Object structure

Title:

Dlaczego Gustaw Herling-Grudziński bał się spotkać z Witoldem Gombrowiczem?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2008)

Creator:

Bielecki, Marian

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Herling-Grudziński, Gustaw ; Gombrowicz, Witold (1904-1969) ; polska literatura współczesna ; obowiązek pisarza ; podmiotowość ; wpływ literacki

References:

1. Z. Adamczyk, Diarysta na służbie publicystyki i literatury, w: tegoż, Dziennik jako wyzwanie. Lechoń, Gombrowicz, Herling-Grudziński, Parol, Kraków 1994, s. 122, 124. ; 2. M. Bielecki, Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza, PWSZ AS, Wałbrzych 2005, s. 85-114. ; 3. J. Bielska-Krawczyk, Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Universitas, Kraków 2004, s. 110, 172-173. ; 4. E. Bieńkowska, Pisarz i los. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zeszyty Literackie, Warszawa 2002, s. 10-11, 33, 37, 88-89, 147. ; 5. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Universitas, Kraków 2002, s. 76. ; 6. W. Bolecki, Ciemna miłość. Szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 101. ; 7. G. Borkowska, Wyniosła wieża. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim na 80-lecie, "Tygodnik Powszechny" 1999 nr 20. ; 8. S. Buryła, Wokół rzeczywistości koncentracyjnej - spór Herlinga-Grudzińskiego z Borowskim, w: tegoż, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego, Universitas, Kraków 2003, s. 294-315. ; 9. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Universitas, Kraków 2000, s. 24, 44-47, 50. ; 10. Dawni mistrzowie. Rozmowa z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, w: Z. Kudelski, Pielgrzym świętokrzyski. Szkice o Herlingu-Grudzińskim, FIS, Lublin [1991], s. 146. ; 11. S. Fish, Retoryka, przeł. A. Szahaj, w: tegoż Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane, red. A. Szahaj, wstęp R. Rorty, przedm. A. Szahaj, przeł. K. Abriszewski, A. Derra-Włochowicz, M. Glasenapp-Konkol, A. Grzeliński, M. Kilanowski, A. Lenartowicz, M. Smoczyński, A. Szahaj, Universitas, Kraków 2002, s. 421-462. ; 12. M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, wstęp. T. Komendant, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 71-117. ; 13. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przekł. i posł. T. Komendant, Aletheia-Spacja, Warszawa 1993, s. 30-37, 154, 368-369. ; 14. W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 57. ; 15. W. Gombrowicz, Listy do rodziny, oprac. J. Margański, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 42. ; 16. R. Gorczyńska, Portrety paryskie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999. ; 17. G. Herling-Grudziński, Biała noc miłości. Opowiadania, Czytelnik, Warszawa 2002. ; 18. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1971-1972, Czytelnik, Warszawa 1995. ; 19. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1973-1979, Czytelnik, Warszawa 1995. ; 20. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1980-1983, Czytelnik, Warszawa 1996. ; 21. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1984-1988, Czytelnik, Warszawa 1996. ; 22. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1989-1992, Czytelnik, Warszawa 1997. ; 23. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1993-1996, Czytelnik, Warszawa 1998. ; 24. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1997-1999, Czytelnik, Warszawa 2000. ; 25. G. Herling-Grudziński, Godzina cieni. Eseje, Czytelnik, Warszawa 1997. ; 26. G. Herling-Grudziński, Najkrótszy przewodnik po sobie samym, oprac. i przyg. do druku W. Bolecki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000. ; 27. G. Herling-Grudziński, Skrzydła ołtarza. Opowiadania, Czytelnik, Warszawa 2000. ; 28. G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, oprac. W. Bolecki, "Szpak", Warszawa 1997. ; 29. G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, Rozmowy w Neapolu, oprac W. Bolecki, "Szpak", Warszawa 2000. ; 30. G. Herling-Grudziński, Wyjścia z milczenia. Szkice, Warszawa 1998. ; 31. G. Herling-Grudziński, Zabawa w "Ferdydurke", "Orka" 1938 nr 2. ; 32. A. Horubała, Herling-Grudziński. Kłopotliwy prymus, w: tegoż, Marzenie o chuliganie, „Casablanca Studio”, Staraniem Stowarzyszenia „Dzikie Pola”, Warszawa 1999, s. 180-181. ; 33. Jerzy Giedroyc - Witold Gombrowicz. Listy 1950-1969, wyb., oprac. i wstęp. A.St. Kowalczyk, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 298. ; 34. Z. Kudelski, Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość - recepcja - biografia, TN KUL, Lublin 1998, s. 139, 175. ; 35. A. Morawiec, Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autentyzm - dyskursywność - paraboliczność, Universitas, Kraków 2000, s. 127-171. ; 36. R. Nycz, "Zamknięty odprysk świata". O pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: Herling-Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, wyb. i oprac. Z. Kudelski, UMCS, Lublin 1997, s. 90-93. ; 37. J. Olejniczak, Epizod: Herling-Grudziński - Gombrowicz - Dostojewski, w: Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia, red. M. Kita, B. Witosz, UŚ, Katowice 2005, s. 294-302. ; 38. R. Rorty, Etyka zasad a etyka wrażliwości, przeł. D. Abriszewska, przekł. przejrzał A. Szahaj, "Teksty Drugie" 2002 nr 1/2. ; 39. R. Rorty, Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Spacja-Aletheia, Warszawa 1994, s. 283. ; 40. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Spacja, Warszawa 1996, s. 13, 107-134. ; 41. A. Sandauer, "Ferdydurke" po raz pierwszy, "Pion" 1938 nr 2. ; 42. A. Sandauer, Pomniejsze pisma krytyczne, Czytelnik, Warszawa 1985, s. 432-444. ; 43. E. Sawicka, Widok z wieży. Rozmowy z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Most, Warszawa 1997, s. 22, 23, 114. ; 44. A. Skrenda, Gombrowicz pragmatysta. Prolegomena do przyszłej lektury, w: Gombrowicze, red. B. Żynis, PAP, Słupsk 2006, s. 71-79. ; 45. T. Sucharski, Dostojewski Herlinga-Grudzińskiego, UMCS, Lublin 2002, s. 162-164. ; 46. A. Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2002. ; 47. Szkoła mitologów. Bruno Schulz i Witold Gombrowicz, "Pion" 1938 nr 5. ; 48. B. Świderski, Dostojewski Gombrowicza, "Teksty Drugie" 1997 nr 3. ; 49. Walka o sławę. Korespondencja Witolda Gombrowicza z Konstantym A. Jeleñskim, François Bondym, Dominikiem de Roux, układ, przedm. J. Jarzębski, przyp. T. Podoska, M. Nycz, J. Jarzębski, przekł. I. Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998, s. 51. ; 50. B. Zielińska, "Dziennik pisany nocą". Legenda i rzeczywistość, w: Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, red. S. Wysłouch, R.K. Przybylski, a5, Poznań 1991.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

88

End page:

110

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: