Object structure

Title:

Pamięć zbiorowa w centrum nowoczesności. Ujęcie Jeffreya K. Olicka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Creator:

Kobielska, Maria ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

pamięć kolektywna ; polityka pamięci ; Olick, Jeffrey K.

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy, przeł. D. Ulicka, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska i M. P. Markowski, Znak, Kraków 2007, s. 185-186.
2. R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, przeł. E. Klekot, PIW, Warszawa 2003.
3. H. Blumer, Symbolic Interactionism. Perspective and Method, Univeristy of California Press, Berkeley 1969. Wyd. pol. Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, przeł. G. Woroniecka, NOMOS, Kraków 2007.
4. P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, przeł. M. Falski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008, s. 92.
5. J. K. Olick, The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility, Routledge, New York, London 2007.
6. Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, P. Dybel, oprac. Z. Krasnodębski, Znak, Kraków 1998.
7. P. Reichel, Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit, Carl Hanser, München 1995.
8. Ch. Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Russel Sage, New York 1984.
9. A. Whitehead, Memory, Routledge, London and New York 2009, s. 82-85.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

179

End page:

194

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: