Object structure

Title:

Słaba ontologia w nowoczesnej literaturze polskiej. Rekonesans

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2008)

Creator:

Zawadzki, Andrzej

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

philosophy (20 c.) ; Vattimo, Gianni ; Heidegger, Martin ; Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844-1900) ; weak ontology

References:

1. T. Adorno, Dialektyka negatywna, przekł. i wstęp K. Krzemieniowa, współpr. S. Krzemień-Ojak, PWN, Warszawa 1986, s. 572.
2. G. Apolinaire, Malarstwo nowoczesne, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wyb. i opr. E. Grabska, H. Morawska, PWN, Warszawa 1977, s. 135.
3. W. Borowski, Kantor, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982, s. 162.
4. S. Chwin, Krótka historia pewnego żartu (Sceny z Europy Środkowowschodniej), Oficyna Literacka, Kraków 1991.
5. J. Derrida, Psyche. Inventions de l'autre, Galilée, Paris 1987.
6. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961, posł. T. Karpiński, oprac. Z. Górzyna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997, s. 43-44.
7. M. Heidegger, Nietzsche, przeł. różni, Warszawa 1999, t. II, s. 354.
8. M. Heidegger, Rzecz, przeł. J. Mizera, "Principia" 1996-1997 t. XVI-XVII, s. 20.
9. M. Heidegger, Źródło dzieła sztuki, przeł. J. Mizera, w: tegoż, Drogi lasu, przeł. różni, Fundacja "Aletheia", Warszawa 1997, s. 44.
10. R. Jaworski, Wesele hrabiego Orgaza. Powieść z pogranicza dwóch rzeczywistości, oprac. I. Sariusz-Skąpska, Universitas, Kraków 2002, s. 36.
11. T. Kantor, Wielopole, Wielopole. Teksty autonomiczne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 14-16.
12. A. Kotula, P. Krakowski, Sztuka abstrakcyjna, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973, s. 239.
13. D. Kozicka, "Nie ma nic na końcu książki"? - O literaturze niefikcjonalnej ostatnich lat, w: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra..., red. nauk. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007.
14. D. Kozicka, Podróżny horyzont rozumienia, "Teksty Drugie" 2006 nr 1/2.
15. P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, PWN, Warszawa 1984, s. 119-122.
16. B. Leśmian, Poezja, PIW, Warszawa 1979.
17. E. Lévinas, L'humanisme de l'autre homme, Librairie générale française, Paris 1987, s. 11.
18. Cz. Miłosz, Dolina Issy, Instytut Literacki, Paryż 1980, s. 75.
19. Cz. Miłosz, Oeconomia divina, w: tegoż, Wiersze, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1985, s. 196.
20. V. Nabokov, Zaproszenie na egzekucję, przekł. i posł. L. Engelking, Czytelnik, Warszawa 1993.
21. D. Naborowski, Poezje, opr. Jan Dürr-Durski, PIW, Warszawa 1961, s. 172.
22. F. Nietzsche, Wola mocy, w: tegoż, Dzieła, przeł. S. Frycz i K. Drzewiecki, Warszawa 1911, s. 2.
23. C. Noica, Devenirea intru fiinaa, Editura Stiintifica si Enciclopedica Bucuresti 1998, s. 276.
24. C. Noica, Sentimentul românesc al fiinþei, Bucuresti 1996, s. 6.
25. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1993, s. 190.
26. M. Porębski, Kubizm. Wprowadzenie do sztuki XX wieku, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986, s. 87-88.
27. J. Prokop, Antynomie Miłosza, w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1985, s. 236.
28. P.A. Rovatti, Transformazioni nel corso dell'experienza, w: Il pensiero debole, a cura di Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, Feltrinelli, Milano 1998, s. 48.
29. B. Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod klepsydrą, wstęp A. Sandauer, Wydawnictwo Literackie, Kraków-Wrocław 1985, s. 61-62.
30. A. Stasiuk, Fado, Czarne, Wołowiec 2006, s. 84.
31. A. Stasiuk, Jadąc do Babadag, Czarne, Wołowiec 2004.
32. M. Tulli, Skaza, W.A.B., Warszawa 2006.
33. G. Vattimo, Dialogo con Nietzsche. Saggi 1961-2000, Garzanti, Milano 2000, s. 204.
34. G. Vattimo, Dzieje zbawienia, dzieje interpretacji, przeł. A. Zawadzki, "Teksty Drugie" 2004 nr 4, s. 119.
35. G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, Kraków 2006, s. 25.
36. W. Welsch, Narodziny filozofii postmodernistycznej z ducha sztuki modernistycznej, przeł. J. Balbierz, w: Odkrywanie modernizmu, red., wstęp R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 451.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

27

End page:

42

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund