Object structure

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2007)

Creator:

Bińczyk, Ewa

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Actor-Network Theory ; Latour, Bruno ; social studies ; constructivism

References:

1. K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza Teorii Aktora-Sieci, Oficyna Wydawnicza, Warszawa, w druku.
2. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieœla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
3. U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, przeł. J. Łoziński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
4. E. Bińczyk, "Antropologia nauki" Bruno Latoura na tle polemik, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2004 nr 1, s. 3-22.
5. E. Bińczyk, Antyesencjalizm i relacjonizm w programie badawczym Bruno Latoura, "Er(r)go" 2005 nr 10, s. 91-102.
6. E. Bińczyk, Bruno Latour i jego remedium na bolączki świata współczesnego, "Studia Socjologiczne" 2006 nr 1, s. 155-171.
7. E. Bińczyk, Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Universitas, Kraków, w druku.
8. E. Bińczyk, rec. z: B. Latour Jubiler - ou les tourments de la parole religieuse (Les Emp˜cheurs de Penser en Rond, Paryż 2002), "Przegląd Religioznawczy" 2003 nr 1, s. 175-180.
9. E. Bińczyk, W stronę programów nieklasycznych. Ewolucja socjologii wiedzy, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2002 nr 3, s. 399-414.
10. E. Domańska, Ku historii nieantropocentrycznej, w: tejże, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 104-127.
11. T.H. Eriksen, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, przeł. G. Sokół, PIW, Warszawa 2003.
12. J. Goody, The Domestication of the Savage Mind, CUP, Cambridge 1978.
13. H. Hobhouse, Ziarna zmian. Sześć roœlin, które zmieniły oblicze świata, przeł. M. Fedyszak, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2001.
14. M. Krajewski, W stronę socjologii przedmiotów, UAM, Poznań 2005.
15. M. Krajewski, W stronę socjologii przedmiotów, w: W cywilizacji konsumpcyjnej, red. M. Golka, UAM, Poznań 2004.
16. B. Latour, Aramis ou l’amour des techniques, La Découverte, Paris 1992.
17. B. Latour, Give Me a Laboratory and I will Raise the World, w: Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science, ed. by K. Knorr-Cetina, M. Mulkay, SAGE Publications, London 1983, s. 141-170.
18. B. Latour, On Recalling ANT, w: Actor Network Theory and After, ed. by J. Law, J. Hasard, Blackwell Publishers, Oxford 1999, s. 15-25.
19. B. Latour, Is Re-modernization Occuiring - And If So, How to Prove It? A Commentary on Ulrich Beck, "Theory, Culture & Society" 2003 Vol. 20 (2), s. 35-48.
20. B. Latour, Pandora’s Hope. Essays on the Reality of Science Studies, Harvard University Press, Cambridge 1999.
21. B. Latour, Politics of Nature. How to Bring the Sciences into Democracy, trans. by C. Porter, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London 2004.
22. B. Latour, Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford University Press, Oxford, New York 2005, s. 301.
23. B. Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society, Harvard University Press, Cambridge MA 1987.
24. B. Latour, We Have Never Been Modern, Harvester Wheatsheaf, New York 1993.
25. R. Sojak, Paradoks antropologiczny. Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

144

End page:

156

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund