Object structure

Title:

Pieniądz i słowo. Nowoczesne paradoksy Leśmianowskiego języka poetyckiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2010)

Creator:

Zięba, Jan

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Leśmian, Bolesław ; Polish literature 20 c. ; poetic language

References:

1. T.W. Adorno, Teoria estetyczna, przeł. K. Krzemieniowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 241, 244.
2. E. Balcerzan, Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian (i niewielu innych), „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” 1996 t. 3 (16), s. 47-71.
3. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, PIW, Warszawa 1981, s. 59.
4. M. Heidegger, Przygotowanie do słuchania słowa poezji, w: Drogi Heideggera, red. i przekł. J. Mizer, „Principia” 1998 t. XX, s. 134.
5. M.P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Universitas, Kraków 2007, s. 88.
6. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2001, s. 124.
7. Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstęp M. Jakitowicz, Algo, Toruń 1995.
8. J.M. Rymkiewicz, Leśmian. Encyklopedia, Sic!, Warszawa 2001, s. 320.
9. G. Simmel, Der Begriff und die Tragödie der Kultur, cyt. za: Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens i H. Schnädelbach, przeł. K. Krzemieniowa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995, s. 581.
10. G. Simmel, Filozofia pieniądza, przeł. A. Przyłębski, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997, s. 203.
11. Szkice literackie, oprac., wstęp J. Trznadel, PIW, Warszawa 1959.
12. Utwory rozproszone. Listy, oprac. J. Trznadel, PIW, Warszawa 1962.
13. J. Zięba, Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny, Universitas, Kraków 2000, zob. zwłaszcza część 2. książki, s. 77-149.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

227

End page:

237

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: