oder der Abbruch. Roman-Essay, Klett-Cotta, Stuttgart 1974.
5. H. Arendt, Walter Benjamin 1892-1940, przeł. A. Kopacki, posł. E. Rzanna, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 58.
6. A. Assmann, History, Memory and the Genre of Testimony, „Poetics Today” Summer 2006 no 27.
7. T. Brudholm, Resentment’s Virtue. Jean Améry and the Refusal to Forgive, Temple University Press, Philadelphia 2008.
8. R. Eaglestone, Identyfikacja a świadectwo jako gatunek, przeł. T. Łysak, „Teksty Drugie” 2007 nr 5, s. 17.
9. J. Leociak, Tekst wobec Zagłady (o relacjach z getta warszawskiego), FNP, Wrocław 1997, s. 22.
10. D. Lorenz, Revidierte Identität. Judentum als Problem Identitatsfindung bei Jean Améry, w: Kritik aus Passion, s. 59.
11. J.-F. Lyotard, Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 76.
12. S. Nurmi-Schomers, „Blick aus dem Nocturama”. Intertextuelle Perspektive auf Jean Améry’s „Lefeu oder der Abbruch”, w: Kritik aus Passion. Studien zu Jean Améry, hg. M. Bormuth, S. Nurmi-Schomers, Wallstein, Götingen 2005, s. 145.
13. R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku, Universitas, Kraków 2006.
14. M. Zolkos, Reconciling Community and Subjective Life. Trauma Testimony as Political Theorizing in the Work of Jean Améry and Imre Kertesz, Continuum, New York– London 2010.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

29

End page:

37

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund