Object structure

Title:

Karczma żydowska jako locus delicti, czyli próba przestrzennego usytuowania zbrodni rytualnej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2008)

Creator:

Żyndul, Joanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Jewish culture in Poland (18-19c..) ; Polish-Jewish relationships ; ritual murder ; superstitions

References:

1. F. Bernatowicz, Nałęcz. Romans z dziejów polskich. Przez autora "Pojaty", t. 3, Warszawa 1828.
2. J. Burszta, Społeczeństwo i karczma. Propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim XIX wieku, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1951, s. 32.
3. J. Burszta, Wieś i karczma. Rola karczmy w życiu wsi pańszczyźnianej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1950.
4. B. Chmielowski, Nowe Ateny, Drukarnia J.K.M. Collegii Societatis Jesu, Lwów 1756, s. 384.
5. J. Detko, Warszawskie antynomie, "Przegląd Humanistyczny" 1978 nr 7, s. 1-13.
6. Dzienniki Ignacego Baranowskiego pisane w Lublinie przez rok 1815 i 1816, opr. B. Szyndler, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995, s. 224.
7. J. Gessen, K istorii 'sredniewiekowych' obwinienij, "Kniżki Woschoda" 1902 nr 4, s. 54-62.
8. J. Gessen, Obwinienija Jewrejew w ritualnych prestuplenijach w Rossii, "Jewrejskaja Encyklopedia", t. XI, Petersburg [1912], s. 869-872.
9. J. Goldberg, Żyd a karczma wiejska w XVIII wieku, „Wiek Oświecenia” 1993, t. 9, s. 210.
10. Z. Guldon, J. Wijaczka, Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI-XVIIII wieku, DCF, Kielce 1995, s. 60-64, 141-146.
11. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 1988, s. 271.
12. G. Hundert, Jews in a Polish Private Town. The Case in Opatów in the Eighteenth Century, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1992, s. 70-71.
13. G. Hundert, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, przeł. M. Zalewska, Cyklady, Warszawa 2007, s. 66.
14. M. Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej 1822-1864, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 114.
15. Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. 6, red. A. Eisenbach, J. Michalski, E, Rostworowski, J. Woliński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Warszawa 1969.
16. A. Michałowska, Konsekwencje posądzenia Żydów płockich o dokonanie mordu rytualnego (1754). Materiały z Archiwum Szymona Dubnowa, "Almanach Historyczny" 2001 t. 3, s. 197-202.
17. A. Michałowska, Protokół procesu o mord rytualny (fragment czarnej księgi krzemienieckiej z 1747 roku), "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego" 1995/1996 z. 395, s. 107-120.
18. P. Mojecki, Żydowskie okrucieństwa, mordy y zabobony, Kraków 1598, s. 8-9.
19. M. Opalski, The Jewish Tavern-Keeper and his Tavern in Nineteenth-Century Polish Literature, Zalman Shazar Center for the Furtherance of the Study of Jewish History, Jerusalem 1986, s. 13-14.
20. G. Pikulski, Złość żydowska przeciwko Bogu i bliźniemu, prawdzie i sumieniu na objaśnienie talmudystów..., Lwów 1760, s. 773.
21. St.A. Poniatowski, Pamiętniki, opr. Z. Góralski, przeł. A. Dąbrowska, M. Ścibor, t. 1, Ling-Pi, Warszawa 1994, s. 138.
22. S.K. Potocki, Podróż do Ciemnogrodu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003, s. 144-145.
23. J. Rawski, W. Rawski, Miechocin. Kolebka Tarnobrzega, Jan Rawski, Tarnobrzeg 1994, s. 73-74.
24. M. Schorr, Żydzi w Przemyślu do końca XVIII wieku, oprac. i wyd. materiału archiwalnego Mojżesz Schorr, Fundusz Konkursowy, Lwów 1903, s. 244.
25. Ch. Shmeruk, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej. Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
26. P. Skarga, Żywoty świętych Starego i Nowego Testamentu na każdy dzień przez cały rok, t. 1, Kraków 1933, s. 552.
27. S. Syreniusz, O Żydziech rzecz krótka, w: tegoż, Zielnik..., Kraków 1613, s. 1537.
28. S. Waltoś, Owoce zatrutego drzewa. Procesy i wydarzenia, które wstrząsnęły prawem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 97-98.
29. J.J. Załuski, Morderstwa rytualne w Polsce do połowy XVIII wieku, Warszawa 1914, s. 29.
30. S. Żuchowski, Proces kryminalny o niewinne dziecię Jerzego Krasnowskiego, Sandomierz 1713, s. 120.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

200

End page:

213

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund