Object

Title: Polityka historyczna i trauma (na przykładzie poezji politycznej lat trzydziestych)

Creator:

Kuciński, Paweł

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. J. Andrzejewski, Instynkt czy kompromis?, „Prosto z Mostu” nr 17, s. 2. ; 2. R. Barthes, Mit dzisiaj, w: tegoż Mitologie, przeł. A. Dziadek, KR, Warszawa 2000, s. 256. ; 3. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, wstęp N. Tomczyk, Nortom, Wrocław 2002. ; 4. K. Dobrzyński, Alkazar, w: tegoż Żagwie na wichrach, Drukarnia Polska, Poznań 1938. ; 5. K. Dobrzyński, Rocznica, w: tegoż Czarna Poezja, Orędownik, Poznań 1936. ; 6. N. Fairclough, Language and Power, Longman, Harlow, Eng.–New York 2001. ; 7. J.A. Gałuszka, Duszy-ście ludzkiej nie widzieli, w: tegoż Dusza miasta, Gebethner i Wolff, Warszawa 1922. ; 8. J.A. Gałuszka, O ziemio… , w: tegoż Ludzie bez twarzy, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927. ; 9. A. Grefnerowa, Kilka słów o romantyzmie Marszałka Piłsudskiego, Nowy Sącz 1935. ; 10. B. Groch, Józef Piłsudski a widzenie Mickiewicza, Przemyśl 1935; K. Kosiński Józef Piłsudski a romantyzm, Warszawa 1931; A. Kowalczykowa Piłsudski i tradycja, Verba, Chotomów 1991. ; 11. K. Hałaburda, Cztery wiersze o dobrych chłopcach [Wiersz pierwszy], „Prosto z Mostu” 1935 nr 3. ; 12. A. Hertz, W oczekiwaniu nowego średniowiecza, „Droga” 1929 nr 5, 6, cyt. za: tegoż Socjologia nieprzedawniona. Wybór publicystyki, wyb., oprac. i wstęp J. Garewicz, PIW, Warszawa 1992, s. 233. ; 13. E. Hobsbawm, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji, w: Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 10. ; 14. B. Jasieński, Do narodu polskiego. Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia, w: A. Lam, Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923, t. 2: Manifesty i protesty. Antologia, WL, Kraków 1969. ; 15. S. Kisielewski, Sprawa młodzieży, „Pion” 1938 nr 10, s. 1. ; 16. E. Kocówna, O literaturze budującej, „Prosto z Mostu” 1937 nr 47, s. 8. ; 17. S. Kozicki, Publicystyka i historia, „Myśl Narodowa” 1937 nr 21, s. 322. ; 18. T. Kroński, Faszyzm a tradycja europejska, w: tegoż Rozważania wokół Hegla, oprac. B. Baczko, I. Krońska, H. Rosnerowa, PWN, Warszawa 1960, s. 290. ; 19. S. Krzyżaniak, Sztuka narodowa, „Orlęta” 1938 nr 3, s. 1. ; 20. A. Łaszowski, Literatura tendencyjna, „Prosto z Mostu” 1938 nr 4, s. 7. ; 21. Nacjonalizm a kultura, „Młoda Polska” 1939 nr 3-5, s. 22. ; 22. F. Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł. L. Staff, cyt. za: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, oprac. S. Filipowicz i inni, t. 2, Wydawnictwa UW, Warszawa 2002, s. 480. ; 23. W. Pieniek, Tradycja walki, „Orlęta” 1938 nr 5, s. 1. ; 24. J. Pietrkiewicz, Wyzwolone mity, w: tegoż Wiersze i poematy, Prosto z Mostu, Warszawa 1938. ; 25. W. Pietrzak, Romantycy, „Młoda Polska” 1937 nr 1, s. 18. ; 26. S. Pigoń, Do podstaw wychowania narodowego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1920, s. 44-45. ; 27. K. Pruszyński, Kampania młodych 1926-1934. Przyczyny klęski rządów pomajowych, „Prosto z Mostu”1935 nr 48. ; 28. H. Radziukinas, Mit współczesnego człowieka, „Prosto z Mostu” 1937 nr 23, s. 5. ; 29. H. Radziunikas, Ogień tworzący, „Prosto z Mostu” 1938 nr 5, s. 2. ; 30. E. Renan, Co to jest naród?, przeł. S. Jedynak, w: Być w narodzie. Szkice o idei narodu, narodowej kulturze i nacjonalizmie, red. L. Zdybel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 210. ; 31. E. Renan, Dzieła, Studia historyczne i filozoficzne, przeł. R. Centnerszwerowa, Wydawnictwo „Przeglądu Tygodniowego”, Warszawa 1905, s. 9. ; 32. J.E. Skiwski, Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze, oprac. i wstęp. M. Urbanowski, WL, Kraków 1999, s. 186. ; 33. A. Skwarczyński, Romantyzm polski, w: tegoż Myśli o nowej Polsce, wyd. II, Warszawa 1934, s. 41. ; 34. B. Suchodolski, Ideały kultury a prądy społeczne. Wypisy z dzieł myślicieli polskich XIX i XX wieku, Nasza Księgarnia, Warszawa 1933, s. 5. ; 35. K. Turey, Konstrukcja pojęcia romantyzmu jako zagadnienie teorii prądów, „Pamiętnik Literacki” 1937 z. 2, s. 606. ; 36. J. Waldorff, Sztuka pod dyktaturą, „Biblioteka Polska”, Warszawa 1939, s. 121. ; 37. Z. Wasilewski, Na wschodnim posterunku. Księga pielgrzymstwa 1915-1918, W. Wende i Spółka, Warszawa 1919, s. 53. ; 38. W. Wasiutyński, O stosunek do przeszłości, „Ruch Młodych” 1936 nr 1, s. 30-31. ; 39. M. Zdziechowski, Pesymizm jako siła twórcza, w: tegoż W obliczu końca, Fronda– Apostolicum, Warszawa–Ząbki 1999, s. 212. ; 40. M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, reprint wyd. I, Warszawa 1994, s. 74. ; 41. S. Żemijis, Doktryna rasizmu, cz. 3: Perspektywy, „Prosto z Mostu” 1938 nr 43, s. 3.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

56

End page:

74

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49702 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 12, 2014

Number of object content hits:

499

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/66880

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information