Object structure

Title:

Leśmiana w język rosyjski wyprawa

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Creator:

Migal, Izabella

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław ; literatutra polska 20 w. ; poeci dwujęzyczni ; język rosyjski

References:

1. A. Bieły, Słowa moje, przeł. S. Pollak, w: A. Bieły Poezje, oprac. i wstęp S. Pollak, PIW, Warszawa 1975, s. 66.
2. M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, przekł., oprac. H. Paprocki, Antyk, Kęty 2005, s. 62.
3. E. Boyé, Dialogi akademickie – w niepojętej zieloności. Rozmowa z Bolesławem Leśmianem, w: B. Leśmian Szkice literackie, oprac., wstęp J. Trznadel, PIW, Warszawa 1959, s. 500.
4. B. Brzostowska-Tereszkiewicz, Sofia zaklęta w baśniową carewnę. „Pieśni Wasylisy Priemudroj” Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, „Pamiętnik Literacki” 2003 z. 3, s. 41.
5. J. Ficowski, Posłowie, w: B. Leśmian Pochmiel księżycowy. Wiersze rosyjskie, przekł. i posł. J. Ficowski, Czytelnik, Warszawa 1987, s. 28.
6. M. Głowiński, Słowo i pieśń, w: Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński, J. Sławiński, PIW, Warszawa 1971, s. 188.
7. A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 4.
8. B. Leśmian, Park w śniegu, w: tegoż Utwory rozproszone. Listy, zebr. i oprac. J. Trznadel, PIW, Warszawa 1962, s. 19.
9. B. Leśmian, Samotność, w: tegoż Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983, s. 213.
10. B. Leśmian, Z księgi przeczuć, „Chimera” 1902 t. 5, s. 388.
11. S. Pollak, Niektóre problemy symbolizmu rosyjskiego a wiersze rosyjskie Leśmiana, w: tegoż Srebrny wiek i później. Szkice o literaturze rosyjskiej, Czytelnik, Warszawa 1971, s. 256-257.
12. L.I. Rowniakowa, Russkije Stichi Bolesława Leśmiana. K problemie russko-polskogo bilingwizma, w: Mnogojazyczyje i litieraturnoje tworczestwo, red.M.P. Aleksiejew, Nauka, Leningrad 1981, s. 305.
13. A. Sobieska, Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego, Universitas, Kraków 2005, s. 54.
14. R. Stone, Leśmian i drugie pokolenie symbolistów, „Pamiętnik Literacki” 1972 z. 2, s. 19.
15. M.N. Szachnowicz, Problema jazykowogo stila awtora-bilingwista. Autoreferat disertacyi na stiepień kandydata filosofskich nauk, Kalinin 1970, s. 4.
16. J. Trznadel, Spojrzeć na Eurydykę, Arcana, Kraków 2003 s. 103.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

195

End page:

210

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: