Object structure

Title:

Od "pieśni bez słów" do słowa jako poręczenia bytu. O dwóch utworach scenicznych Bolesława Leśmiana

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Creator:

Winiecka, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław ; literatura polska 20 w. ; drama

References:

1. H. Bergson, Pamięć i życie, wyb. G. Deleuze, przeł. A. Szczepańska w: tegoż Wybór tekstów, De Agostini, Warszawa 2001, s. 135. ; 2. E. Czaplejewicz, Adresat w poezji Leśmiana, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973. ; 3. Leśmian, Leśmian… Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, oprac. A.W. Kulik, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 242. ; 4. B. Leśmian, Przemiany rzeczywistości, w: Utwory rozproszone, oprac. J. Trznadel, PIW, Warszawa 1962, s. 184. ; 5. B. Leśmian, Skrzypek opętany, oprac. i wstęp. R.H. Stone, PIW, Warszawa 1985. ; 6. B. Leśmian, Tajemnice widza i widowiska, w: tegoż Szkice literackie, oprac. i wstęp. J. Trznadel, PIW, Warszawa 1959, s. 142. ; 7. B. Leśmian, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych, wstęp i oprac. J. Trznadel, Arcana, Kraków 1998. ; 8. P. Łopuszański, „Idący, z prawdą u warg i u powiek…” Próba nowego spojrzenia na twórczość Bolesława Leśmiana, „Teksty Drugie” 2002 nr 6. ; 9. R. Nycz, „Słowami… świat wyglądam”. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna, w: tegoż Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001. ; 10. Poetyki Leśmiana. Leśmian i inni, red. E. Czaplejewicz, W. Sadowski, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2002. ; 11. D. Ratajczak, Teatr artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979. ; 12. Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak, B. Stelmaszczyk, Univeristas, Kraków 2000.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

211

End page:

226

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: