Object

Title: "Nasze pomniki są dwuznaczne…". O epitafiach Tadeusza Różewicza

Creator:

Marciniak, Hanna

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2007)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. J. Barański, Anestetyzacja tanatyczna, czyli o strategii ponowoczesnej kultury wobec śmierci, w: Tanatos. Problemy współczesnej tanatologii, t. 7, red. J. Kolbuszewski, WTN, Wrocław 2003, s. 45. ; 2. S. Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. i przekł. S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, PIW, Warszawa 1993, s. 8. ; 3. P. Czapliński, Szczeliny śmierci, w: tegoż, Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literaturoznawcza", Poznań 2001, s. 9. ; 4. A.M. di Nola, Triumf śmierci. Antropologia żałoby, red. M. Woźniak, przeł. J. Kornecka i in., Universitas, Kraków 2006, s. 100. ; 5. M. Guiomar, Zasady estetyki śmierci, przeł. T. Swoboda, w: Wymiary śmierci, wyb. i wstęp S. Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 82. ; 6. M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, w: tegoż, Objaśnienia do poezji Hölderlina, przeł. S. Lisiecka, KR, Warszawa 2004. ; 7. M. Janion, Nadmiar bólu, w: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, W.A.B., Warszawa 2001, s. 195. ; 8. M. Janion, To co trwa, "Twórczość" 2000 nr 5, s. 151. ; 9. T. Kunz, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Universitas, Kraków 2005, s. 225. ; 10. P. Lacoue-Labarthe, Poezja jako doświadczenie, przeł. J. Margański, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 28. ; 11. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literaturoznawcza" 1999, s. 129. ; 12. G. Leoni, "The First Blow". Projects from the Camp at Fossoli, w: Holocaust Remembrance. The Shapes of Memory, ed. by G. Hartman, Blackwell, Oxford, UK-Cambridge, Mass. 1994. ; 13. E. Lévinas, Czas i to, co inne, przeł. J. Migasiński, KR, Warszawa 1999, s. 29-30. ; 14. E. Lévinas, Ślad innego, przeł. B. Baran, w: Filozofia dialogu, wybór i oprac. B. Baran, Znak, Kraków 1991, s. 227. ; 15. A. Lubaszewska, Śmierć w tekście - przeciw śmierci tekstu, "Ruch Literacki" 1996 nr 5, s. 588, 586, 577. ; 16. H. Marciniak, Tadeusza Różewicza architektonika doświadczenia, "Wielogłos" 2007 nr 1. ; 17. Z. Mikołejko, Kilka słów u umarłej, w: tegoż, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 15. ; 18. J.-L. Nancy, Zakazana reprezentacja, przeł. A. Dziadek, "Teksty Drugie" 2004 nr 5. ; 19. R. Nycz, Tadeusza Różewicza „tajemnica okaleczonej poezji”, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, Universitas, Kraków 2001, s. 197. ; 20. R. Nycz, "Tajemnica okaleczonej poezji". Trzy głosy do twórczości Tadeusza Różewicza, w: Zobaczyć poetę, red. E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak, WiS, Poznań 1993, s. 107. ; 21. O implozji poezji, z T. Różewiczem rozmawia A. Czerniawski, "Poezja" 1989 nr 2, s. 10. ; 22. Platon, Timajos 52b, 50e, w: tegoż, Timajos. Kritias albo Atlantyk, przeł. i oprac. P. Siwek, PWN, Warszawa 1986. ; 23. E. Rewers, Pustka i forma, "Teksty Drugie" 2002 nr 2/3, s. 311. ; 24. T. Różewicz, *** (pusty pokój...), "Twórczość" 1993 nr 11, s. 4. ; 25. T. Różewicz, Mój wiersz, "Odra" 1984 nr 3, s. 66. ; 26. T. Różewicz, Płaskorzeźba, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1991. ; 27. T. Różewicz, Utwory zebrane, tom I-XII, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003-2006. ; 28. A. Skrendo, Niewczesna poezja Różewicza, "Kwartalnik Artystyczny" 2006 nr 2, s. 118. ; 29. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Universitas, Kraków 2002, s. 150. ; 30. A. Stankowska, Inne stany arcypoezji, "Kwartalnik Artystyczny" 2006 nr 2, s. 122. ; 31. L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, przeł. K. Kocjan, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991, s. 43. ; 32. J. Tokarska-Bakir, "Zanik doświadczenia": diagnoza antropologiczna, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006. ; 33. A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2006, rozdz. Przejście fizyczne. ; 34. W. Wordsworth, Essay upon Epitaphs, w: tegoż, Poetry & Prose, selected by W.M. Merchant, Rupert Hart-Davis, London 1955, s. 605-607. ; 35. A. Zawadzki, Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, wstęp A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2006, s. XVIII. ; 36. T. Żukowski, Non omnis moriar?, "Res Publica Nowa" 2000 nr 5, s. 69. ; 37. T. Żukowski, Zagłada a język poetycki Tadeusza Różewicza, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, ŻiH, Warszawa 2000, s. 150.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

22

End page:

41

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:51154 ; oai:rcin.org.pl:51154 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 29, 2015

Number of object content hits:

2 253

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/67279

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information