Object structure

Title:

Jak rozmawiać w języku, którego się (prawie) nie zna?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Creator:

Rosiek, Stanisław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

language acquisition ; foreign languages ; learning ; speech

References:

1. P. Bayard, Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, przeł. M. Kowalska, PIW, Warszawa 2008.
2. P. Bayarda, w książce Le plagiat par anticipation, Les Édition de Minuit, Paris 2009.
3. B. Bernstein, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, w: Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980, s. 96.
4. Biblia. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępem i komentarzami, opracował zespół pod redakcją ks. M. Petera i ks. M. Wolniewicza, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2009.
5. D. Defoe, Przypadki Robinsona Kruzoe, przeł. J. Birkenmajer, red. J. Kott, PIW, Warszawa 1957, s. 224-225.
6. D. Defoe, Robinson Crusoe, introd. G.N. Pocock, London–New York 1972, s. 148.
7. W. Dilthey, Powstanie hermeneutyki, w: tegoż Pisma estetyczne, przekł. K. Krzemieniowa, oprac., wstęp i kom. Z. Kuderowicz, PWN, Warszawa 1982, s. 310.
8. W. Gombrowicz, Dziennik 1961-1966, WL, Kraków 1989, s. 15.
9. R. Jakobson, Komunikacja werbalna (1972), w: tegoż W poszukiwaniu istoty języka, s. 368.
10. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, (1960), w: tegoż W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, wyb., red. nauk. i wstęp M.R. Mayenowa, PIW, Warszawa 1989, s. 81.
11. H.R. Jauss, Historia literatury jako prowokacja, przekł. M. Łukasiewicz, posł. K. Bartoszyński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1999.
12. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Pallotinum, Poznań–Warszawa 1989.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

167

End page:

177

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: