Object structure

Title:

Literatury łagrowej obszary nieodsłonięte. Kulturowe oblicza Innego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2008)

Creator:

Tikhomirova, Viktoria

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Polish culture (20 c.) ; Soviet Union culture (20c.) ; gulag ; historical reception

References:

1. Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, Fundacja Nauki Polskiej-Leopoldinum, Wrocław 1997, s. 111.
2. T. Fedorowicz, Drogi Opatrzności, Norbertinum, Lublin 1991, s. 47.
3. J.T. Gross, Wstęp, do: "W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali". Polska a Rosja 1939-1942, wyb. i oprac. J.T. Gross, I. Grudzińska-Gross, wstęp J.T. Gross, Res Publica i Libra, Warszawa 1990.
4. G. Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Czytelnik, Warszawa 1992.
5. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 235.
6. A. Niewiara, Moskwicin - Moskal - Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2006, s. 7.
7. A. Niewiara, Procesy kategoryzacyjne a kulturowe konstruowanie obrazu Innego (Moskwicin - Moskal - Rosjanin), w: Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Polski Instytut Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2006. s. 51.
8. B. Obertyńska (Rudzka M.), W domu niewoli, Czytelnik, Warszawa 2005.
9. M.L. Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, Routledge, London-New York 1992.
10. I. Sariusz-Skąpska, Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura Łagrowa 1939-1989, Universitas, Kraków 2002, s. 369-382.
11. B. Skarga (Kraśniewska W.), Po wyzwoleniu... (1944-1956), "W drodze", Poznań 1990.
12. M. Wańkowicz, Dzieje rodziny Korzeniewskich, Biblioteka "Orła Białego", Rzym 1945.
13. M. Wilk, Wilczy notes, wyd. 3, Warszawa, Noir sur Blanc, 2007, s. 47.
14. T. Wittlin, Diabeł w raju, Polonia, Warszawa 1990.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

90

End page:

100

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund