Object structure

Title:

Dlaczego Gustaw Herling-Grudziński bał się spotkać z Witoldem Gombrowiczem?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2008)

Creator:

Bielecki, Marian

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Herling-Grudziński, Gustaw ; Gombrowicz, Witold (1904-1969) ; Polish contemporary literature ; writer’s duty ; subjectivity ; literary craft

References:

1. Z. Adamczyk, Diarysta na służbie publicystyki i literatury, w: tegoż, Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Parol, Kraków 1994, s. 122, 124.
2. M. Bielecki, Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza, PWSZ AS, Wałbrzych 2005, s. 85-114.
3. J. Bielska-Krawczyk, Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Universitas, Kraków 2004, s. 110, 172-173.
4. E. Bieńkowska, Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zeszyty Literackie, Warszawa 2002, s. 10-11, 33, 37, 88-89, 147.
5. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Universitas, Kraków 2002, s. 76.
6. W. Bolecki, Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 101.
7. G. Borkowska, Wyniosła wieża. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim na 80-lecie, "Tygodnik Powszechny" 1999 nr 20.
8. S. Buryła, Wokół rzeczywistości koncentracyjnej - spór Herlinga-Grudzińskiego z Borowskim, w: tegoż, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego, Universitas, Kraków 2003, s. 294-315.
9. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000, s. 24, 44-47, 50.
10. Dawni mistrzowie. Rozmowa z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, w: Z. Kudelski, Pielgrzym świętokrzyski. Szkice o Herlingu-Grudzińskim, FIS, Lublin [1991], s. 146.
11. S. Fish, Retoryka, przeł. A. Szahaj, w: tegoż Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp R. Rorty, przedm. A. Szahaj, przeł. K. Abriszewski, A. Derra-Włochowicz, M. Glasenapp-Konkol, A. Grzeliński, M. Kilanowski, A. Lenartowicz, M. Smoczyński, A. Szahaj, Universitas, Kraków 2002, s. 421-462.
12. M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, wstęp. T. Komendant, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 71-117.
13. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przekł. i posł. T. Komendant, Aletheia-Spacja, Warszawa 1993, s. 30-37, 154, 368-369.
14. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 57.
15. W. Gombrowicz, Listy do rodziny, oprac. J. Margański, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 42.
16. R. Gorczyńska, Portrety paryskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
17. G. Herling-Grudziński, Biała noc miłości. Opowiadania, Czytelnik, Warszawa 2002.
18. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1971-1972, Czytelnik, Warszawa 1995.
19. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1973-1979, Czytelnik, Warszawa 1995.
20. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1980-1983, Czytelnik, Warszawa 1996.
21. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1984-1988, Czytelnik, Warszawa 1996.
22. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1989-1992, Czytelnik, Warszawa 1997.
23. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1993-1996, Czytelnik, Warszawa 1998.
24. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1997-1999, Czytelnik, Warszawa 2000.
25. G. Herling-Grudziński, Godzina cieni. Eseje, Czytelnik, Warszawa 1997.
26. G. Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik po sobie samym, oprac. i przyg. do druku W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
27. G. Herling-Grudziński, Skrzydła ołtarza. Opowiadania, Czytelnik, Warszawa 2000.
28. G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, oprac. W. Bolecki, "Szpak", Warszawa 1997.
29. G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, oprac W. Bolecki, "Szpak", Warszawa 2000.
30. G. Herling-Grudziński, Wyjścia z milczenia. Szkice, Warszawa 1998.
31. G. Herling-Grudziński, Zabawa w "Ferdydurke", "Orka" 1938 nr 2.
32. A. Horubała, Herling-Grudziński. Kłopotliwy prymus, w: tegoż, Marzenie o chuliganie, „Casablanca Studio”, Staraniem Stowarzyszenia „Dzikie Pola”, Warszawa 1999, s. 180-181.
33. Jerzy Giedroyc - Witold Gombrowicz. Listy 1950-1969, wyb., oprac. i wstęp. A.St. Kowalczyk, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 298.
34. Z. Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość - recepcja - biografia, TN KUL, Lublin 1998, s. 139, 175.
35. A. Morawiec, Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autentyzm - dyskursywność - paraboliczność, Universitas, Kraków 2000, s. 127-171.
36. R. Nycz, "Zamknięty odprysk świata". O pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wyb. i oprac. Z. Kudelski, UMCS, Lublin 1997, s. 90-93.
37. J. Olejniczak, Epizod: Herling-Grudziński - Gombrowicz - Dostojewski, w: Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, UŚ, Katowice 2005, s. 294-302.
38. R. Rorty, Etyka zasad a etyka wrażliwości, przeł. D. Abriszewska, przekł. przejrzał A. Szahaj, "Teksty Drugie" 2002 nr 1/2.
39. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Spacja-Aletheia, Warszawa 1994, s. 283.
40. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Spacja, Warszawa 1996, s. 13, 107-134.
41. A. Sandauer, "Ferdydurke" po raz pierwszy, "Pion" 1938 nr 2.
42. A. Sandauer, Pomniejsze pisma krytyczne, Czytelnik, Warszawa 1985, s. 432-444.
43. E. Sawicka, Widok z wieży. Rozmowy z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Most, Warszawa 1997, s. 22, 23, 114.
44. A. Skrenda, Gombrowicz pragmatysta. Prolegomena do przyszłej lektury, w: Gombrowicze, red. B. Żynis, PAP, Słupsk 2006, s. 71-79.
45. T. Sucharski, Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego, UMCS, Lublin 2002, s. 162-164.
46. A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2002.
47. Szkoła mitologów. Bruno Schulz i Witold Gombrowicz, "Pion" 1938 nr 5.
48. B. Świderski, Dostojewski Gombrowicza, "Teksty Drugie" 1997 nr 3.
49. Walka o sławę. Korespondencja Witolda Gombrowicza z Konstantym A. Jeleñskim, François Bondym, Dominikiem de Roux, układ, przedm. J. Jarzębski, przyp. T. Podoska, M. Nycz, J. Jarzębski, przekł. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, s. 51.
50. B. Zielińska, "Dziennik pisany nocą". Legenda i rzeczywistość, w: Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, red. S. Wysłouch, R.K. Przybylski, a5, Poznań 1991.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

88

End page:

110

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: