Object structure

Title:

Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2008)

Creator:

Rybicka, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

visual anthropology ; topographical turn ; new regionalism ; ecocriticism ; literary urban studies ; literary representations

References:

1. M. Augé, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Éd. du Seuil, Paris 1992. ; 2. S. Benstock, Kobiety z lewego brzegu. Paryż 1900-1940, przeł. E. Krasiński, P. Mielcarek, Sic!, Warszawa 2004. ; 3. P. Brooker, A Glossary of Cultural Theory, Arnold, Londyn 2002. ; 4. P. Brooker, Modernity and Metropolis. Writing, Film and Urban Formations, Palgrave, London 2002. ; 5. P. Brooker, A. Thacker, Introduction. Locating the Modern, w: Geographies of Modernism. Literatures, Cultures, Spaces. Ed. by P. Brooker, A. Thacker, Routledge, London-New York 2005, s. 2. ; 6. Cities on the Margin, on the Margin of Cities. Representations of Urban Space in Contemporary Irish and British Fiction, ed. par Ph. Laplace, E. Tabuteau, Presses universitaires franc-comtoises, Paris 2003. ; 7. M. Crang, Cultural Geography, Routledge, London-New York 1998. ; 8. R.M. Dainotto, Place in Literature. Regions, Cultures, Communities, Cornell University Press, Ithaca, New York 2000, s. 4. ; 9. J. Durczak, 1960-1980. Nowy regionalizm, w: Historia literatury amerykańskiej XX wieku, t. 2, red. A. Salska, Universitas, Kraków 2003, s. 372. ; 10. T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo WUJ, Kraków 2004, s. 55-93. ; 11. M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, "Teksty Drugie" 2005 nr 6, s. 123. ; 12. C. Glotfelty, Introduction. Literary Studies in an Age of Environmental Crisis, w: The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, ed. by Ch. Glotfelty, H. Fromm, The University of Georgia Press, Athens-Georgia 1996, s. XVIII. ; 13. J. Hillis Miller, Topograhies, Stanford University Press, Stanford 1995. ; 14. B. Hooks, Margines jako miejsce radykalnego otwarcia, przeł. E. Domańska, "Literatura na świecie" 2008 nr 1-2. ; 15. E. Ihnatowicz, Kiedy kamienica jest a kiedy nie jest domem polskim, w: Obraz domu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki, UW, Wydział Polonistyki, Warszawa 1997. ; 16. I. Iwasiów, Inna uległość. Trudne początki szczecińskiej lokalności, w: Narracje po końcu (wielkich) narracji, red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007. ; 17. P. Jackson, Maps of Meaning. An Introduction to Cultural Geography, Routledge, London-New York, 1989, s. 1. ; 18. D. Jędrzejczyk, Krajobraz kulturowy jako metafora bytu, w: Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne, red. E. Orłowska, Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002, s. 21, 22. ; 19. J. Johnson, Literary Geography. Joyce, Woolf and the City, w: The Blackwell City Reader, ed. by G. Bridge, S. Watson, Blackwell, Melbourne 2002. ; 20. J. Kęcińska, Geografia życia literackiego na Pomorzu Nadwiślańskim. Polski i kaszubski krąg kulturowy, Instytut Kaszubski– Pomorska Akademia Pedagogiczna, Gdańsk-Słupsk 2003. ; 21. D. Kołodziejczyk, Antropologiczne fabulacje - hybryda, tłumaczenie, przynależność we współczesnej powieści anglojęzycznej, w: Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury, red. W. Burszta, W. Kuligowski, Biblioteka Telgte, Poznań 2002. ; 22. D. Kołodziejczyk, Kolonialne kontury, globalne przemieszczenia. Nowa wyobraźnia przestrzenna w literaturze i teorii kultury, "Czas Kultury" 2002 nr 2. ; 23. D. Kołodziejczyk, Trawersem przez glob. Studia postkolonialne i teoria globalizacji, "Er(r)go" 2004 nr 1. ; 24. Kresy - dekonstrukcja, red. K. Trybuś, J. Kałążny, R. Okulicz-Kozaryn, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007. ; 25. S. Kuźnicki, "Miasto widzialne, lecz nie widziane". Londyn w "Szatańskich wersetach" Salmana Rushdiego, w: Miasto. Przestrzeń, topos, człowiek, red. A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk - Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, Opole 2005. ; 26. H. Kureishiegi, Budda z przedmieścia, przeł. M. Olejniczak-Skarsgrd, Zysk i S-ka, Poznań 1998. ; 27. H. Kureishiegi, Czarny album, przeł. E. Rajewska, Zysk i S-ka, Poznań 2000. ; 28. La Géocritique. Mode d’emploi, ed. by B. Westphal, PULIM, Limoges 2000. ; 29. H. Libura, Geografia i literatura, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej” 1990 z. 4. ; 30. Literature and Place 1800-2000, ed. by P. Brown, M. Irwin (eds.), Peter Lang, Oxford-New York 2006. ; 31. E. Łukaszyk, Terytorium a świat. Wyobrażeniowe konfiguracje przestrzeni w literaturze portugalskiej od schyłku średniowiecza do współczesności, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003. ; 32. G. Malkami, Londonistan, przeł. M. Świerkocki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007. ; 33. M. Marszałek, "Pamięć, meteorologia oraz urojenia". Środkowoeuropejska geopoetyka Andrzeja Stasiuka, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej, red. M. Czermińska, K. Meller, P. Fliciński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007. ; 34. V.S. Naupaul, Marionetki, przeł. M. Zborowska, Książka i Wiedza, Warszawa 1971. ; 35. A. Nobis, Kategoria hybrydyzacji kultury w dyskusjach, sporach i koncepcjach globalizacji, "Przegląd Kulturoznawczy" 2007 nr 3. ; 36. R. Packard, Refractions. Writers and Places, Carroll & Graf Publishers, New York 1990, s. 3. ; 37. Ch. Philo, More Words, More Worlds. Reflections on the "Cultural turn" and Human Geography, w: Cultural Turns/Geographical Turns. Perspectives on Cultural Geography, ed. by I. Cook, D. Crouch, S. Naylor, J. Ryan, Prentice Hall, New York 2000. ; 38. P. Piotrowski, Drang nach Westen, w: Sztuka według polityki. Od "Melancholii" do "Pasji", Universitas, Kraków 2007. ; 39. E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, s. 8. ; 40. L. Romero, Biopolityczny opór w ideologii ogniska domowego i Chata wuja Toma, przeł. M. Paryż, w: Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki, red. A. Preis-Smith, Universitas, Kraków 2004. ; 41. S. Rushdie, Śalimar klaun, przeł. J. Kozłowski, Poznań 2006, s. 27. ; 42. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków 2003, s. 48-53. ; 43. B. Sharrat, Writing Britains, w: British Cultural Studies. Geography, Nationality, and Identity, ed. by D. Morley, K. Robins, Oxford University Press, Oxford-New York 2001. ; 44. J. Sławiński, Przestrzeń w literaturze. Elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978, s. 9. ; 45. Z. Smith, Białe zęby, przeł. Z. Batko, Znak, Kraków 2002. ; 46. B. Tarnowska, Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza, Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1996. ; 47. Topografie kultury. Geografia, władza i reprezentacja, przeł. J. Łoziński, w: E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith, Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. M. Kaczyński i in., Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 161. ; 48. The Anthropology of Space and Place. Locating Culture, ed. by S.M. Low, D. Lawrence-Zúniga, Blackwell Publishing, Malden 2003. ; 49. The Spatial Turn. Interdyscyplinary Perspectives, ed. by B. Worf, S. Arias, Routledge, London 2008. ; 50. S. Weigel, Zum "topographical turn". Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften, "Kultur Poetik" 2002 nr 2. ; 51. K.H. Wojciechowski, Koncepcje przestrzeni geografii humanistycznej. w: Przestrzeń w nauce współczesnej, red. S. Symotiuk, G. Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998. ; 52. Znikająca Europa, red. K. Raabe, M. Sznajderman, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

21

End page:

38

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: