Object structure

Title:

"Nasze pomniki są dwuznaczne…". O epitafiach Tadeusza Różewicza

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2007)

Creator:

Marciniak, Hanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2007

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

Różewicz, Tadeusz ; Polish poetry ; death

References:

1. J. Barański, Anestetyzacja tanatyczna, czyli o strategii ponowoczesnej kultury wobec śmierci, w: Tanatos. Problemy współczesnej tanatologii, t. 7, red. J. Kolbuszewski, WTN, Wrocław 2003, s. 45.
2. S. Cichowicz, Śmierć: gwałt na idei lub reakcja życia. Wstęp, w: Antropologia śmierci. Myśl francuska, wyb. i przekł. S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, PIW, Warszawa 1993, s. 8.
3. P. Czapliński, Szczeliny śmierci, w: tegoż, Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literaturoznawcza", Poznań 2001, s. 9.
4. A.M. di Nola, Triumf śmierci. Antropologia żałoby, red. M. Woźniak, przeł. J. Kornecka i in., Universitas, Kraków 2006, s. 100.
5. M. Guiomar, Zasady estetyki śmierci, przeł. T. Swoboda, w: Wymiary śmierci, wyb. i wstęp S. Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 82.
6. M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji, w: tegoż, Objaśnienia do poezji Hölderlina, przeł. S. Lisiecka, KR, Warszawa 2004.
7. M. Janion, Nadmiar bólu, w: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, W.A.B., Warszawa 2001, s. 195.
8. M. Janion, To co trwa, "Twórczość" 2000 nr 5, s. 151.
9. T. Kunz, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Universitas, Kraków 2005, s. 225.
10. P. Lacoue-Labarthe, Poezja jako doświadczenie, przeł. J. Margański, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 28.
11. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literaturoznawcza" 1999, s. 129.
12. G. Leoni, "The First Blow". Projects from the Camp at Fossoli, w: Holocaust Remembrance. The Shapes of Memory, ed. by G. Hartman, Blackwell, Oxford, UK-Cambridge, Mass. 1994.
13. E. Lévinas, Czas i to, co inne, przeł. J. Migasiński, KR, Warszawa 1999, s. 29-30.
14. E. Lévinas, Ślad innego, przeł. B. Baran, w: Filozofia dialogu, wybór i oprac. B. Baran, Znak, Kraków 1991, s. 227.
15. A. Lubaszewska, Śmierć w tekście - przeciw śmierci tekstu, "Ruch Literacki" 1996 nr 5, s. 588, 586, 577.
16. H. Marciniak, Tadeusza Różewicza architektonika doświadczenia, "Wielogłos" 2007 nr 1.
17. Z. Mikołejko, Kilka słów u umarłej, w: tegoż, Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, s. 15.
18. J.-L. Nancy, Zakazana reprezentacja, przeł. A. Dziadek, "Teksty Drugie" 2004 nr 5.
19. R. Nycz, Tadeusza Różewicza „tajemnica okaleczonej poezji”, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, Universitas, Kraków 2001, s. 197.
20. R. Nycz, "Tajemnica okaleczonej poezji". Trzy głosy do twórczości Tadeusza Różewicza, w: Zobaczyć poetę, red. E. Guderian-Czaplińska, E. Kalemba-Kasprzak, WiS, Poznań 1993, s. 107.
21. O implozji poezji, z T. Różewiczem rozmawia A. Czerniawski, "Poezja" 1989 nr 2, s. 10.
22. Platon, Timajos 52b, 50e, w: tegoż, Timajos. Kritias albo Atlantyk, przeł. i oprac. P. Siwek, PWN, Warszawa 1986.
23. E. Rewers, Pustka i forma, "Teksty Drugie" 2002 nr 2/3, s. 311.
24. T. Różewicz, *** (pusty pokój...), "Twórczość" 1993 nr 11, s. 4.
25. T. Różewicz, Mój wiersz, "Odra" 1984 nr 3, s. 66.
26. T. Różewicz, Płaskorzeźba, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1991.
27. T. Różewicz, Utwory zebrane, tom I-XII, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003-2006.
28. A. Skrendo, Niewczesna poezja Różewicza, "Kwartalnik Artystyczny" 2006 nr 2, s. 118.
29. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Universitas, Kraków 2002, s. 150.
30. A. Stankowska, Inne stany arcypoezji, "Kwartalnik Artystyczny" 2006 nr 2, s. 122.
31. L.-V. Thomas, Trup. Od biologii do antropologii, przeł. K. Kocjan, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991, s. 43.
32. J. Tokarska-Bakir, "Zanik doświadczenia": diagnoza antropologiczna, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Universitas, Kraków 2006.
33. A. van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir, PIW, Warszawa 2006, rozdz. Przejście fizyczne.
34. W. Wordsworth, Essay upon Epitaphs, w: tegoż, Poetry & Prose, selected by W.M. Merchant, Rupert Hart-Davis, London 1955, s. 605-607.
35. A. Zawadzki, Koniec nowoczesności: nihilizm, hermeneutyka, sztuka, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, wstęp A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2006, s. XVIII.
36. T. Żukowski, Non omnis moriar?, "Res Publica Nowa" 2000 nr 5, s. 69.
37. T. Żukowski, Zagłada a język poetycki Tadeusza Różewicza, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, ŻiH, Warszawa 2000, s. 150.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

22

End page:

41

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund