Object structure

Title:

(Re)wizje nowoczesności

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2008)

Creator:

Bućko, Patrycja

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

modernism ; postmodernism ; experience

References:

1. J.G. Ballard, Kraksa, przeł. J. Manicki, Amber, Warszawa 1996.
2. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2005.
3. Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, PWN, Warszawa 2002, s. 35.
4. Bodies of Resistance. New Phenomenologies of Politics, Agency, and Culture (Philosophy, Literature and Culture), ed, by L. Doyle, Nothwestern University Press, Evanston 2001.
5. S. Boym, Nostalgia i postkomunistyczna pamięć, przeł. L. Stefanowska, w: Eseje o tęsknocie za komunizmem, red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, Czarne, Wołowiec 2002.
6. Ch. Buci-Glucksman, L'Oeil cartographique de l'art, Galilée, Paris 1996.
7. M. Foucault, Politics. Philosophy. Culture. Interview and Rother Writings, Routledge, London 1988, s. 314.
8. Z. Freud, Żałoba a melancholia, przeł. B. Kocowska, w: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud: człowiek i dzieło, teksty Freuda przeł. B. Kocowska, A. Czownicka, M. Albiński, L. Jekels, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 295-308.
9. G. Grass, O bezruchu w postępie. Wariacje na temat miedziorytu Albrechta Dürera "Melancholia I", w: tegoż, Z dziennika ślimaka, przeł. S. Błaut, Polnord-Oskar, Gdańsk 1999.
10. R.M. i R. Hagen, What Great Paintings Say, col. 1, Taschen, Köln 2005, s. 260-265.
11. R. Koselleck, Semantyka historyczna, wyb. i oprac. H. Orłowski, przeł. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
12. F. Lyotard, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. M.P. Markowski, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 1998, s. 60-61.
13. Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006.
14. W. Stechow, Pieter Bruegel the Elder, Harry N. Abrams, New York 1990.
15. The Anthropology of Experience, ed. by V.W. Turner and E.M. Bruner, with an epilogue by C. Geertz, University of Illinois Press, Urbana 1986.
16. S. Wolle, Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971-1989, przeł. E. Kaźmierczak, W. Leder, Wiedza Powszechna - Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa 2003.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

118

End page:

124

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund