Object structure

Title:

Obecność śladów

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Creator:

Morawiec, Arkadiusz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

review ; "Ślady obecności" ; Polish-Jewish literature 20 c. ; Holocaust

References:

1. M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 73-74. ; 2. F. Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, przeł. A. Ajschtet i in., w: Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002, s. 166. ; 3. T. Borkowski, Proszę państwa do gazu, w: tegoż Utwory wybrane, Ossolineum, Wrocław 1991, s. 214. ; 4. N. Gross, Poeci i Szoa. Obraz Zagłady Żydów w poezji polskiej, Offmax, Sosnowiec 1993. ; 5. J. Gwardiak, Z Wizny, złodziejsko-więziennymi meandrami do literatury, szczęścia rodzinnego i zagłady w Otwocku. Urke Nachalnik (1897-1939), „Studia Łomżyńskie” 2000 t. 11. ; 6. D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńskia, J. Leociak, ŻIH, Warszawa 2000. ; 7. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, PWN, Warszawa 1990, s. 24-25. ; 8. A. Kulisiewicz, Tango truponoszów, „Regiony” 1976 nr 1. ; 9. P. Levi, Czy to jest człowiek, przeł. H. Wiśniowska, wyd. 2, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, Książka i Wiedza, Warszawa 1996, s. 14, 101. ; 10. J. Lis, Obrzeża autobiografii. O współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006. ; 11. J. Lisek, Obraz narodu żydowskiego w poezji Maurycego Szymla, w: Żydzi w literaturze, red. A. Szawerna-Dyrszka, M. Tramer, Gnome, Katowice 2003. ; 12. C. Miłosz, Rodzinna Europa, Instytut Literacki, Paryż 1959, s. 84. ; 13. A. Morawiec, Lagry w perspektywie genderowej, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2010 nr 6. ; 14. A. Morawiec, Uniwersum koncentracyjne i uniwersum kultury według Prima Leviego, „Przegląd Humanistyczny” 2003 nr 6. ; 15. W. Panas, Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej, Dabar, Lublin 1996, s. 50. ; 16. D. Skrabek, Leopold Buczkowski: traumatyczna tkanka prozy, „Teksty Drugie” 2007 nr 5. ; 17. M. Stańczuk, Autor wierszy „sprzed potopu” i poeta „czasów pogardy” – o życiu i twórczości Władysława Szlengla, w: Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Elipsa, Warszawa 2006. ; 18. W. Szlengel, Co czytałem umarłym. Wiersze getta warszawskiego, PIW, Warszawa 1977. ; 19. Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Universitas, Kraków 2010. ; 20. J. Święch, Baczyński i Holocaust, w: Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość – legenda – recepcja, red. J. Detko, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002; ; 21. A. Ubertowska, Przepisywanie Zagłady. Shoah w późnych poematach Tadeusza Różewicza, „Pamiętnik Literacki” 2004 z. 2.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

98

End page:

110

Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: