Object structure

Title:

Wszystko jest Tekstem? Hipertekstualność jako nowe doświadczenie literatury

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2008)

Creator:

Bogaczyk-Vormayr, Małgorzata

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

hypertext ; internet literature ; literary forms

References:

1. M. Amerika, Świadomość hipertekstualna, na: www. techsty.art.pl. ; 2. R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997, s. 92. ; 3. Blok. Powieść hipertekstowa, www.blok.art.pl. ; 4. N. Bolz, Estetyka cyfrowa w: Pejzaże audiowizualne. Telewizja, Wideo, Komputer, wyb., wstęp i oprac. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 1997, s. 357-358. ; 5. A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Universitas, Kraków 2001, s. 412-413. ; 6. R. Cathcatr, G. Gumpert, Interakcja człowiek - komputer. Kto z kim rozmawia?, „Przekazy i Opinie” 1988 nr 3/4, s. 84-96. ; 7. R. Coover, Koniec książek, www.techsty.art.pl. ; 8. T. Dąbrowski, Poezja w Erze Wodnika, na: www.tadeuszdabrowski.tpg.pl. ; 9. M. Gołębiewska, Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualnej, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 2003, s. 202. ; 10. S. Jasionowicz, Intertekstualność w świetle badań nad wyobraźnią twórczą, w: Intertekstualność i wyobraźniowość, red. B. Sosień, Universitas, Kraków 2003. s. 21-33. ; 11. B. Kaniewska, Świat w granicach „JA”. O narracji pierwszoosobowej, Rebis, Poznań 1997, s. 146. ; 12. J. Lalewicz, Próba zrozumienia McLuhana, "Dialog" 1976 nr 12. ; 13. P. Levy, Drugi potop, w: Nowe media w komunikacji społecznej..., s. 375. ; 14. L. Manovich, Kim jest Autor? Modele autorstwa w nowych mediach, www.cyberforum.edu.pl. ; 15. M. McLuhan, Przekaźnik, czyli przedłużenie człowieka, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005. ; 16. S. Mrożek, Uwagi osobiste – czat, „Gazeta Wyborcza” 1-2 lipca 2000, s. 8. ; 17. P. Piętak, Cybertwarze, "Odra" 2003 nr 7-8. ; 18. Rashmon do potęgi entej, w: liternet.pl, red. P. Marecki, Rabid, Kraków 2003, s. 15. ; 19. S. Rojek, „JA” między tekstami, w: Intertekstualność jako problem poetyki historycznej, red. Wł. Bolecki i in., PWN, Warszawa 1992, s. 247. ; 20. B. Sosień, Hipoteksty, teksty, mity, czyli o współistnieniu metod, w: Intertekstualność i wyobraźniowość, red. B. Sosień, Universitas, Kraków 2003, s. 15-16. ; 21. G.D. Stunża, Nowy Człowiek? Hipertekst jako przyczyna światowego podziału, www.techsty.art.pl. ; 22. Z. Suszczyński, Hipertekst a "galaktyka Gutenberga", w: Nowe media w komunikacji społecznej…, s. 532. ; 23. A. Tabucchi, Robi się coraz później, przeł. J. Ugniewska, Czytelnik, Warszawa 2002, s. 245-246. ; 24. W. Welsh, Sztuczne racje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, tamże, s. 468. ; 25. E. Wójtowicz, net.art.: definicje, www.techsty.art.pl. ; 26. A. Zagajewski, Przeciwko poezji, na: www.zeszytyliterackie.pl. ; 27. A. Zwiefka-Chwałek, Słowo Internetu, www.cyberforum.edu.pl, s. 1. ; 28. D. Żmuda, "Strony autorskie" – podział, charakterystyka, strategie twórcze, w: liternet.pl, s. 177-190.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

256

End page:

269

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: